М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка». Поетичне новаторство автора, поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації; перегуки з Шевченком - ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — II ПОЛОВИНИ XIX ст. - ІI семестр

Усі уроки світової літератури 10 клас

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст та значення поезій Некрасова, його новаторство; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння обґрунтовано доводити свої судження; виховувати почуття гуманізму, естетичні смаки.

Оснащення: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до них; аудіо-записи.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. У кожного народу є вірні сини, мужні захисники. Тому не дивно, що між такими вірними синами різних народів існує духовна спорідненість. Ідеться про М. Некрасова й Т. Шевченка. Хтось повинен був покласти на вівтар Вітчизни всі свої сили, талант, мужність. Сьогодні на уроці ми розглянемо зв’язки двох видатних людей — М. Некрасова й Т. Шевченка, а також те, що нового вніс у російську й світову поезію поетичний дар Некрасова.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

1. Виразне читання, аналізування та власне оцінювання з обґрунтуванням віршів М. Некрасова «О шостій вчора завернув...» та «Роздуми біля парадного під’їзду»


2. Наведення прикладів художніх засобів із поезії Некрасова і з’ясування їх ролі в художньому тексті

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Слово вчителя

Як ми вже згадували, Некрасов у своїй творчості завжди переймався долею жінок, добре пам’ятаючи життя своєї матері, спостерігаючи за трагедіями інших жінок.

Якась випадкова зустріч на дорозі — і народився вірш «Трійка» (згадайте одразу трійку в Гоголя!).


2. Виразне читання поезії М. Некрасова «трійка»

ТРІЙКА

Чом ти пильно зориш на дорогу,

Без веселих подружок стоїш?

Мабуть, серце здіймає тривогу —

І лице спалахнуло ясніш.


І чому поспішаєш хапливо,

Хочеш трійку догнати мерщій?..

Щоб на тебе, струнку і вродливу,

Задивився корнет молодий.


Задивитись на тебе не диво,

Покохать тебе кожен не пріч:

В’ється стрічка червона грайливо

У косі твоїй, чорній як ніч;


Крізь рум’янець на щочці смуглявій

Пробивається ніжний пушок,

Сміло дивиться погляд лукавий

З-під твоїх напівкруглих брівок.


Дивний погляд чорнявки-дикунки,

Повний чарів, що збуджують кров,

Старика підіб’є на дарунки,

Кине в серце юнацьке любов.


Поживеш у розкошах ти вволю,

І легке твоє буде життя.

Та не те тобі спало на долю:

З мужиком будеш жить без пуття.


Підв’язавши угору поділки,

Перетягнеш ти груди свої,

Буде бить чоловік без горілки,

Дні отруїть свекруха твої.


Одцвітеш від важкої роботи

Ти, не встигши розквітнуть, за мить,

І поринеш ти в сон і турботи,

Будеш няньчити, їсти й робить.


І в лиці твоїм, повнім горіння

І життя,— миттю з’явиться жах,

Вічний вираз тупого терпіння

І безглуздий, страшний переляк.


І сховають в глибоку могилу,

Коли шляхом ти пройдеш своїм,

Надаремне розтрачену силу

І життя, не зігріте ніким.


Не дивися ж, сумна, на дорогу

І за трійкою ти не спіши,

І тужливу на серці тривогу

Назавжди ти в собі заглуши!


Не догнать тобі трійки прудкої:

Коні сповнені сили міцної,

І підпилий візник, і к другій

Мчить корнет, наче той буревій...

Переклад М. Терещенка


3. Словникова робота за питаннями учнів


4. Обмін враженнями від прочитаного


5. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру, проблемні питання

¦ Що нагадує загальним звучанням вірш (особливо початок)?

¦ У якому дусі змальовано дівчину?

¦ Які умовні частини можна визначити в поезії?

¦ Чи йдеться у вірші про тяжкі суспільні умови, суспільний деспотизм?

¦ До якого виду лірики належить цей вірш Некрасова? Обґрунтуйте своє твердження.


6. Прослуховування аудіо-записів (виразне читання, пісня)

¦ Який настрій викликає цей твір, чому?


7. Виразне читання вірша М. Некрасова «На смерть Шевченка»

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКА

Ні, не сумуйте, скажу я по щирості!

Випадок трапився трохи не бажаний.

Гине дочасно від божої милості

Краю російського син її вражений.


З часу дораннього молодість трудная,

Пристрастей повна, надій і захоплення.

Смілі промови, борня безрозсудная,

Довгі по тому часи поневолення...


Все йому знане: тюрма петербурзькая,

Допит, заслання, жандармів люб’язності,

Сині, безкраї степи оренбурзькії,

Ґрати залізні. У скруті, у незнаності,


Вічно образи холодні приймаючи,

Жив він солдатом — з солдатьми нужденними,

Міг і загинуть від лиха щоденного,

Певне, що й жив лиш того дожидаючи.


Та, не зменшаючи гніту знедолення,

Оберегло у часи поневолення

Руських людей провидіння грайливеє,—

Зникла пора його зла, нещасливая,


Все, що від юності ранньої марилось,

Серцю жадане, немов засміялося.

Бог же позаздрив йому.

І життя обірвалося.

Переклад П. Усенка


8. Словникова робота за питаннями учнів


9. Обмін враженнями від прочитаного


10. Евристична бесіда

¦ Як зрозуміти перші чотири рядки вірша, особливо другий рядок?

¦ Які рядки твору можна вважати стислою поетичною біографією Шевченка?

¦ З яким висловом автора можна не погодитися, знаючи про Шевченка?

¦ Яким постає Шевченко у вірші Некрасова?

¦ Які риси характеру, якості Шевченка ви б додали ще, спираючись на свої знання з української літератури?¦ Що, на вашу думку, зближує цих двох великих поетів? (Схоже розкриття теми жіночої долі у творчості обох письменників; активна громадянська позиція; звернення до народу із закликом до пробудження, усвідомлення власної сили та гідності; палкий захист інтересів народу; звернення до фольклорних традицій рідного народу)

¦ У чому полягає новаторський характер поезії М. Некрасова? (Поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації)

VІ. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Учитель. Поєднайте приклади художніх засобів, що зустрічаються у віршах Некрасова, з їх визначенням.


Человек замечательный

молодость трудная


Іронія

Изведал:

тюрьму петербургскую,

справки, допросы

...степь, крепость


Риторичне питання

Жандармов любезности


Інверсія

Все, чего с юности ранней не видывал,

Милое сердцу, ему улыбалось.

Отцветешь, не успевши расцвесть


Порівняння

В волосах твоих, черных как ночь


Метафора

Сердечко, глазок


Риторичне окличне речення

Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг?


Перелічення

(Кони) крепки, и сыты, и бойки


Синекдоха

И тоскливую в сердце тревогу


Зменшувально-пестливі слова

Поскорей навсегда заглуши!


Из-под брови твоей полукруглой

Смотрит бойко лукавый глазок


Епітети

VII. Домашнє завдання

Індивідуальне: підготувати повідомлення про США II половини XIX століття.

Для всіх: вивчити напам’ять вірш «На смерть Шевченка».

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Мені здається, що вірші Некрасова цікаві з погляду...

• Мене вразило...

• Я вважаю, що в наш час...