Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ». ОПОЗИЦІЯ ФАУСТ - МЕФІСТОФЕЛЬ, ДІАЛЕКТИЧНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ДОБРА І ЗЛА. ТРАГІЧНЕ КОХАННЯ ФАУСТА І МАРГАРИТИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ». ОПОЗИЦІЯ ФАУСТ - МЕФІСТОФЕЛЬ, ДІАЛЕКТИЧНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ДОБРА І ЗЛА. ТРАГІЧНЕ КОХАННЯ ФАУСТА І МАРГАРИТИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розглянути основи філософської концепції Ґете про закон єдності і боротьби протилежностей, його втілення в трагедії; довести, що Фауст і Мефістофель — вічні образи світової літератури; формувати етичні погляди на світ; пробуджувати в учнів філософський інтерес до власної особистості; учити висловлювати своє ставлення до запропонованих проблем та аргументувати свою точку зору; розвивати логічне мислення, навички групової роботи; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: аналіз художнього твору.

Обладнання: тексти трагедії Й. В. Ґете «Фауст», картки із завданням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Як поводився Мефістофель під час експерименту над Фаустом і як поводився Фауст?

♦ З якою метою Бог послав людині Мефістофеля, якою була справжня мета вчинків чорта?

♦ Яку рису людини не взяв до уваги Мефістофель?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

♦ Які поняття для вас уміщує слово людина?

2. Слово вчителя

- Наскільки важливо для людини відкрити власну істину, зрозуміти незрозуміле, підкорити непідкорене? Чи для всіх людей відкрита тобою істина стане потрібною? Який шлях обрати до її відкриття?

Ці та подібні питання тривожили людство тисячоліттями, і кожне наступне покоління шукало свою відповідь на них.

Такими само вічними, як ці запитання, є і літературні герої, котрі намагалися їх вирішити.

Коли ми говоримо про пошук істини, то насамперед звертаємося до Ґете і його невмирущого твору «Фауст», у якому все базується на боротьбі протилежностей. І сам урок сьогодні - це розмова про протилежні речі, спроба знайти свої відповіді на вічні питання.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Дослідницька робота (у групах)

1-ша група. Порівняйте образи Мефістофеля та Фауста. Чим продиктовано поведінку кожного з них? Яку роль відіграє Мефістофель у житті Фауста?

2-га група. Охарактеризуйте образ Маргарити. Чи закономірним є фінал її життя? На вашу думку, чому Бог вибачив Маргариті?

3-тя група. Проаналізуйте взаємини між Фаустом і Маргаритою. Чим закінчується їх кохання? На чиї плечі лягає відповідальність за наслідки їхніх стосунків? Чому Маргарита відмовляється втекти з Фаустом із в’‎язниці і Фауст залишає її там?

4-та група. Чи змінило Фауста кохання до Маргарити? Якщо змінило, то як саме? У чому подібне та відмінне в його коханні до Маргарити та Єлени?

2. Повідомлення учнів про ставлення до жінки за часів Ґете в Німеччині та в інших країнах (за випереджальним завданням)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Слово вчителя

- Сенс опозиції Фауст-Мефістофель, з одного боку,- спокуса людини таємними знаннями, з іншого - перемога людяності над темними силами, що видно у фіналі трагедії. У творі отримуємо трактування Бога та Божественного. Але Бог Ґете - це Бог природи і кохання. Тож і для Маргарити є виправдання.

Дорожча не та істина, що сприймається на віру, а та, що здобута власним досвідом.

Істину людина повинна сприйняти не лише розумом, а й усім серцем; це має бути особистісно сприйнята істина.

Істина має бути активною і виявлятися у вчинках людини.

Істина має бути співвіднесена із загальними законами Всесвіту, з природою. А природа в Ґете — радісна, прекрасна і любляча, інша назва її - Бог.

Людина, яка зрозуміла, у чому полягає вища істина буття, має стати творцем. Людина йде з життя, але після неї залишається її творчість.

Вічними ж образи Фауста та Мефістофеля стали тому, що Фауст - уособлення нестримного прагнення людського духу вперед, а Мефістофель - уособлення скептичного заперечення.

2. Інтерактивна вправа «Обери позицію»

♦ Визначте своє ставлення до запропонованої проблеми.

♦ Чи заслуговує Фауст прощення за союз із чортом?

♦ Чи заслуговує Маргарита на виправдання?

♦ Чи вважаєте ви Мефістофеля злим і підступним?

♦ Чи можна виправдати Фауста за те, що він залишив Маргариту у в’‎язниці?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватись до уроку розвитку зв’‎язного мовлення.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 11

Інформаційна сторінка

Кожна людина у своєму житті шукає істину. Шукав її і німецький письменник і філософ Й. В. Ґете. Шукав істину і його герой - доктор Фауст.

Усі явища складаються з протилежностей. День і ніч, тепло і холод, життя і смерть, добро і зло, інь і янь... Усе перебуває у зв’‎язку, доповнюється одне одним. Немає протилежностей без єдності, і немає єдності без протилежностей. Без цього зіткнення, цієї боротьби неможливий рух уперед. Усе, що існує, наче дві сторони однієї медалі.

Сам Ґете сприймав образи Фауста і Мефістофеля у нерозривній єдності. Він вважав, що не тільки сумніви та пошуки Фауста, а й іронія Мефістофеля є сутністю його власного існування. Ця єдність і постійна боротьба протилежних начал у людині і є шляхом її духовного розвитку. Мефістофель творить добро тому, що він не дає людині заспокоїтися, зупинитися, духовно заснути, бо з точки зору просвітників - це найтяжчий гріх. Мефістофель усе заперечує, а тому він потрібен людині, бо заперечення - це початок нового шляху, нового пошуку, нової відповіді. Це потрібно людині, яка шукає істину.