Розробки уроків - Література XX–XXI ст. на уроках зарубіжної літератури 8 клас - 2018

Розробки уроків - Література XX–XXI ст. на уроках зарубіжної літератури 8 клас - 2018

  Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

  Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах

  Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології

  Біблія. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Біблія як основа двох релігій - юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і Міфологією. Структура Біблії, її складники

  Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Аналіз розділів «Створення світу», «Каїн і Авель», «Десять заповідей»

  Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Вчення Ісуса Христа, його провідні ідеї. Аналіз окремих фрагментів з Євангелія

  Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

  Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі

  Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Аналіз міфів «Троя», «Паріс викрадає Єлену», «Облога Трої»

  Аналіз міфів «Смерть Ахілла», «Троянський кінь». Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи

  Гомер. «Іліада». «Двобій Ахілла і Гектора», «Пріам у Ахілла». Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу

  Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей. «Добре вмирати тому...». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція

  Сапфо. «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...). Звернення у вірші до Афродіти - богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань

  Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми - трагедія і комедія. Есхіл. «Прометей закутий»

  Публій Вергілій Марон. «Енеїда». Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави

  Квінт Горацій Флакк. «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть...»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

  Публій Овідій Назон. «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози». Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору

  Середньовіччя як доба, її хронологічні межі и специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо. «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця

  Ду Фу. «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

  Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма

  Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда». Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї, образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору

  Аліг’єрі Данте. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

  Ш. Руставелі. «Витязь у тигровій шкурі». Ідеї добра, дружби і справедливості в поемі

  Епоха Відродження в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури

  Франческо Петрарка. Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки

  Вільям Шекспір. Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва

  Трагедія Ромео і Джульєтта Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів

  Мігель де Сервантес Сааведра. Дон Кіхот. Історія створення роману, його зв’‎язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору

  Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі и мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки. Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе "Галерник"

  Джонн Донн (1572–1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене...»). Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова

  Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. Мольєр. Міщанин-шляхтич. Мольєр - майстер класицистичної комедії

  Сатири сміливий володар (Д. І. Фонвізін. Недоросток)

  Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі

  Річард Бах. Чайка Джонатан Лівінгстон. Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана

  Барбара Космовська. Буба. Художній світ Космовської. Батьки - діти, діди - онуки. Сімейні цінності у творі

  Марина Аромштам. Коли відпочивають янголи. Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ