ДАНТЕ - ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» — ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

ДАНТЕ - ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» — ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з життям та творчістю Данте; повідомити про особливості поеми «Божественна комедія» (жанр, композиція, уявлення про світ, час створення); увести новий літературознавчий термін - терцина; розвивати уміння спілкуватися з однолітками, навчатися самому, навчаючи інших; прищеплювати інтерес до творчості Данте; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Данте; виставка книг поета; картки до прийому «Броунівський рух».

Тінь Данте з профілем орлиним

Співає про Нове Життя.

О. Блок

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

2. Робота з портретом поета та епіграфом

Бесіда

♦ Яким художник зобразив поета?

♦ Яку примітну рису зовнішності Данте відзначив російський поет О. Блок? (Орлиний профіль)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення з відомостями про життя та творчість Данте (за матеріалами підручника)

2. Інтерактивна вправа «Броунівський рух» (робота в групах)

Особливості «Божественної комедії»

Картка № 1. Час створення поеми

«Божественну комедію» було написано впродовж 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’‎язане з добою Відродження. Віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме в цей час. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.

Картка № 2. Жанр «Божественної комедії»

За усталеними середньовічними канонами Данте назвав свою поему «комедією»: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай). Епітетом «божественна» наділив поему перший біограф Данте, автор знаменитого «Декамерона» Дж. Боккаччо.

Картка № 3. Композиція поеми

Поема має три частини: «Пекло», «Чистилище», «Рай». У кожній із частин - 33 пісні (у «Пеклі» ще одна пісня, що є вступною до всієї поеми). Усього - 100 пісень.

Картка № 4. Уявлення про світ у «Божественній комедії»

Дантівська земля має форму кулі і розташовується, згідно із середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту.

Північна півкуля населена людьми, південна - безлюдна і вкрита океаном, а посередині нього височіє гора, де Данте розташовує чистилище - царство, у якому душі грішників, які розкаялися за життя, мучаться, щоб очиститись від своєї провини, потрапити до раю.

Картка № 5. Уявлення про світ у «Божественній комедії»

Урвище пекла, куди призводить смертельний гріх і звідки неможливо врятуватись, має вигляд вирви, що утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, який був вигнаний із раю. Земля оточена дев’‎ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом. За ним, у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей - царство ангелів та блаженних душ.

3. Робота з літературознавчими термінами Строфа, якою написана «Божественна комедія»

«Божественна комедія» Данте написана терцинами.

Терцина (від terra rima - третя рима) - форма строфи з трьох рядків п’‎ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми - першим і третім - у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа «Продовжте речення»

— Найвідоміші твори Данте - ... .

— Життя поета було нелегким, тому що... .

— «Божественна комедія» має таку назву, тому що... .

— Особливості композиції поеми Данте полягають у... .

1. Інтерактивна вправа «Сенкан» (колективне складання сенкану за темою «Данте»)

Данте,

пристрасний, геніальний,

діє, хвилює, викриває,

проводить із Пекла до Раю,

сміливець.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Представником якої доби був Данте?

♦ Назвіть хронологічні межі цієї доби.

♦ Сформулюйте основні ознаки середньовічного мистецтва. (Сильний вплив церкви, утвердження релігійних ідеалів, відображення суперечливості людини.)

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Складіть своє речення про Данте.

Франко називав Данте «поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати I частину «Божественної комедії» - «Пекло».

Творче завдання. Підготувати повідомлення про переклади поеми Данте українською мовою.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.