Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

Для епохи Просвітництва характерним було раціоналістичне ставлення до світу, віра в здатність людини підкорити свої пристрасті і прагнення суспільному та моральному обов’‎язку. Просвітителі вірили, що саме за допомогою розуму, який безпосередньо пов’‎язували із прогресом, можна буде досягти абсолютного знання про людину та природу.

Розробки уроків

  Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)

  Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо)

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО»

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМАМИ «ВСТУП», «ПРОСВІТНИЦТВО: ТВОРЧІСТЬ ДЖ. СВІФТА, Й. В. ҐЕТЕ, Ф. ШИЛЛЕРА»

  ІСТОРИЧНІ УМОВИ ТА ПРОВІДНІ ІДЕЇ ПРОСВІТНИЦТВА. ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ НА ЛІТЕРАТУРУ Й КУЛЬТУРУ ДОБИ. ХУДОЖНІ НАПРЯМИ (ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КЛАСИЦИЗМ, ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РЕАЛІЗМ, СЕНТИМЕНТАЛІЗМ)

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ «ПРОСВІТНИЦТВО»

Підручники

  Зарубіжна література 9 клас - Ю. І. Ковбасенко - ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ІСТОРИЧНА ДОБА

  Зарубіжна література 9 клас - Художні напрями доби Просвітництва

  Зарубіжна література 9 клас - Світ і людина у філософії Просвітництва

  Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - ПРОВІДНІ ІДЕЇ ТА ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ПРОСВІТНИЦТВА

  Зарубіжна література 9 клас - Закони природи і людина

  Зарубіжна література 9 клас - Євгенія Волощук - «Ідеї правлять світом»: доба Просвітництва у країнах Західної Європи

  Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - НОВА РЕАЛЬНІСТЬ І НОВА ЛЮДИНА В ЖИВОПИСІ ПРОСВІТНИЦТВА

  Курс лекцій - Зарубіжна література - Просвітництво в літературі Англії XVIII століття

  Літературні епохи, напрями, течії - Зарубіжна література - ПРОСВІТНИЦТВО

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Просвітництво як літературна доба

  ПРОСВІТНИЦТВО - ТЕСТИ

Хрестоматії

  Зарубіжна література 9 клас - Хрестоматія - ПРОСВІТНИЦТВО

Теорія літератури

  ПРОСВІТНИЦТВО

  КЛАСИЦИЗМ

  Сентименталізм

  СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

  Сентименталізм

Реферати

  Епоха Просвітництва та її основні риси

Статті

  Література епохи Просвітництва, її представники

  Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх гуманістичні ідеали

  ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ РЕАЛІЗМ

  УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Які етапи розвитку реалізму?

  Філософські основи англійського сентименталізму

  СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

  ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ

  Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?

  Літературні напрями XVI—XIX століть

Перевірка знань

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - До теми «Просвітництво як ідейний рух і літературна епоха»