КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 КЛАС, АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 КЛАС, АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

На навчальний рік - 70 год. На тиждень - 2 год.

На текстуальне вивчення художніх творів - 56 год. На контрольні роботи - 6 год.

На роботи з розвитку мовлення - 4 год. На уроки позакласного читання - 2 год. Резервний час - 2 год.

№ з/п

Дата

Тема

Примітка

І СЕМЕСТР

Доба Відродження. Доба Просвітництва

1

 

Данте - видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

 

2

 

Данте «Божественна комедія»: подорож до Пекла

 

3

 

Данте «Божественна комедія». «Рай: любов, що водить сонце й зорні стелі»

 

4

 

В. Шекспір - геніальний англійський драматург доби Відродження. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії

 

5

 

В. Шекспір «Гамлет». «Бути чи не бути?». Філософська проблематика трагедії

 

6

 

В. Шекспір. Гамлет - вічний образ світової літератури. Трагічний фінал п’‎єси «Гамлет»

 

7

 

Контрольна робота № 1. Література Середньовіччя та доби Відродження. Творчість Данте, В. Шекспіра

 

8

 

Й. В. Ґете. Життєвий і творчий шлях. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика

 

9

 

Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації

 

10

 

Й. В. Ґете «Фауст». Вічна боротьба добра та зла - рушій прогресу

 

11

 

Й. В. Ґете «Фауст». Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне розв’‎язання проблеми добра і зла. Трагічне кохання Фауста і Маргарити

 

12

 

Розвиток зв'язного мовлення. Й. В. Ґете «Фауст». Образ Фауста в літературі, музиці, малярстві

 

13

 

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

 

14

 

Ернст Теодор Амадей Гофман — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» - шедевр романтичної казки-новели

 

15

 

«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетення реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного

 

16

 

Сатирико-метафоричний зміст твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Іронія та гротеск у творі як важлива ознака індивідуального стилю Гофмана

 

17

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

 

18

 

Позакласне читання. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

 

19

 

Контрольна робота № 2. Література доби Просвітництва та доби романтизму. Творчість Й. В. Ґете та Е. Т. А. Гофмана

 

Від романтизму до реалізму

20

 

Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв’‎язок із розвитком природничих наук

 

21

 

Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історична основа твору

 

22

 

Стендаль. Новела «Ваніна Ваніні». Суперечливість характерів героїв, теми честі і зради, вірності обраному шляху

 

23

 

М. В. Гоголь. Поема «Мертві душі»: задум, історія створення, особливості жанру і композиції, сенс назви

 

24

 

М. В. Гоголь «Мертві душі». Система образів поеми: образи поміщиків (Манілов, Коробочка)

 

25

 

М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи поміщиків (Ноздрьов, Собакевич, Плюшкін)

 

26

 

М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи чиновників губернського міста NN

 

27

 

М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой

 

28

 

Контрольна робота № 3. Від романтизму до реалізму. Творчість Стендаля, М. В. Гоголя

 

29

 

Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах

 

30

 

Роман Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення, історія створення, жанр, особливості композиції

 

31

 

Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». «Маленькі люди» в романі

 

32

 

Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова

 

ІІ СЕМЕСТР

33

 

Система образів роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності духовного світу людини. Двійники Раскольникова - Лужин і Свидригайлов, їхня роль у романі

 

34

 

Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Символічне значення образу Соні Мармеладової. Поліфонізм роману Достоєвського

 

35

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

 

36

 

Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Л. М. Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника

 

37

 

Л. М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів

 

38

 

А. П. Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Антона Чехова як явище літератури реалізму. Оповідання «Аґрус»

 

39

 

А. П. Чехов. «Скрипка Ротшильда», «Пані з песиком»

 

40-41

 

А. П. Чехов «Вишневий сад», Історія створення. Система образів. Проблематика. Старі й нові власники вишневого саду

 

42

 

Контрольна робота № 4. Творчість Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова

 

43

 

Позакласне читання. І. С. Тургенєв. «Ася»

 

Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини XIX ст.

44

 

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс

 

45

 

Волт Вітмен. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен - американський поет-новатор. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви

 

46

 

Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе»

 

47

 

Шарль Бодлер. Життєвий і творчий шлях письменника. Ш. Бодлер - пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд й естетичні погляди Бодлера. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Традиційність і своєрідність розв’‎язання проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»

 

48

 

Шарль Бодлер. «Відповідності», «Вечорова гармонія». Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)

 

49

 

Із поезії французького символізму. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX - початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів

 

50

 

Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня»

 

51

 

Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія»

 

52

 

Ф. І. Тютчев «Іще горить в душі бажання...», «Silentium»

 

53

 

А. А. Фет «Я прийшов до тебе, мила.», «Шепіт, ніжний звук зітхання...»

 

54

 

Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини XIX ст.

 

55

 

Бельгійський Шекспір. Моріс Метерлінк - батько символістської драми. Поняття про драму-феєрію

 

56

 

Моріс Метерлінк «Синій птах». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Образи-символи та персонажі п’‎єси

 

57

 

Моріс Метерлінк. «Синій птах» - світла казка-феєрія про пошуки щастя, роздуми про вищі цінності людського буття

 

58

 

Оскар Уайльд. Життєвий і творчий шлях. Естетизм, імпресіоністичність стилю Уайльда - письменника англійського раннього модернізму

 

59

 

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

 

60

 

Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

 

61

 

Специфіка розв’‎язання теми кохання в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору

 

62

 

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Розвиток зв’‎язного мовлення. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

 

63

 

Ознаки інтелектуального роману у творі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

 

64

 

Контрольна робота № 6. Творчість М. Метерлінка, О. Уайльда

 

Сучасна література

65

 

Джером Девід Селінджер. Життєвий та творчий шлях письменника. Філософсько-естетична концепція творчості Дж. Д. Селінджера

 

66

 

Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житі». Історія створення. Тематика. Символіка твору

 

67

 

Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житі». Суперечності характеру головного героя - Голдена Колфілда

 

68-69

 

Маркус Зузак «Книжкова злодійка» - бестселлер сучасної літератури

 

70

 

Узагальнення та систематизація вивченого упродовж навчального року матеріалу. Підсумки роботи за рік

 
             

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10 КЛАС, РІВЕНЬ-СТАНДАРТ

На навчальний рік - 35 год. На тиждень - 1 год.

На текстуальне вивчення художніх творів - 29 год.

На контрольні роботи - 4 год. На роботи з розвитку мовлення - 2 год.

№ з/п

Дата

Тема

Примітка

І СЕМЕСТР

Доба Відродження. Доба Просвітництва

1

 

Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

 

2

 

Данте «Божественна комедія»: подорож до Пекла. «Рай: любов, що водить сонце й зорні стелі»

 

3

 

В. Шекспір - геніальний англійський драматург доби Відродження. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії

 

4

 

В. Шекспір «Гамлет». «Бути чи не бути?». Філософська проблематика трагедії. Гамлет - вічний образ світової літератури. Трагічний фінал п’‎єси «Гамлет»

 

5

 

Й. В. Ґете. Життєвий і творчий шлях. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика

 

6

 

Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Вічна боротьба добра та зла - рушій прогресу

 

7

 

Контрольна робота № 1. Література Середньовіччя та доби Відродження. Творчість Данте, В. Шекспіра, Й. В. Ґете

 

8

 

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

 

9

 

Ернст Теодор Амадей Гофман - багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» - шедевр романтичної казки-новели

 

10

 

«Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетення реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Сатирико-метафоричний зміст твору. Іронія та гротеск у творі як важлива ознака індивідуального стилю Гофмана

 

11

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

 

Від романтизму до реалізму

12

 

Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв’‎язок із розвитком природничих наук

 

13

 

Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історична основа твору. Суперечливість характерів героїв, теми честі і зради, вірності обраному шляху

 

14

 

М. В. Гоголь. Поема «Мертві душі»: задум, історія створення, особливості жанру і композиції, сенс назви. Система образів поеми: образи поміщиків

 

15

 

М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи чиновників губернського міста NN. Чичиков як новий герой епохи і як антигерой

 

16

 

Контрольна робота № 2. Література доби романтизму та реалізму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Стендаля, М. В. Гоголя

 

ІІ СЕМЕСТР

17

 

Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах. Роман Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення, історія створення, жанр, особливості композиції

 

18

 

Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». «Маленькі люди» в романі. Соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова

 

19

 

Система образів роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності духовного світу людини. Символічне значення образу Соні Мармеладової. Поліфонізм роману Достоєвського

 

20

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

 

21

 

Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Л. М. Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника. «Хаджі Мурат». Історія створення повісті. Система образів

 

22

 

А. П. Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Антона Чехова як явище літератури реалізму. Оповідання «Аґрус», «Скрипка Родшильда», «Пані з песиком»

 

23

 

А. П. Чехов «Вишневий сад». Історія створення. Система образів. Проблематика

 

24

 

Контрольна робота № 3. Творчість Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова

 

Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини XIX ст.

25

 

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХIХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс

 

26

 

Волт Вітмен. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен - американський поет-новатор. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе»

 

27

 

Шарль Бодлер. Життєвий і творчий шлях письменника. Ш. Бодлер - пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд й естетичні погляди Бодлера. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Традиційність і своєрідність розв’‎язання проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос». «Відповідності», «Вечорова гармонія». Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)

 

28

 

Із поезії французького символізму. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX - початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія»

 

29

 

Ф. І. Тютчев «Іще горить в душі бажання...», «Silentium». А. А. Фет «Я прийшов до тебе, мила.», «Шепіт, ніжний звук зітхання.»

 

30

 

Контрольна робота № 4. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини XIX ст.

 

31

 

Бельгійський Шекспір. Моріс Метерлінк — батько символістської драми. Поняття про драму-феєрію. «Синій птах». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Образи-символи та персонажі п’‎єси

 

32

 

Ознаки інтелектуального роману у творі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»

 

Сучасна література

33

 

Джером Девід Селінджер. Життєвий та творчий шлях письменника. Філософсько-естетична концепція творчості Дж. Д. Селінджера. Роман «Ловець у житі». Історія створення. Тематика. Символіка твору

 

34

 

Маркус Зузак «Книжкова злодійка» - бестселлер сучасної літератури

 

35

 

Узагальнення та систематизація вивченого упродовж навчального року матеріалу. Підсумки роботи за рік