М. В. ГОГОЛЬ «МЕРТВІ ДУШІ». ЧИЧИКОВ ЯК НОВИЙ ГЕРОЙ ЕПОХИ І ЯК АНТИГЕРОЙ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

М. В. ГОГОЛЬ «МЕРТВІ ДУШІ». ЧИЧИКОВ ЯК НОВИЙ ГЕРОЙ ЕПОХИ І ЯК АНТИГЕРОЙ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: продовжити ознайомлення учнів зі змістом поеми «Мертві душі»; охарактеризувати головного героя поеми Чичикова; формувати в учнів уміння складати характеристику персонажів, визначати роль і значення образів чиновників в розкритті авторського задуму; удосконалювати навички аналітичної роботи з прозовим текстом; сприяти естетичному й моральному вихованню учнів; виховувати культуру читацького сприйняття; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок - аналіз художнього твору.

Обладнання: таблиці, текст поеми «Мертві душі», ілюстративний матеріал за темою уроку, епізоди фільму «Мертві душі» (1984, реж. М. А. Швейцер), медіазасоби.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання (кілька учнів)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. «Під покровом дружніх муз ...» (аналіз фрагментів фільму «Мертві душі»)

1) Перегляд епізоду «Чичиков у трактирі» фільму «Мертві душі»

♦ Яким ви побачили в цьому кінофрагменті Павла Івановича Чичикова?

2) Перегляд епізоду «Зустріч Манілова і Чичикова» фільму «Мертві душі»

♦ Яким ви бачите в цьому епізоді Чичикова? Проаналізуйте цей епізод.

3. Аналітична бесіда

♦ У чому подібність і відмінність у характері та поведінці Чичикова з одного боку і кожного з поміщиків - з іншого? У яких ситуаціях герой поводиться як Манілов, Коробочка і т. ін.? Чим Чичиков принципово відрізняється від поміщиків?

♦ Завдяки яким якостям Чичикову вдається завоювати симпатії поміщиків? У чому секрет його чарівності?

♦ Слуги Чичикова відіграють важливу роль у розкритті його характеру. Назвіть їх на ім’‎я? Чим вони відрізнялися один від одного?

♦ Під час відвідування поміщиків Собакевича і Манілова Чичиков вів із господарями розмову про міських чиновників. Складіть порівняльні характеристики чиновників за словами цих поміщиків.

♦ Проаналізуйте, що спільного і в чому відмінність в описі чиновників повітового міста в «Ревізорі» і губернського міста з «Мертвих душ».

♦ Хто такий капітан Копєйкін? Чи перетинаються чичиковський ідеал і поняття про капітал капітана Копєйкіна?

3. «Практикум початківця-літературознавця»: аналіз епізодів поеми (робота в групах)

1-ша група. Роздуми Чичикова над списком куплених селян (глава сьома).

2-га група. Чичиков на балу у губернатора (глава восьма).

3-тя група. Розмова двох дам (глава дев’‎ята).

4-та група. Чиновники розпитують Ноздрьова (глава десята).

Презентація результатів роботи

4. Аналітична бесіда (продовження)

♦ «Що він не герой, сповнений досконалостей і чеснот, це видно. Хто ж він?» - запитує автор у своїй поемі. Дайте відповідь на це запитання, використовуючи матеріали одинадцятої глави.

♦ Чи показує автор своє ставлення до героя? Чому він повідомляє подробиці про його життя тільки в останньому розділі першого тому?

♦ Як пов’‎язані з назвою твору образи поміщиків і Чичикова? Чи є в поемі «живі душі»? Хто вони?

♦ Якою є роль у поемі «Повісті про капітана Копєйкіна»?

5. Колективна робота над складанням таблиці «Подібність Чичикова з іншими поміщиками» (запис на дошці і в зошитах)

Подібність Чичикова з іншими поміщиками

Відмітна риса поміщика

Як це риса проявляється в характері Чичикова

Манілов - «солодкуватість», нудотність, невизначеність

Усі жителі губернського міста визнали Чичикова чоловіком приємним у всьому. «Словом, куди не поверни, був дуже порядною людиною. Усі чиновники були задоволені приїздом нового обличчя. Губернатор про нього говорив, що він добропорядна людина; прокурор - що він слушний чоловік; жандармський полковник говорив, що він учений чоловік; голова палати - що він обізнана й поважна людина; поліцмейстер - що він поважний і люб’‎язний чоловік; дружина поліцмейстера - що він люб’‎язний і ввічливий чоловік. Навіть сам Собакевич, який рідко відгукувався про когось добре. сказав їй [дружині]: «Я, серденько, був у губернатора на вечорі, і в поліцмейстера обідав, і познайомився з колезьким радником Павлом Івановичем Чичиковим: надзвичайно приємна людина!»»

Коробочка - дріб’‎язкова скнарість

Знаменита скринька Чичикова, у якій усе розкладено так само старанно та педантично, як у комоді Настасії Петрівни Коробочки

Ноздрьов - самозакоханість

Бажання і вміння всім подобатися; відчувати прихильність до себе з боку всіх - ось потреба і необхідність для Чичикова: «Герой наш відповідав усім і кожному і відчував якусь спритність надзвичайну: розкланювався праворуч і ліворуч, як зазвичай, трохи набік; але абсолютно вільно, так що зачарував усіх...»

Собакевич - груба скупість і цинізм

Навіть Ноздрьов помічає, що в Чичикові немає «... ніякої прямодушності, ні щирості! Істинний Собакевич»

Плюшкін - збирання непотрібних речей і ретельне їх зберігання

Під час огляду міста NN «... відірвав прибиту до стовпа афішу з тим, щоб, прийшовши додому, прочитати її гарненько», а потім герой «згорнув охайно і поклав до своєї скриньки, куди мав звичку складати все, що йому траплялося»

Висновок. Характер Чичикова багатогранний, герой виявляється віддзеркаленням того поміщика, з яким зустрічається, тому що в ньому є ті самі якості, які становлять основу характерів поміщиків.

6. «Вчимося грамотно дискутувати»: міні-дискусія

♦ Чи можна назвати Чичикова героєм його часу?

♦ Чому діяльність Чичикова не може бути творчою?

♦ За яких умов могла з’‎явитися така особистість?

♦ Наскільки герой цікавий сучасному читачеві?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи.