РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ». ОБРАЗ ФАУСТА В ЛІТЕРАТУРІ, МУЗИЦІ, МАЛЯРСТВІ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ». ОБРАЗ ФАУСТА В ЛІТЕРАТУРІ, МУЗИЦІ, МАЛЯРСТВІ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розкрити особливості втілення образів ґетевської трагедії у різних видах мистецтва; вчити готувати повідомлення за літературною та культурологічною темами, формулювати питання за заданою темою; розвивати навички виразного читання, навички говоріння, вміння аналізувати прочитане; розвивати навички дослідницької роботи з науково-методичною літературою, творчі здібності; прищеплювати учням естетичний смак, почуття пре красного, повагу до культур різних народів; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної :формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Обладнання: текст твору О. Пушкіна «Сцени із "Фауста"»; репродукції ілюстрацій до «Фауста» Й. В. Ґете, М. Врубеля, Е. Делакруа; фонозаписи музики за темою «Фауста» Ш. Ґуно, Р. Ваґнера, Ф. Ліста та ін.; мультимедійна дошка, відеофільм «Сцена з "Фауста" О. Пушкіна» (російською мовою).

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Одна з найпопулярніших легенд Середньовіччя - про доктора Фауста, яка вразила народну уяву.

Фауст - особа історична, про що свідчать численні спогади його сучасників. Письмові джерела повідомляють також, що Фауст був професором, читав лекції в різних університетах, мав учнів-послідовників. Ще за життя вченого про нього ходили різні чутки про його вчинки, у яких вбачали щось незвичайне, фантастичне.

Фауст стає популярним улюбленим героєм народної легенди. Його образ у легенді несе відбиток часу. Він людина, яка заради знання готова знатися і з нечистою силою, і тому наприкінці легенди диявол забирає Фауста до пекла. Водночас він типовий представник епохи Відродження, сміливий і безстрашний шукач таємних знань і заборонених шляхів здобуття цих знань.

Фаустівський сюжет - жага безмежних знань, допитливість, свобода духу - приваблював багатьох митців наступних епох та зумовив світову популярність образу Фауста.

2. Інсценізація уривка із твору О. Пушкіна «Сцени із "Фауста"» (за вибором учнів або вчителя)

3. Бесіда

♦ Як ви вважаєте, чи схожий Фауст О. Пушкіна на Фауста Ґете?

♦ Яка головна риса Фауста у творі О. Пушкіна? (Він охоплений нудьгою.)

♦ Яким сприймає світ пушкінський герой? (Він рано пізнав усі життєві насолоди і переситився усім.)

♦ До чого він прагне? (Йому хочеться розвіятися.)

♦ Як зрозуміти фразу Фауста «В глубоком знанье жизни нет - / Я проклял знаний ложный след»? (Фауст розчарувався в усьому: у знаннях, славі, честі. Він нічого не шукає і ні до чого не прагне. У Пушкіна він увесь час позіхає від нудьги.)

♦ Що герой вважає благом? («Сочетанье двух душ». Тобто, єдине, що його цікавить,- це кохання до Ґретхен (зменшувально-пестливе від Маргарита).)

♦ Яким постає перед читачем Мефістофель? (Він намагається вивести Фауста зі стану розчарування. Мефістофель виявляється більш активною силою, ніж Фауст.)

♦ Якого пушкінського героя нагадує Фауст у цьому творі? (Він дуже схожий на Євгенія Онєгіна на початку однойменного роману. У його рисах багато від утомленого романтичного героя.)

♦ Як ви вважаєте, чим можна пояснити таке різне бачення образу Фауста? (Письменники належать до різних історичних епох. У них було різне світобачення, та й завдання теж були різними.)

4. Повідомлення учнів «Образ Фауста у музиці»

(Паралельно можна запропонувати прослухати уривки з опери Ш. Ґуно «Фауст», музичні інтерпретації Ф. Ліста, Р. Ваґнера, М. Глінки, П. Чайковського, опери Ф. Бузоні «Доктор Фауст», музичних композицій Ф. Шуберта, Г. Берліоза, кантати А. Шнітке «Історія доктора Фауста».)

5. Повідомлення учнів «Образ Фауста у малярстві»

(Паралельно можна демонструвати роботи Е. Делакруа, Ф. Зімма, М. Врубеля, А. Ліцена-Майєра або інші на вибір учителя та учнів.)

6. Обговорення доповідей та рецензування відповідей

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підсумкова бесіда

♦ Що нового ви дізналися на уроці?

♦ Чи виокремлюють різні діячі мистецтва якісь спільні риси в образі Фауста?

♦ Як ви вважаєте, чим можна пояснити зацікавленість митців образом Фауста?

♦ Чи можна вважати образ Фауста вічним? Чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум за однією із тем:

1) «Проблема вибору в трагедії Й. В. Ґете «Фауст»»;

2) «Боротьба добра і зла як рушійна сила розвитку, змін та динаміки буття (за трагедією Й. В. Ґете «Фауст»)»;

3) «У чому полягає сенс життя для Фауста (за однойменною трагедією Й. В. Ґете)»?

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення за темою «Соціально-політичне становище в Європі наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст.».