В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру) - ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — II ПОЛОВИНИ XIX ст. - ІI семестр

Усі уроки світової літератури 10 клас

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості поезій В. Вітмена, їх новаторський характер, своєрідність та естетичну цінність; розвивати навички аналізування ліричних творів, висловлювання своїх суджень та їх обґрунтовування; виховувати естетичні смаки, прагнення до пізнання світу й себе в ньому.

Оснащення: портрет поета, збірка його творів, ілюстрації до неї; зображення американських краєвидів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. «Література стає великою лише тоді, коли вона сприяє зростанню людських чеснот, послуговує благу мас, якщо через неї люди розкриваються один перед одним як брати»,— писав В. Вітмен. Поет убачав свій обов’язок у тому, щоб обезсмертити кожну істоту, предмет, навіть найнезначніший. Захищаючи власну унікальність, він відстоював унікальність іншої людини. І все це разом складало обожнення життя як єдиної, неповторної цілісності. Осягнути вершини й глибини вітменовської поезії, її філософію ми спробуємо сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

Примітка. Письмово, кожна правильна відповідь — 1 бал, перевіряється в парах під керівництвом учителя.

1. У який час та де жив і творив Волт Вітмен? (II половина XIX століття, у США)

2. З якої родини походив? (Ремісників, батько — тесля)

3. Яку освіту здобув? (Шкільну неповну)

4. Назвіть три його основні професії. (Друкар, редактор, учитель)

5. Як називається головна книга В. Вітмена? («Листя трави»)

6. Скільки видань витримала ця книга? (Дев’ять)

7. Ким вважали американці Вітмена? (Своїм пророком)

8. Яке філософське вчення найбільше вплинуло на Вітмена? (Трансценденталізм)

9. Який вірш Вітмен присвятив своєму кумирові — президентові Лінкольну, відгукнувшись на його трагічну загибель? («О капітане мій, капітане!»)

10. Яким віршовим розміром послуговувався Вітмен? (Верлібром)

11. У чому полягала громадянська свідомість, гуманізм поета під час Громадянської війни у США? (Служив у військовому відомстві, допомагав у шпиталях, ризикуючи здоров’ям)

12. Коли Волт Вітмен досяг найгучнішої слави? (Коли поета вже не стало.)

V. Формування вмінь і навичок

1. Слово вчителя

Усе в ній було незвичним — тематика, образи, характер, віршування, а головне — могутня, титанічна, усесильна постать поета. У ній переплелися романтичні й реалістичні, натуралістичні й символістські тенденції. Це — справа життя Волта Вітмена, збірка «Листя трави». Звідки така дивна назва? Якщо ви не бачили листя у трави, то, можливо, просто неуважно вдивлялися, не зливалися душею з природою? Адже листя трави — реальність «трансцендентна».

Один із кращих творів поета — «Пісня про себе».

Ліричний герой усвідомлює власну причетність до всього, що відбувається, почувається краплиною «океану натовпу». Зливаються воєдино його доля, доля нації, історичний досвід людства.


2. Виразне читання уривків зі збірки В. Вітмена «Листя трави»


3. Словникова робота. Пояснення малознайомих слів за питаннями учнів


4. Обмін враженнями від прочитаного


5. Евристична бесіда

¦ Чому поет чує саме пісні, оглядаючи життя трудової Америки?

¦ Чи є краса, на вашу думку, у праці звичайних трудівників?

¦ Чи можна, на вашу думку, бути щасливим, не посідаючи помітного місця у суспільстві?

¦ У чому, на думку автора, полягає гармонія Всесвіту? Яку роль відіграє в ній людина?

¦ Як поет пояснює, що таке «трава»? Чи поділяєте ви таку думку?


6. Самостійна робота. Складання тез за підручником (або за лекцією вчителя) про особливості поетичної творчості Вітмена


7. Робота в зошитах

Учні записують у зошити визначення верлібру.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Міні-дослідження

Учитель. Прокоментуйте висловлювання В. Вітмена: «Читач завжди мусить брати на себе свою частку роботи — тією ж мірою, якою я виконую свою. Я прагну не так утвердити або ж розвинути ту чи ту тему, як ввести тебе, читачу, до атмосфери цієї теми, цієї думки, аби ти сам здійснив звідти свій політ».

VII. Домашнє завдання

Вивчити напам’ять кілька уривків із поезій В. Вітмена (за бажанням), уміти аналізувати твори поета.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

· Для мене поезія Вітмена відкрила...

· Мене вразило...

· Я думаю, що «Листя трави» — це...