ЛІТЕРАТУРА - СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ - АВТОРСЬКІ УРОКИ

Світова література 10 клас рівень стандарту - розробки авторських уроків

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Світова література. 10-11 класи. Рівень стандарту (укладачі Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький та ін.)

2. Альтман М. О. Достоевский. По вехам имен. — Саратов, 1975.

3. Антологія зарубіжної поезії другої половини XIX—XX сторіччя: Посіб. для 10-11 кл. / Укл. і авт. вступ. ст. Д. С. Наливайко. — К.: Навчальна книга, 2002.

4. Балашов Н. И. Рембо и связь двух веков поэзии // А. Рембо. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. — М.: Наука, 1982.

5. Випер Ю. Б. Творческие судьбы: О западноевропейских литературах XVI — первой половины XIX века. — М.: Художественная литература, 1990.

6. Гарин И. Пророки и поэты. — М.: Терра, 1992.

7. Гугушева М. П. Ш. Бронте. Очерк жизни и творчества. — М.: Художественная литература, 1992.

8. Долина Н. Предисловие к Достоевскому. — Л.: Детская литература, 1980.

9. Ермилов В. Толстой-романист («Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресе- ние»).— М.: Художественная литература, 1965.

10. Ермилов В. Ф. М. Достоевский. — М.: Художественная литература, 1956.

11. Карабутенко І. Особистість і лірика Ш. Бодлера // Жовтень. — 1975.— № 6.

12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001.

13. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997.

14. Мендельсон М. О. Жизнь и творчество Уитмена. — М.: Наука, 1969.

15. Наливайко Д. С. Оноре Бальзак. Нарис життя і творчості. — К.: Дніпро, 1985.

16. Наливайко Д. Жах і екстаз життя / Бодлер Ш. Поезії. — К.: Дніпро, 1989.

17. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: Посібник для вчителя. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.

18. Нольман М. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. — М.: Художественная литература, 1979.

19. Овруцька І. М. Стендаль: Нарис життя і творчості. — К.: Дніпро, 1983.

20. Пустовойт П. Г. И. С. Тургенев — художник слова. Монография. — М.: Издательство Московского университета, 1987.

21. Реизов Б. Г. Стендаль. Художественное творчество. — Л.: Художественная литература, 1979.— 408 с.

21. Розанова Л. А. О творчестве Н. А. Некрасова: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1988.

22. Світова література. 10 клас. Профільний рівень, академічний рівень: Хрестоматія-довідник. / Упоряд. І. Л. Столій. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010.

23. Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. — К.— Одесса: «Льібидь», 1990.

24. Цвейг С. Артюр Рембо // Нева. — 1991.— № 8.

25. Цвейг С. Жизнь Поля Верлена // Нева. — 1991.— № 9.

26. Л. А. Чередник. Світова література. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010.