ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ ЯК ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ, ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ. СПЕЦИФІКА РОМАНТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

ОСОБЛИВОСТІ РОМАНТИЗМУ ЯК ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ, ЙОГО ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ. СПЕЦИФІКА РОМАНТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з поняттям романтизм; навчити визначати характерні ознаки романтизму; активізувати читацький інтерес учнів; розвивати навички конспектування; дати поняття про романтичну лірику; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети відомих митців-романтиків, висловлювання романтиків.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення учнів про ситуацію в Європі наприкінці XVIII - на початку XIX ст.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Якими були передумови виникнення романтизму?

Запис у зошити

Термін романтизм указує на зв’‎язок із середніми віками, коли в літературі був популярним жанр рицарського роману. Головні особливості цього жанру - фантастичність, зображення високого, ідеального кохання, лицарських подвигів, добрих і злих чарівників, казкового пейзажу.

2. Лекція учителя (учні складають конспект)

3. Бесіда

♦ У чому різниця між романтизмом і класицизмом?

♦ Зазначте ознаки романтичного твору.

♦ Назвіть особливості романтичного мистецтва.

♦ Опишіть романтичного героя.

Запис у зошити

Характерні ознаки романтизму

1) Заперечення раціоналізму, що панував у добу Просвітництва, культ почуттів людини.

2) Увага до особистості, її індивідуальних рис.

3) Провідні мотиви - самотність, світова скорбота (національна туга) та романтичний бунт і нескореність.

4) Історизм творів і захоплення фольклором.

Найвидатніші представники мистецтва романтизму В Англії - Дж. Байрон, Дж. Кітс, П. Б. Шеллі; у Німеччині - Е. Гофман, Г. Гейне, Новаліс; у Франції - А. Мюссе, Ж. Санд, В. Гюґо; у США - Е. По, Дж. Ф. Купер, Г. Мелвілл; у Польщі - А. Міцкевич, Ю. Словацький; в Угорщині - Ш. Петефі; в Росії - О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь.

4. Читання вибраних поезій (В. Вордсворта, С. Колріджа, Дж. Кітса, П. Б. Шеллі, Г. Гейне, В. Гюґо та ін.)

Учитель. Романтична лірика - це переважно лірика настрою. Романтики вміло і тонко створювали картини природи. Але головним у цих картинах був не опис пейзажу. Людина і світ — ось що передусім турбувало романтиків.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Що ви з’‎ясували для себе про романтизм? (У митців романтизму ми помічаємо визнання самоцінності особистості, зацікавленість внутрішнім життям людини, прагнення розкрити багатство внутрішнього світу людини.)

1. Інтерактивна вправа «Ґронування»

* Апологія — непомірне, надмірне вихваляння, захист кого-небудь або чого-небудь.

3. Творча робота

Погляди романтиків на життя, мистецтво, людину

♦ Як ви розумієте ці висловлювання?

• «Справжнє лихо полягає в тому, що нині все застигло у вульгарній прозі життя. І більшість людей спокійно сприймає все це і навіть почувається цілком добре, мовчки скочуючись по болоту до прірви» (Франц Шуберт).

• «Мене часом запитують, чи люблю я дітей. Звісно, люблю, адже вони ще не стали людьми» (Шарль Нодьє).

• «Краще бути артистом чи волоцюгою, ніж власником маєтку або селянином, бо ж із володінням землею чи снопом пов’‎язані несправедлива тиранія та похмуре поневолення скнарістю» (Жорж Санд).

• «Світ поганий, поганий, жахливо поганий. І лише серце друга та спокутні сльози жінки можуть урятувати його від прокляття» (Ріхард Ваґнер).

• «Той, хто не зазнав щастя в нинішньому світі, хто не знайшов того, що шукав, нехай заглибиться у світ книг і мистецтва чи зануриться в природу— це вічно юне втілення старовини й сучасності» (Новаліс).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати запитання з вивченої теми для однокласників (методика взаємозапитань); виписати у словнички визначення романтизму; випереджальні завдання: для учня - «біографа» - підготувати повідомлення про Е. Гофмана; для учня -«історика» - «Німеччина наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст.».