Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Художня література - явище естетичне, створене за естетичними законами і законами літератури як словесного мистецтва, де провідним є закон жанру. Все в літературному творі залежить від автора, його уявлень про світ і людину, на відміну від реальної дійсності, де діють історичні, соціальні, фізичні, економічні закони тощо, вплив людини на які є зовсім незначним.

Розробки уроків

  Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

  ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА. ОСНОВНІ ЛІТЕРАТУРНІ ЕПОХИ, НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ

  Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

  РОДИ ЛІТЕРАТУРИ: ЕПОС, ЛІРИКА, ДРАМА. ЇХНІ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

Підручники

  Зарубіжна література 8 клас - Є. В. Волощук - ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА В КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

  Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА

Статті

  З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ

  ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ

  ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ЕПОСУ

  ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ДРАМИ

  Генезис і родові ознаки лірики

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Роди і види літератури

Теорія літератури

  Літературний напрям

  ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

  Літературний напрям

  Епос

  Епос

  Лірика

  Лірика

  ЛІРИКА

  Драма

  ДРАМА

  Драма