Нові тенденції у драматургії кіня ХІХ — початку XX ст. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст.

Нові тенденції у драматургії кіня ХІХ — початку XX ст. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст.

«Нова драма» відрізняється від драми попередніх періодів розвитку драматургії тим, що в центрі уваги «нової драми» постала особистість не як соціальний тип, а як індивідуальність, переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Показавши «трагедію життя», а не «трагедію в житті», дратурги закликали до осмислення дійсності, звільнення людського духу, пошуку шляхів відновлення гармонії світу.

Розробки уроків

  Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ — початку XX ст. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст.

  Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - «НОВА ДРАМА»

  Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - СТЕЖКАМИ «НОВОЇ» ДРАМИ

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Нове слово у драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Нове слово у драматургії кінця XIX - початку XX століття

  Зарубіжна література 9 клас - Ю. І. Ковбасенко - НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. Узагальнення за розділом

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - ПОДОРОЖ П’ЯТА. ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ ст.

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Нова драма

Теорія літератури

  ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

  Традиції і новаторство в літературі

  ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР