ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

Усі уроки світової літератури 10 клас

1. Борщевский Ф. М. Изучение творчества Н. А. Некрасова. — К.: Радянська школа, 1988.

2. Волощук Є. Зарубіжна література. Хрестоматія : посібник для 10 класу. — К.: Вид. дім «Світ знань», 2004.

3. Ги де Мопассан. Собрание сочинений. — М., 1992. — Т. 1.

4. Гузь О. Изучение-осмысление романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» в свете концепций М. Бахтина // Зарубіжна література. — 2007. — № 37-38. — С. 3-47.

5. Зарубіжна література / за ред. О. С. Чиркова. — К.: Вежа, 1999.

6. Звиняцьковський В. Я., Свербілова Т. Г., Чебанова О. Є. Світова література. 10 клас. — К.: Освіта, 2010. — 208 с.

7. Коваленко О. В. Постать Наполеона в історії людства та світової літератури. Інтегрований урок-семінар. 10 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2004. — № 3. — С. 24-27.

8. Корпань Т. «Пігмаліон» — зразок драми-дискусії // Зарубіжна література. — 2008. — № 16.

9. Марченко О. С. Тема «Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» — віддзеркалення епохи декадансу в проектній діяльності // Зарубіжна література в школі. — 2007. — № 15-16. — С. 38-51.

10. Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580) / К. В. Таранік-Ткачук, С. Л. Фоміна, І. Г. Ціко. — www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/metod_rek

11. Мещеряков М. І., Теміз Я. В., Халімон Є. В. Зарубіжна література в схемах і таблицях. 5-4 кл. — Х.: Гімназія, Країна мрій, 2002.

12. Мухін В. О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 кл. Авторський урок. — Х.: Ранок ; Веста, 2002.

13. Назарець В. М., Васильєв Є. М., Пелех Ю. В. Система образів роману Л. Толстого «Війна і мир» // Зарубіжна література в школах України. — 2005. — № 10. — С. 13-18.

14. Некрасов Н. А. Избранное. — М.: Худ. лит., 1975.

15. Петренко Л. А. Проблема духовної деградації головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література в школі. — 2005. — № 13-14. — С. 30-32.

16. Прокаев Ф. И., Долганов И. В., Кучинский Б. В. Зарубежная литература в школе. — К.: Радянська школа, 1987.

17. Пронкевич О. В. Зарубіжна література XIX ст. — К.: Педагогічна преса, 2004.

18. Розанова Л. А. О творчестве Некрасова. — М.: Просвещение, 1988.

19. Середа Л. М. Матеріали до вивчення роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література в школі. — 2009. — № 11-12. — С. 31-36.

20. Сукач Л. Париж розповідає. Матеріали до уроку — заочної подорожі. 9 кл. // Зарубіжна література. — 2008. — № 5. — С. 17-20.

21. Теплинский М. В. Изучение творчества А. П. Чехова в школе. — К.: Радянська школа, 1985.

22. Терещенко М. Є. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. // Зарубіжна література в школах України. — 2005. — № 10. — С. 55-60.

23. Томилина Т. Благо смешано со злом. По роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 10 кл. // Зарубіжна література. — 2007. — № 15-16.

24. Чехов А. П. Пьесы. — Л.: Детская литература, 1989.

25. Шутько Р. Б. Джордж Бернард Шоу // Джерело педагогічної майстерності. Зарубіжна література : науково-методичний бюлетень. Вип. № 2. — Х.: ХОНМІБО, 2002.