КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ - ПЕРЕДМОВА - СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ - АВТОРСЬКІ УРОКИ

Світова література 10 клас рівень стандарту - розробки авторських уроків

Посібник укладено з урахуванням вимог «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Світова література. 10-11 класи. Рівень стандарту (укладачі Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький та ін.)». У цьому виданні ви знайдете календарне планування уроків із світової літератури в 10 класі, методичні розробки, які стануть у пригоді вчителеві-практику.

Розробки уроків, запропоновані в посібнику, спрямовані на те, щоб через зацікавленість залучити десятикласників до текстуального вивчення програмових творів, формувати у школярів уявлення про літературу як мистецтво слова, відпрацьовувати вміння й навички аналізу художнього тексту. Із цією метою у виданні містяться цікаві запитання й завдання для учнів, матеріали для розповіді вчителя, аналізи програмових текстів, вікторини, культурологічний коментар до теми, тестові завдання для контрольних робіт. З урахуванням вікових особливостей учнів пропонуються різноманітні проблемні запитання та ситуації, спрямовані на актуалізацію логічного мислення і розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників.

З уроками текстуального вивчення творів органічно поєднуються заняття зі зв’‎язного мовлення, які сприяють розвиткові усного та писемного мовлення учнів.

Оскільки в сучасній школі використовуються підручники різних авторів, у розробках уроків не передбачено посилань на їх сторінки. Хоча вчитель під час проведення уроку може використовувати матеріал того підручника, за яким працює клас.

У посібнику представлені варіанти проведення уроків позакласного читання, які мають на меті розширити знання світової літератури, формувати читацьку культуру сучасних школярів та потребу більше читати.

У виданні з метою полегшити вчителеві підготовку до уроків і, враховуючи складність періоду, який вивчається у 10 класі, пропонується великий обсяг матеріалу. За вчителем залишається право творчо використовувати його на свій розсуд з урахуванням рівня підготовки класу та власним бажанням і потребами.

Автор сподівається, що цей посібник допоможе вчителям світової літератури в їх повсякденній діяльності. Успіхів вам, творчості й наснаги!

З повагою автор

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

(35 годин, 1 година на тиждень)


Номер уроку

Тема

Дата

Теорія літератури

Вступ. Із літератури реалізму

1

Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті XIX ст.


Поняття про соціально-психологічну прозу

2

Ф. Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації


Поняття про соціально-психологічний роман

3-4

«Все його життя було тільки довгим готуванням до нещасть...». (Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману Ф. Стендаля «Червоне і чорне». Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.)5

Жіночі образи роману «Червоне і чорне». Психологізм творчості Стендаля


Поняття про психологізм твору

6

О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Бальзак і Україна. Композиція і стиль повісті «Гобсек»7

«Дивне поєднання скупості і своєрідності характеру.». (Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека. Влада золота та її філософія в повісті.)8

Розвиток зв’‎язного мовлення. О. де Бальзак. Повість «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто9

Позакласне читання. Історія кохання маленької феї. (Роман Ш. Бронте «Джейн Ейр».)10

Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях письменника. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах. Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору


Поняття про роман, філософський та психологічний романи

11-12

Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини»13

Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Значення і символіка його назви14

Розвиток зв’‎язного мовлення. Урок-диспут за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»15

Лев Толстой. «Анна Кареніна». Життєвий і творчий шлях митця. Духовні й мистецькі шукання та здобутки письменника. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю16

Роман Л. Толстого «Анна Кареніна». Образи-характери твору: пластичність змалювання і психологічна глибина. «Діалектика душі» толстовських героїв17

Суперечливий образ Анни Кареніної18

Л. Толстой. «Анна Кареніна». Образ Левіна, його автобіографічна основа19

Позакласне читання. Складні таємниці жіночої душі. (Повісті Г. Джеймса «Дейзі Міллер» та І. Тургенєва «Ася».)20

Контрольна робота «Вступ. Із літератури реалізму. Творчість Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого»Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX століття

21

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини XIX століття. Етичні та естетичні засади соціально-спрямованої лірики (М. Некрасов). Принципи «чистого мистецтва» в поезії (група «Парнас», творчість А. Фета)


Поняття про декаданс

22

В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’‎язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом


Поняття про верлібр

23

Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета24

Ш. Бодлер. Життєвий та творчий шлях письменника. Світогляд й естетичні погляди Бодлера і його збірка «Квіти зла». Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»


Поняття про символ, символізм, імпресіонізм, натуралізм, неоромантизм

25

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша Ш. Бодлера «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів у поезії «Відповідності»


Поняття про сугестію

26

Із поезії французького символізму. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX — початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Творчість П. Верлена. Вірші «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче.», «Поетичне мистецтво»


Поняття про символізм, сугестію

27

Творчість А. Рембо. Вірші «Відчуття», «П’‎яний корабель», «Голосівки»28

Позакласне читання. Бурхливі людські пристрасті у новелах П. Меріме29

Контрольна робота «Творчість М. Некрасова, А. Фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо»Роман ранньомодерністської доби

30

О. Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея». Життєвий та творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю


Поняття про естетизм

31

«Портрет Доріана Грея» як осердя творчості О. Уайльда, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору32

О. Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея». Образ головного героя33

Образи твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Риси інтелектуального роману


Поняття про парадокс, інтелектуальну прозу

34

Контрольна робота «Творчість О. Уайльда. Роман «Портрет Доріана Грея»»Підсумок

35

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого протягом року