Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту II семестр - О. Г. Куцінко 2018Передмова

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

10-й клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр

Роман ХІХ ст. (продовження)

Франція (продовження)

Урок № 49. Місце Ґюстава Флобера в історії європейської літератури. Роман Ґ. Флобера «Пані Боварі»

Урок № 50. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману

Урок № 51. Зображення суспільства в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Образи обивателів

Урок № 52. Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об'єктивний стиль Ґ. Флобера

Урок № 53. Прихована позиція автора в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Боваризм як суспільно-психологічне явище. Значення творчості Ґ. Флобера для розвитку реалістичної літератури

Росія

Урок № 54. Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально- філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя

Урок № 55. Роман «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Сюжет роману, зумовлений рухом свідомості головного героя

Урок № 56. «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського. Образ Родіона Раскольникова. «Теорія» Раскольникова: її сутність і проблематика

Урок № 57. Система персонажів, Петербург у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», їхнє значення в житті Раскольникова

Урок № 58. Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Символізм та поліфонізм твору. Особливості індивідуального стилю письменника

Англія

Урок № 59. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда

Урок № 60. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея»: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі

Урок № 61. Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Естетична програма автора. Система образів роману

Урок № 62. Еволюція Дорідна Ґрея

Урок № 63. Роль фантастики й символіка у романі «Портрет Доріана Ґрея». Традиції та новаторство О. Уайльда в жанрі роману. Переклади О. Уайльда українською. Місце роману у світовій літературі

Урок № 64. РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда

Урок № 65. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою «Роман ХІХ ст.»

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

Урок № 66. Література на межі ХІХ - ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ - ХХ ст.

Урок № 67. РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм

Франція

Урок № 68. Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму

Урок № 69. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера

Урок № 70. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво»

Урок № 71. РМ (усно). Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П. Верлена (розмаїття українських перекладів)

Урок № 72. Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена

Урок № 73. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета

Урок № 74. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»

Урок № 75. ПЧ. Використання символів як провідного засобу поетичного самовираження у творчості Стефана Малларме

Урок № 76. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Урок № 77. Драматургія помежів'я ХІХ - ХХ ст. (загальний огляд). Сутність кардинальних змін у драматургії, ідейних та естетичних шукань представників «нової драми»

Урок № 78. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Драма-феєрія «Синій птах» — лірична оповідь про пошуки щастя

Урок № 79. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв'язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету й композиція твору

Урок № 80. М. Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі

Урок № 81. Компаративний аналіз феєрій «Синій птах» М. Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки

Урок № 82. ПЧ. Драматургія Антона Павловича Чехова: «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад»

Урок № 83. Контрольна робота за темою «Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.»

Сучасна література в юнацькому читанні

Франція

Урок № 84. Ромен Ґарі — французький письменник єврейського походження, двічі лауреат Ґонкурівської премії. Зображення другої світової війни у творчості митця. «Повітряні змії» (загальний огляд)

Урок № 85. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей у романі Ромена Ґарі «Повітряні змії»

Бразилія

Урок № 86. Паоло Коельйо — відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік»

Урок № 87. Система образів роману П. Коельйо «Алхімік» (Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, алхімік). Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі

Швеція

Урок № 88. Тумас Йоста Транстремер — лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення й образ сучасної людини в поезії митця

Китай

Урок № 89. Мо Янь — сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» (загальний огляд)

Урок № 90. «Геній» Мо Яня — історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі

Велика Британія

Урок № 91. Сью Таунсенд — відома британська письменниця. образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Адріана Моула

Урок № 92. Адріан Моул — персонаж і символ. Еволюція, формування характеру й цінностей головного героя «Таємного щоденника Адріана Моула» С. Таунсенд. Авторська іронія. Жанр щоденника

Урок № 93. Ніл Річард Маккіннон Ґейман — англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання»

Урок № 94. Загальний огляд та проблематика повісті Н. Ґеймана «Кораліна» (моральний вибір людини, взаємини батьків і дітей та ін.)

Урок № 95. Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Ґеймана «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору

Польща

Урок № 96. Йоанна Яґелло — польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)

Урок № 97. Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору

Урок № 98. Стиль творчості Й. Яґелло. Причиново-наслідкові зв'язки між подіями твору «Кава з кардамоном», етапами еволюції лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору

Урок № 99. ПЧ. Джером Девід Селінджер «Ловець у житі»

Урок № 100. Контрольна робота за темою «Сучасна література в юнацькому читанні»

Підбиття підсумків

Урок № 101. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік

Урок № 102. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження)

Література