Контрольна робота «Творчість О. Уайльда. Роман Портрет Доріана Грея» - РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ - СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ - АВТОРСЬКІ УРОКИ

Світова література 10 клас рівень стандарту - розробки авторських уроків

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; поглиблювати навички самостійної роботи; розвивати зв’‎язне мовлення, логічне мислення; формувати вміння концентрувати увагу, вибирати з вивченого матеріалу найголовніше.

Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Виконання учнями контрольної роботи.

Початковий рівень

1. В якому місті народився О. Уайльд?

А Парижі;

Б Лондоні;

В Дубліні; v

Г Манчестері.

2. Батько О. Уайльда був:

А юристом;

Б лікарем; v

В буржуа;

Г судновласником.

3. Мати Уайльда мала письменницький псевдонім «Сперанца», що означає:

А надія; v

Б віра;

В любов;

Г мудрість.

4. В якому університеті навчався О. Уайльд?

А Гарварді;

Б Ліверпулі;

В Трініті;

Г Оксфорді. v

5. Де О. Уайльд читав лекції про естетизм?

А У Франції;

Б у Росії;

В у США; v

Г у Німеччині.

6. У роки навчання О. Уайльд захоплювався культурою:

А античності; v

Б Середньовіччя;

В Відродження;

Г романтизму?

7. О. Уайльд став редактором журналу:

А «Світ політики»;

Б «Світ жінки»; v

В «Ранок»;

Г «Дзвін».

8. В якому році було опубліковано роман «Портрет Доріана Грея»?

А 1879;

Б 1889;

В 1890; v

Г 1891.

9. Де О. Уайльд знайшов притулок?

А У Швеції;

Б у Німеччині;

В у Польщі;

Г у Франції. v

10. Як звали художника, який намалював портрет Доріана?

А Безіл; v

Б Боб;

В Бенджамен;

Г Білл.

11. Хто з письменників позитивно оцінив діяльність О. Уайльда-журналіста?

А Е. По;

Б В. Гюґо;

В Б. Шоу; v

Г Ш. Бодлер:

12. О. Уайльд був представником:

А англійського романтизму;

Б англійського реалізму;

В англійського символізму;

Г англійського раннього модернізму. v


Середній рівень

1. За який твір О. Уайльд одержав свою першу нагороду? (За поему «Равенна» в період навчання в Оксфорді.)

2. Які вам відомі збірки казок О. Уайльда? («Щасливий принц та інші казки», «Гранатовий будиночок».)

3. Як називали роман «Портрет Доріана Грея»? (Декоративним романом.)

4. Упродовж якого часу автор написав роман «Портрет Доріана Грея»? (Упродовж трьох тижнів.)

5. Дайте визначення поняття «естетизм».

6. Хто з героїв роману виступає носієм теорії естетизму, а хто — гедонізму? (Безіл — естетизму, лорд Генрі — гедонізму.)

7. Який відомий літературний мотив є в романі? (Мотив продажу людиною душі темним силам заради молодості.)

8. Які квіти найчастіше згадуються на сторінках роману? (Тюльпани й орхідеї.)

9. Хто з героїв змінив плин життя Доріана Грея? (Лорд Генрі.)

10. Як звали героя, котрий прагнув помститися за смерть Сибіл Вейн? (Джейн Вейн, її брат.)

11. Чим захоплювався головний герой? (Колекціонував коштовне каміння, гобелени, фарфор.)

12. Чому відбувалися зміни на портреті? (Бо Доріан Грей нехтував мораллю.)


Достатній рівень

1. Дайте тлумачення терміна «парадокс» та розкрийте роль у романі «Портрет Доріана Грея».

2. Визначте основні положення естетичної теорії О. Уайльда.

3. Як на вашу думку, у чому полягає егоїзм Доріана Грея?

4. Розкрийте роль інтер’‎єру в романі.

5. Схарактеризуйте образ лорда Генрі.

6. З’‎ясуйте філософсько-етичну та моральну проблематику роману «Портрет Доріана Грея».


Високий рівень

1. Доведіть, що роман «Портрет Доріана Грея» є головним твором О. Уайльда, в якому викладено естетичні погляди митця.

2. Визначте риси інтелектуального роману у творі.

3. З’‎ясуйте, у чому полягали радощі й трагедії в долі Доріана Грея.

4. Визначте, у чому полягає імпресіоністичність стилю О. Уайльда.

5. Подумайте, яку роль відіграють у романі парадокси.

6. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи може Краса бути аморальною?»

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку систематизації та повторення знань. Повторити вивчений матеріал із теорії літератури.

______________­______________­______________­______________­____

* Учитель також може використати видання: Л. А. Чередник. Світова література. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010.