САТИРИКО-МЕТАФОРИЧНИЙ ЗМІСТ ТВОРУ Е. ГОФМАНА «КРИХІТКА ЦАХЕС НА ПРІЗВИСЬКО ЦИННОБЕР». ІРОНІЯ ТА ГРОТЕСК У ТВОРІ ЯК ВАЖЛИВА ОЗНАКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ГОФМАНА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

САТИРИКО-МЕТАФОРИЧНИЙ ЗМІСТ ТВОРУ Е. ГОФМАНА «КРИХІТКА ЦАХЕС НА ПРІЗВИСЬКО ЦИННОБЕР». ІРОНІЯ ТА ГРОТЕСК У ТВОРІ ЯК ВАЖЛИВА ОЗНАКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ГОФМАНА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: навчити учнів визначати у творі наявність іронії та гротеску; розвивати навички аналізу художнього твору; виховувати найкращі риси людського характеру; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: прищеплювати учням естетичний смак та читацькі інтереси; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: аркуші із запитаннями для інтерактивної вправи «Карусель».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Експрес-опитування «Продовжте речення»

Гофман народився ... . Закінчив ... факультет університету. Перший літературний твір - ... . Фантастичні повісті-казки - ... . 1819 року написана повість-казка ... . З 1814 року до ... Гофман живе в Берліні. Улюблене заняття Гофмана - ... .

2. Перевірка складених кросвордів (2-3 на дошці або взаємоперевірка сусідами по парті)

3. Літературний диктант

1) Ім’‎я карлика-потвори. (Цахес)

2) Друг і однодумець Балтазара. (Фабіан)

3) Ім’‎я князя, який запровадив «освіту». (Пафнутій)

4) Кохана Балтазара. (Кандіда)

5) Ім’‎я феї, яка зробила «подарунок» малюку. (Рожа)

6) Ім’‎я поета-мрійника, що викрив малюка. (Балтазар)

7) Назва князівства, у якому відбувалися описані події. (Керепес)

8) Ім’‎я мага, який розкрив таємницю малюка. (Проспер)

9) Прізвисько малюка-потвори. (Циннобер)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури

♦ Що таке алегорія? (Алегорія - інакомовлення, у якому конкретний образ є формою розкриття абстрактного уявлення, судження, поняття.) Як її використовує Гофман?

♦Що таке сатира? (Сатира - різновид смішного, комічного; особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в осудливому осміянні негативного - суспільних явищ, людських вад тощо.) Чим вона відрізняється від гумору?

♦ У чому виявляється сатирична спрямованість казки-новели? (Сатирична спрямованість твору полягає передусім у змалюванні звичаїв, що панують у князівстві, зображенні порядків у політиці та системі освіти, чинопочитанні та самозасліпленості філістерів тощо.)

♦ Що таке гротеск? (Гротеск - вид художньої образності, для якого характерними є фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних, ексцентричних, спотворених форм, поєднання в одному предметі або явищі несумісних, контрастних якостей (комічного з трагічним, реального з фантастичним тощо), що веде до абсурду; заперечення усталених художніх і літературних форм.) Знайдіть елементи гротеску на сторінках твору.

♦ Що таке іронія? (Іронія - негативне оцінювання предмета чи явища через його висміювання.) Чи присутня іронія в казці-новелі?

2. Робота з текстом

♦ Знайдіть і зачитайте епізод, який містить опис уведення освіти; прокоментуйте його.

♦ Чого автор досягає, використовуючи у творі іронію та гротеск? (Автор із сумом констатує нездоланну владу реальності, яка поглинає романтичні мрії.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Карусель» (робота в групах)

Запитання для «Каруселі»

1) Наскільки гуманним був подарунок феї Рожі Гожої?

2) Чи лише волосини затьмарили розум обивателям суспільства? Поясніть думку.

3) Чи міг би Балтазар перемогти Цахеса без допомоги чаклуна? Поясніть думку.

4) Чому наречена Балтазара Кандіда також не бачила справжньої сутності Цахеса?

5) Чи заслуговує Цахес на співчуття? Поясніть думку.

Методичний коментар

Методика «Карусель» дає можливість за короткий проміжок часу провести опитування цілого класу та підбити підсумки вивчення теми.

Клас об’‎єднується в таку кількість груп, скільки запитань учитель планує дати для опрацювання (необхідно врахувати те, що більша кількість груп потребує більше часу).

Кожна група отримує аркуш із запитанням. Після обговорення в групі учні обирають «писаря», який занотовує відповідь групи (якщо думка одного із членів групи відрізняється від думки всієї групи, також записують її). на цю роботу виділяється фіксований час (1-2 хв).

Аркуші із запитаннями почергово передаються в інші групи, кожна з яких перечитує запитання та відповіді на нього, формулює та записує свої доповнення (протягом того ж фіксованого часу). необхідно, щоб кожен аркуш побував у всіх групах.

Коли аркуш повертається до групи, яка давала відповідь першою, вона знову зачитує запитання і всі варіанти відповідей, які підсумовують, і формулюється остаточна чітка і стисла відповідь.

Після завершення роботи всі запитання та остаточні відповіді зачитують уголос.

Стратегію можна використовувати двома способами: можна передавати аркуші від однієї групи до іншої; рухомими можуть бути групи, які переходитимуть від одного стола до іншого, а аркуші залишаються на місцях.

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Однією фразою підбийте підсумок сьогоднішньому уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватись до написання твору «над якими проблемами життя спонукала мене замислитись казка-новела «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»», склавши тезисний план.