(КР) Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ - ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ - I семестр

Усі уроки світової літератури 10 клас

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю і корекції; розвивати пам’ять, аналітичне, образне мислення, уміння зіставляти літературні явища з реаліями життя, висловлювати власні міркування та обґрунтовувати їх; виховувати гуманістичний світогляд, кращі моральні якості.

Оснащення: тестові завдання (2 варіанти).

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

1. Інструктаж до виконання тестових завдань


2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

Варіант І

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «...він був напрочуд гарний із себе, з прекрасними темними очима, темно-русявий, стрункий, на зріст вище середнього».

а) Раскольнікова;

б) Лужина;

в) Порфирія Петровича;

2. Який страшний сон наснився Раскольнікову?

а) Про те, що мертва лихварка прийшла по його душу;

б) про те, як били бідну конячину;

в) про те, що його злочин розкрили.

3. На які два розряди ділив усіх людей головний герой роману?

4. Продовжте речення: «Жанр твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара» — ...»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Схарактеризуйте образ Соні Мармеладової з роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, порівняйте його з образом головного героя.

2. Визначте риси новаторства у творчості Ф. Достоєвського.

Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про теорію сильної особистості, «надлюдини» та її розвінчання в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Розкрийте символіку назви роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», зазначте співвідношення у творі «злочину» і «кари». (Усього — 12 балів)


Варіант ІІ

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. З’ясуйте, чий це портрет у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»: «Це був надзвичайно веселий і компанійський хлопець, добрий до простоти. Проте за цією простотою ховались і глибина, і гідність. Був він розумний, хоч і справді часом дуже простуватий! ...Іноді він буянив і мав славу силача. ...жодні невдачі його ніколи не бентежили, і ніякі погані обставини, здавалось, не могли пригнітити його»:

а) Раскольнікова;

б) Разуміхіна;

в) Лужина.

2. Хто з героїв роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» зрозумів психологію Раскольнікова й причини його злочину, «вирахував його»:

а) Порфирій Петрович;

б) Разуміхін;

в) Соня Мармеладова.

3. Хто є «двійником» головного героя роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»?

4. Продовжте речення: «Темою роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» є...»

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 2 бали)

1. Розкрийте образ Родіона Раскольнікова та його еволюцію в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Назвіть риси реалізму у творчості Ф. Достоєвського.

Високий рівень (максимально — 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Висловіть свої судження про філософський та етичний аспекти роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

2. Доведіть або спростуйте думку, яку письменник Ф. Достоєвський утверджує у своїх творах: «Кожна людина несе особисту відповідальність за зло, що панує у світі».

(Усього — 12 балів)

IV. Підбиття підсумків уроку