Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу»

Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу»

У своєму романі «Герой нашого часу» М. Лермонтов продовжив пушкінські реалістичні традиції, узагальнивши в образі головного героя роману типові риси молодого покоління епохи, що настала після розгрому декабристського повстання в Росії.

Розробки уроків

  Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу»

  Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Зв'язок твору з історичною й духовною атмосферою доби

  Михайло Юрійович Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія

  Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

  Контрольна робота за творчістю О. Пушкіна, М. Лермонтова

  «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів. Особливості композиції роману та її роль у розкритті характеру Печоріна

  «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА — ФІЛОСОФСЬКИЙ, МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН ПРО ДОЛЮ ПОКОЛІННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЮЖЕТУ Й КОМПОЗИЦІЇ У ТВОРІ

  М. Ю. Лєрмонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету й композиції в романі. Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби

  М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА, ЗАСОБИ ЙОГО РОЗКРИТТЯ, ДУХОВНА ТРАГЕДІЯ

  РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ

  Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

  ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

  СЮЖЕТ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ЗВ'ЯЗОК ТВОРУ З ІСТОРИЧНОЮ І ДУХОВНОЮ АТМОСФЕРОЮ ДОБИ

  М. Ю. Лєрмонтов. «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство Лєрмонтова в жанрі роману

  ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ІНШИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

  ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». СКЛАДНІСТЬ ОБРАЗУ ПЕЧОРІНА

  ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ОБРАЗІВ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

  ПЕЧОРІН У СИСТЕМІ ІНШИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

  РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ

  Печорін — «герой свого часу»

Підручники

  Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ (1838-1840)

  Зарубіжна література 9 клас - Ю. І. Ковбасенко - ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

  Зарубіжна література 9 клас - «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» - РОМАН ПРО ДОЛЮ ПОКОЛІННЯ - Смисл назви роману

  Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - ДО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

  Зарубіжна література 9 клас - «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» - РОМАН ПРО ДОЛЮ ПОКОЛІННЯ - Система образів роману

Хрестоматії

  Зарубіжна література 9 клас - Хрестоматія - ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

Теорія літератури

  Роман морально-психологічний

  Художній образ

  Композиція

  Визначення композиції

  Композиція художнього твору

  СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ. ПОЗАСЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ

Творчі роботи

  Лермонтов і Печорін

  Олександр Чацький, Євген Онегін і Григорій Печорін

Статті

  Проаналізуйте соціально-психологічний роман Лермонтова "Герой нашого часу". Розкрийте історію створення, композиційну будову та поети кальні особливості

Твори

  «Герой нашого часу» — роман психологічний і філософський

  МИХАЙЛО ЛЕРМОНТОВ - ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

  ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

  Герой нашого часу

  Роль композиції роману «Герой нашого часу» у розкритті характеру Печоріна

  Образ Печоріна у романі Михайла Лєрмонтова «Герой нашого часу»

  Жіночі образи в романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»

  Моє перше враження від Печоріна й остаточна думка про нього

  О. ПУШКІН, М. ЛЕРМОНТОВ, М. ГОГОЛЬ - ПЛАНИ

  Образ Печоріна у романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»

  Печорін — «молодший брат Онєгіна»

  Печорін як представник «зайвих людей» (твір-роздум за романом М. Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу»)

  Печорін і Максим Максимович (за романом М. Ю. Лєрмонтова «Герой нашого часу»)

  ЖУРНАЛ Печоріна

  Роль композиції роману «Герой нашого часу» у розкритті характеру Печоріна

  Печорін - герой свого часу