КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ - ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Усі уроки світової літератури 10 клас

Цей методичний посібник створений відповідно до нової Програми Міністерства освіти і науки України зі світової літератури 2010 року для 11-річної школи. Містить календарне планування за семестрами та розширені плани-конспекти уроків зі світової літератури для 10-го класу. Наведено зразки уроків різних типів — як традиційних, так і нетрадиційних. Кожній темі передує чітка мотивація. Учителеві пропонується значна кількість різноманітних прийомів та засобів відповідно до сучасних педагогічних технологій, а також із урахуванням досягнень вікової психології. Багато уваги приділено інтерактивним вправам та завданням, що дозволяють оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим і доступним для сприйняття учнями.

Численні довідкові та додаткові матеріали полегшать учителеві пошук відповідної інформації.

Оскільки школярі ознайомлюються зі світовою літературою XIX століття, то автор оригінальними запитаннями й завданнями привертає увагу сучасної молоді до проблем, порушених у художніх творах позаминулого століття.

У посібнику пропонуються матеріали для поточного контролю знань, умінь та навичок учнів, а також для проведення тематичного оцінювання (тестування) упродовж навчального року з урахуванням трьох рівнів складності.

Наше видання стане в пригоді не лише вчителям-початківцям, а й досвідченим педагогам, оскільки надає можливість обрати раціональні способи викладання навчального матеріалу, пропонує різні прийоми активізації образного, логічного, асоціативного мислення школярів, що розвиває спостережливість, пам’ять, зв’язне мовлення, культуру спілкування та естетичні смаки, дозволяє якнайповніше розкрити виховний потенціал художньої літератури.

Тож, шановні колеги, бажаємо вам успіхів і творчої наснаги!

З повагою — автор

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Академічний рівень

(70 год на рік (2 год на тиждень), із них: текстуальне вивчення художніх творів — 56 год, контрольні роботи — 6 год,

розвиток мовлення — 4 год, позакласне читання — 2 год; резервний час — 2 год)


№ з/п уроку

Кількість годин

Тема уроку

Примітки


32

I СЕМЕСТР
1. Вступ. Із літератури реалізму2

Вступ


1


Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі


2


Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; зв’язок із розвитком природничих наук. Видатні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.39

Із літератури реалізму7

Стендаль (1783—1842). «Червоне і чорне»


3


Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця


4


Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика режиму Реставрації. Сюжет твору


5


Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту


6


Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя


7


Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману


8


Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини


9


(РМ)1 Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»6

Оноре де Бальзак (1799—1850). «Гобсек»


10


О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна


11


Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»


12


О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека


13


О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція та стиль твору


14


(ПЧ)2 Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»


15


(КР)3 Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»7

Чарлз Діккенс (1812-1870). «Пригоди Олівера Твіста»


16


Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника


17


Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Співчуття письменника до принижених і знедолених, передусім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса


18


Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»


19


Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу


20


Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста. Соціальна дієвість творчості Діккенса


21


Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Ч. Діккенс як майстер іронії та сарказму


22


(КР) Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»9

Федір Достоєвський (1821—1881). «Злочин і кара»


23


Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах


24


Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення


25


Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»


26


Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»


27


Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини


28


Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського


29-30


(РМ) Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»


31


(КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»7

Лев Толстой (1828—1910). «Анна Кареніна»


32


Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки митця38

II СЕМЕСТР


33


Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів


34


Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»; особливості його стилю


35


Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого


36


«Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»


37


Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі


38


Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»


39-40

2

(ПЧ) А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання


41

1

(КР) Контрольна робота за творами Л. Толстого та А. Чехова15

2. Традиції та новаторські зрушення в поезії середини — II половини XIX ст.


42


Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс3

Микола Некрасов (1821—1877). «О шостій вчора завернув...»; «Роздуми біля парадного під’їзду»;

«Трійка»; «На смерть Шевченка»


43


Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов — «співець страждань народних». Життєвий і творчий шлях письменника


44


М. О. Некрасов. Поезія «О шостій вчора завернув...», «Роздуми біля парадного під’їзду»


454


М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком2

Волт Вітмен (1819—1892). Збірка «Листя трави»; «Пісня про себе»


46


В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом


47


В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)3

Шарль Бодлер (1821—1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»


48


Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)


49


Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»


50


Традиції та новаторство розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»6

Із поезії французького символізму (Поль Верлен (1844—1896). «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче.», «Поетичне мистецтво»; Артюр Рембо (1854—1891). «Відчуття», «П’яний корабель», «Голосівки»)


51


Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів


52


«Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» П. Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче.»


53


Артюр Рембо. Художній світ поезії. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття», «Голосівки». Розкодування змісту у вірші «П’яний корабель»


54-55


(РМ) Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо


56


(КР) Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть»11

3. Роман ранньо-модерністської доби5

Еміль Золя (1840-1902). «Кар’єра Ругонів»


57


Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»


58


Цикл романів Е. Золя «Ругон-Маккари» — «природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії». Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів


59


Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет


60


Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі


61


Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману5

Оскар Уайльд (1854—1900). «Портрет Доріана Грея»


62


Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність його стилю. «Передмова» до роману «Портрет Доріана Грея»


63


Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману


64


Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)


65


«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?


66-67


Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. (РМ) Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»


68

1

(КР) Контрольна робота з теми «Роман ранньо-модерністської доби»
4. Підсумок2

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року


69


Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року


70


Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)


______________­______________­______________­______________­___

1 РМ — розвиток мовлення.

2 ПЧ — позакласне читання.

3 КР — контрольна робота з теми.

4 З резервного часу.