Розвиток зв’язного мовлення. Урок-диспут за романом ф. Достоєвського «Злочин і кара»

Світова література 10 клас рівень стандарту - розробки авторських уроків

Мета: перевірити рівень розуміння учнями змісту роману, здатність логічно мислити; ознайомити з правилами проведення дискусії; розвивати зв’язне мовлення, навички вести бесіду на задану тему, аргументувати власну думку, застосовувати вміння аналізувати та синтезувати; формувати здібність відстоювати власну точку зору; виховувати толерантність, повагу до оточуючих.

Обладнання: підручник; текст роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» (мовою оригіналу або в перекладах на вибір учителя); словник іншомовних слів.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ И МЕТИ УРОКУ

II. ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Вступне слово вчителя.

Романи Ф. Достоєвського мають одну цікаву особливість: коли перегорнута остання сторінка, у читача залишається багато питань, що продовжують хвилювати душу. На сьогоднішньому уроці ми разом спробуємо вирішити деякі з них.


2. Словникова робота.

Диспут (лат. disputare — розмірковувати, сперечатися) — прилюдне обговорення наукових, літературних тем тощо.


3. Ознайомлення з правилами проведення дискусії.

(Можна нагадати учням відомості щодо ведення дискусії, про які вони дізналися з уроків української мови.)

Орієнтовні правила дискусії

1) Вступаючи в дискусію, необхідно виявити предмет суперечки.

2) У суперечці слід виявляти толерантність і поважати думку інших.

3) Необхідно грамотно і чітко ставити питання.

4) Треба формулювати основні докази.


4. Повідомлення питань, що висуваються для дискусії.

— Чи можна здійснити зло в ім’я добра? (Виходячи зі змісту роману, ідея зла в ім’я добра потерпає крах.)

— Раскольніков: злодій чи страждальник?

— Тема падіння і духовного відродження в романі «Злочин і кара».

— У чому, на вашу думку, полягає трагедія Раскольнікова?

— Твір «Злочин і кара» називають романом-трагедією. У чому полягає особливість зображення трагедії в романі? (Вся трагедія в душі героя, і завжди це боротьба, муки та страждання, через які очищається душа.)


5. Творчі завдання.

— Уявіть себе спочатку в ролі «прокурора», а потім «адвоката» Раскольнікова. Спробуйте знайти обвинувачення для нього і матеріали для захисту.

— Подумайте, чи має Раскольніков право на захист. (З точки зору Ф. Достоєвського, кожна людина має право на жалість. Згадайте слова Мармеладова: «Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели!»)


III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Узагальнююче слово вчителя.

(Учитель підбиває підсумки диспуту.)


IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Перечитати роман Л. Толстого «Анна Кареніна».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Л. Толстого, історію створення роману «Анна Кареніна».