Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

Роман «Євгеній Онєгін» посідає чільне місце у творчості О. Пушкіна й, на думку літературознавців, мав чи не найпотужніший вплив на російську літературу. Це унікальний твір, що не мав жанрових аналогів в російській літературі.

Розробки уроків

  Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

  Реалістичне висвітлення романтичних тем і образів роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

  Олександр Сергійович Пушкін. Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

  О. Пушкін. Роман «Євгеній Онєгін». Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо)

  Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора у романі

  ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О. С. ПУШКІНА (У ЖАНРІ, МОВІ, АВТОРСЬКІЙ ПОЗИЦІЇ, ПІДХОДІ ДО ДІЙСНОСТІ) Й ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

  «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

  РМ № 2. Зображення різних сфер життя у романі «Євгеній Онєгін». Художнє новаторство О. С. Пушкіна. Образ автора

  Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О.С. ПУШКІНА

  ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ)

  ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ

  РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ПРИРОДА В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

  ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ «ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ: ТВОРЧІСТЬ О. С. ПУШКІНА, М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

  О. С. Пушкін «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга). Дзеркальна композиція

  ЦЕНТРАЛЬНІ ОБРАЗИ РОМАНУ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ТРАГІЧНІ ДОЛІ ОНЄГІНА, ЛЕНСЬКОГО І ТЕТЯНИ ЛАРІНОЇ

  ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О.С. ПУШКІНА В РОМАНІ

  ЗОБРАЖЕННЯ РІЗНИХ СФЕР ЖИТТЯ (ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ, СТОЛИЦІ І ПРОВІНЦІЇ, НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ І КОЛА КУЛЬТУРНИХ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ТОЩО) В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

  Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

  Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова

  Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського

Підручники

  Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - ПОНЯТТЯ ПРО РОМАН У ВІРШАХ

  Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

  Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - ПОНЯТТЯ ПРО «ОНЄГІНСЬКУ СТРОФУ»

  Зарубіжна література 9 клас - «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ - Особливості будови роману

  Зарубіжна література 9 клас - «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ - Панорама російської дійсності

  Зарубіжна література 9 клас - «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ - Задум і втілення

  Зарубіжна література 9 клас - «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ - «Онєгінська» строфа

  Зарубіжна література 9 клас - «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ - Головні герої роману

  Зарубіжна література 9 клас - Ю. І. Ковбасенко - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

  Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН (1823-1830)

  Зарубіжна література 9 клас - Євгенія Волощук - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

Хрестоматії

  Хрестоматія - Усі художні твори зарубіжної літератури 9 клас - В. В. Паращич - Уривки з подорожі Онєгіна

  Зарубіжна література 9 клас - Хрестоматія - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

Теорія літератури

  Роман у віршах

  Онєгінська строфа

Статті

  Проаналізуйте роман О. Пушкіна "Євгеній Онєгін" в аспекті взаємодії романтизму і реалізму. Розкрийте філософські і моральні проблеми у творі, особливості сюжету та композиції

  Розкрийте образну систему роману "Євгеній Онєгін" (Онєгін, Тетяна, Ленський, Ольга, образ міста, образ автора, образ природи та ін.)

Перевірка знань

  Тематична атестація № 6

Творчі роботи

  О. Пушкін та М. Лермонтов

  Ліричні відступи в романі О. Пушкіна «Євген Онегін»

  Моє ставлення до історії Онегіна й Тетяни

  Онегін і Ленський

  Якби Ленського не було вбито на дуелі

Твори

  Роман «Євгеній Онєгін» — «Енциклопедія російського життя»

  ОЛЕКСАНДР ПУШКІН - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

  ОЛЕКСАНДР ПУШКІН - ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН

  Зображення дворянства в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

  Роман «Євгеній Онєгін» - «енциклопедія російського життя»

  «Чи був щасливий мій Євгеній?» (За романом О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»)

  Образ Онегіна у творі Олександра Пушкіна «Євгеній Онегін»

  Сон Тетяни і його значення в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

  Моє ставлення до історії Тетяни Ларіної і Євгенія Онєгіна

  Роль ліричних відступів у романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

  Порівняльна характеристика образів Онєгіна і Тетяни

  Якби Ленського не було вбито на дуелі... (Роздуми про можливу долю героя)

  О. ПУШКІН, М. ЛЕРМОНТОВ, М. ГОГОЛЬ - ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ

  Чому Тетяна - «русская душою»?

  Євгеній Онєгін — син своєї епохи

  Онєгін і Тетяна

  Образ Тетяни Ларіної в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

  Моє відношення до Євгенія Онєгіна

  Тетяна — улюблена героїня О. С. Пушкіна

  Моє відношення до Ленського