ДАНТЕ - ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» — ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

ДАНТЕ - ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» — ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з життям та творчістю Данте; повідомити про особливості поеми «Божественна комедія» (жанр, композиція, уявлення про світ, час створення); увести новий літературознавчий термін - терцина; розвивати уміння спілкуватися з однолітками, навчатися самому, навчаючи інших; прищеплювати інтерес до творчості Данте; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Данте; виставка книг поета; картки до прийому «Броунівський рух».

Тінь Данте з профілем орлиним

Співає про Нове Життя.

О. Блок

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

2. Робота з портретом поета та епіграфом

Бесіда

♦ Яким художник зобразив поета?

♦ Яку примітну рису зовнішності Данте відзначив російський поет О. Блок? (Орлиний профіль)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення з відомостями про життя та творчість Данте (за матеріалами підручника)

2. Інтерактивна вправа «Броунівський рух» (робота в групах)

Особливості «Божественної комедії»

Картка № 1. Час створення поеми

«Божественну комедію» було написано впродовж 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’‎язане з добою Відродження. Віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме в цей час. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.

Картка № 2. Жанр «Божественної комедії»

За усталеними середньовічними канонами Данте назвав свою поему «комедією»: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай). Епітетом «божественна» наділив поему перший біограф Данте, автор знаменитого «Декамерона» Дж. Боккаччо.

Картка № 3. Композиція поеми

Поема має три частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай». У кожній із частин - 33 пісні (у «Пеклі» ще одна пісня, що є вступною до всієї поеми). Усього - 100 пісень.

Картка № 4. Уявлення про світ у «Божественній комедії»

Дантівська земля має форму кулі і розташовується, згідно із середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту.

Північна півкуля населена людьми, південна - безлюдна і вкрита океаном, а посередині нього височіє гора, де Данте розташовує чистилище - царство, у якому душі грішників, які розкаялися за життя, мучаться, щоб очиститись від своєї провини, потрапити до раю.

Картка № 5. Уявлення про світ у «Божественній комедії»

Урвище пекла, куди призводить смертельний гріх і звідки неможливо врятуватись, має вигляд вирви, що утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, який був вигнаний із раю. Земля оточена дев’‎ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом. За ним, у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей - царство ангелів та блаженних душ.

3. Робота з літературознавчими термінами Строфа, якою написана «Божественна комедія»

«Божественна комедія» Данте написана терцинами.

Терцина (від terra rima - третя рима) - форма строфи з трьох рядків п’‎ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми - першим і третім - у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа «Продовжте речення»

— Найвідоміші твори Данте - ... .

— Життя поета було нелегким, тому що... .

— «Божественна комедія» має таку назву, тому що... .

— Особливості композиції поеми Данте полягають у... .

1. Інтерактивна вправа «Сенкан» (колективне складання сенкану за темою «Данте»)

Данте,

пристрасний, геніальний,

діє, хвилює, викриває,

проводить із Пекла до Раю,

сміливець.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Представником якої доби був Данте?

♦ Назвіть хронологічні межі цієї доби.

♦ Сформулюйте основні ознаки середньовічного мистецтва. (Сильний вплив церкви, утвердження релігійних ідеалів, відображення суперечливості людини.)

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Складіть своє речення про Данте.

Франко називав Данте «поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати I частину «Божественної комедії» - «Пекло».

Творче завдання. Підготувати повідомлення про переклади поеми Данте українською мовою.