КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА ТА ДОБИ РОМАНТИЗМУ. ТВОРЧІСТЬ Й. В. ҐЕТЕ ТА Е. Т. А. ГОФМАНА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА ТА ДОБИ РОМАНТИЗМУ. ТВОРЧІСТЬ Й. В. ҐЕТЕ ТА Е. Т. А. ГОФМАНА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; прищеплювати прагнення досягти високих результатів.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки із завданнями.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи

1-й варіант

І рівень (за кожну правильну відповідь - 0,5 бала)

♦ Знайдіть правильну відповідь.

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) XVI ст.; б) XVII ст.;

в) ХVІІІ ст.; г) XIX ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

а) Д. Дефо; б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо; г) Г. Гейне.

3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім’‎я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»; б) «Страждання юного Вертера»;

в) «Герман і Доротея»; г) «Фауст».

4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) проблема життя і смерті; б) людина в її ставленні до суспільства;

в) проблема кохання; г) людина та її призначення на землі.

5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина - вінець творіння»; б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

в) «Майбутнє прекрасне»; г) «От тепер можна і помирати!»

7. Укажіть, яке з тверджень є правильним щодо суті романтизму:

а) протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності;

б) наявність правил та канонів;

в) тенденція до типізації, настанова на «правдиве» відображення світу;

г) гуманізм та зображення гармонійно розвиненої людини.

8. Укажіть добу, до якої зверталися романтики у пошуках естетичного ідеалу:

а) Відродження; б) античність;

в) Середньовіччя; г) Просвітництво.

9. Укажіть, який твір не належить перу Е. Гофмана:

а) «Золотий горнець»; б) «Лускунчик»;

в) «Володар мух» ; г) «Володар бліх».

10. Укажіть, що обрав Е. Гофман як засіб для розуміння умовностей життя:

а) новітню філософію; б) теорію єдності зі світом;

в) прагматизм; г) фантастика.

11. Укажіть, що подарувала фея Рожа Гожа малому Цахесові:

а) гроші; б) титул;

в) золоті волосини; г) чарівний гребінець.

12. Укажіть, у якому місті відбуваються події, зображені в казці Гофмана «Золотий горнець».

а) У Дрездені; б) у Берліні;

в) у Празі; г) місто невідоме.

ІІ рівень (за кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їхнім символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;

1) Випробування Фауста розвагами;

б) сцени з Маргаритою;

2) випробування Фауста вином;

в) «Вальпуржина ніч»;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

г) «Авербахів склеп»

4) випробування Фауста коханням

Відповіді: а) - 3), б) - 4), в) - 1), г) - 2).

2. Герой, переживання, думки і почуття якого відображені в літературному творі, це - ... (ліричний герой).

3. Зіткнення яких двох світів відображено у творах Е. Гофмана? (Матеріального та духовного)

ІІІ рівень (максимально - 3 бали)

♦ Укажіть пропущене в реченні слово. Поясніть вислів.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій розуму і налічувала 28 томів, це ... (енциклопедія).

2-й варіант

І рівень (за кожну правильну відповідь - 0,5 бала)

1. Укажіть, хто такі просвітники:

а) університетські викладачі;

б) ті, хто видавав і друкував книги;

в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;

г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина - досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’‎являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи; б) енциклопедії;

в) драми; г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете:

а) акмеїстів; б) символістів;

в) дадаїстів; г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»; б) «окраса Всесвіту»;

в) «довершений витвір Бога»; г) «намісник Бога на землі».

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили одне одного; б) рідні Маргарити проти їхніх стосунків;

в) Фауст кидає Маргариту; г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської. <...> Погано він живе! Не треба / Було б йому давать і крихти світла з неба. / Тим розумом владає він, / Щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст; б) Архангел;

в) Бог; г) Мефістофель.

7. Укажіть, як називається літературний напрям, для якого є притаманним протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності.

а) Імпресіонізм; б) класицизм;

в) реалізм; г) романтизм.

8. Укажіть, як називається негативна оцінка предмета або явища через його висміювання; комічний ефект досягається завдяки тому, що справжній смисл висловлювання замаскований.

а) Сатира; б) гумор;

в) іронія; г) сарказм.

9. Укажіть, якій тематиці присвячені перші твори Е. Гофмана:

а) музичній; б) пригод та подорожей;

в) філософській; г) оспівування природи.

10. Укажіть, ким був Балтазар, герой твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес...»:

а) філософом; б) скептиком;

в) філістером; г) поетом.

11. Укажіть, хто допомагає Балтазарові:

а) фея Рожа Гожа; б) Циннобер;

в) Проспер Альпанус; г) князь Барсануф.

12. Укажіть, як звати головного героя казки Е. Гофмана «Золотий горнець»:

а) Фабіан; б) Анзельм;

в) Мош Терпін; г) Пульхер.

ІІ рівень (за кожну правильну відповідь - 1 бал)

1. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їхнім символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;

1) Випробування Фауста розвагами;

б) сцени з Маргаритою;

2) випробування Фауста вином;

в) «Вальпуржина ніч»;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

г) «Авербахів склеп»;

4) випробування Фауста коханням

Відповіді: а) - 3), б) - 4), в) - 1), г) - 2).

2. Неіснуюче в дійсності, створене фантазією, уявою,- ... (фантастика).

3. Яке останнє благодіяння для Циннобера робить фея Рожа Гожа після його смерті? (Фея перетворює Циннобера на красеня, а у його матері на городі виросла чудова солодка цибуля.)

ІІІ рівень (максимально - 3 бали)

♦ Укажіть пропущене в реченні слово. Поясніть вислів.

Й. Ґете стверджував: «Природа є.» (досконалість).

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати статтю підручника за темою «Від романтизму до реалізму».