Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ. ТВОРЧІСТЬ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЯК ОДНА З ВЕРШИН РОСІЙСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФІЛОСОФСЬКІ, ЕТИЧНІ Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПИСЬМЕННИКА ТА ЇХ УТІЛЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ. ТВОРЧІСТЬ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО ЯК ОДНА З ВЕРШИН РОСІЙСЬКОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ФІЛОСОФСЬКІ, ЕТИЧНІ Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПИСЬМЕННИКА ТА ЇХ УТІЛЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з основними віхами життя й творчості Ф. М. Достоєвського, його світоглядними позиціями та морально-етичними переконаннями, зацікавити творами письменника; розвивати вміння сприймати інформацію на слух, лаконічно висловлювати власні думки з приводу почутого, навички роботи з книгою; прищеплювати гуманізм, цілеспрямованість, почуття справедливості; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до біографії, виставка творів, роздавальний матеріал.

Окрема людина - це стислий етюд всього людства.

С. Цвейг

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Назвіть особливості реалізму.

♦ Якими характеристиками наділені герої реалістичних творів?

♦ Назвіть відомих письменників-реалістів.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

2. Дослідницька робота (у групах)

♦ Опрацювати матеріал підручника за поданою темою, зробити презентацію для однокласників.

1-ша група. Про предків, родину, батьків Ф. Достоєвського, його навчання, початок літературної діяльності.

2-га група. Про полеміку між слов’‎янофілами і західниками.

3-тя група. Про гурток Михайла Петрашевського, про погляди та діяльність петрашківців.

4-та група. Про слідство у справі Достоєвського, громадську страту, ув’‎язнення; подальше життя та особливості творчості.

4. Словникова робота

Естетика - 1) це філософська наука про найбільш загальні принципи та засади чуттєво-духовної взаємодії людини з навколишнім світом, які забезпечують гармонійність цієї взаємодії та можливість закріплення світовідчуття в художніх моделях та уявленнях про довершене;

2) це система законів, категорій, загальних понять, яка у світлі певної суспільної практики відображає сутнісні естетичні якості реальності й процесу її опанування за законами краси, особливості соціального буття та функціонування мистецтва, сприйняття й розуміння продуктів художньої діяльності;

3) цілісна система ідей, яка теоретично осягає ціннісну свідомість людини, її творчу діяльність.

4. Колективна робота з карткою «Естетика Ф. Достоєвського»

1) ... Що може бути фантастичніше і несподіваніше за дійсність? Ніколи романістові не уявити таких можливостей, як ті, які дійсність пропонує нам щодня у вигляді звичайних речей. Дійсність понад усе!

2) Людина є таємницею, її потрібно розгадати... і я займаюся цією таємницею, тому що хочу бути людиною.

3) ... А художня сила і полягає в правді і в яскравому зображенні її.

4) Чим сильніший художник, тим точніше і глибше висловить він свою думку, свій погляд на суспільне явище і тим більше допоможе суспільній свідомості. Зрозуміло, тут найважливіше те, як сам художник здатний дивитися, з чого формується його власний погляд, чи гуманіст він, чи прозорливий, чи громадянин, нарешті, чи є він справжнім художником.

5) Письменники у своїх романах і повістях здебільшого намагаються брати типи суспільства і представляти їх образно і художньо.

6) Прекрасне є ідеалом.

7) Красою буде врятовано світ.

8) Соціальна дійсність сповнена зла, тому зображення її полягає у відтворенні трагічності світу.

9) Життя наповнене комізмом і тільки у внутрішньому змісті і є велич.

10) Художність для письменника є здатність писати гарно.

Висновки

Гуманізм ® сутність усієї творчості Ф. М. Достоєвського ® естетична культура художньої творчості Ф. Достоєвського:

1. Відображення дійсності, вивчення її, знання життя - основи суспільно значущої художньої творчості.

2. «Етнографізація» мистецтва (вивчення мовних зворотів, типових та етнічних, соціальних, професійних груп, звичаїв, особливостей поведінки).

3. Вивчення людини в психологічних проявах (емпіричне спостереження).

5. Слово вчителя

— Літературознавці відзначають, що впродовж творчого шляху світогляд Достоєвського змінювався, і це позначилося на його творах. У ранньому періоді (1840-ві рр.) він відчував вплив романтизму й сентименталізму, перейшов від традицій натуральної школи до поглибленого психологізму. Другий період (1850-1860-ті рр.) - перехідний (шіллерівський) - розчарування в ідеях соціалістичної утопії, прихід до антигероя, героя-бунтаря. Третій період (останні 15 років) - це розквіт творчості, коли письменник відмовився від крайніх, відверто революційних форм боротьби, утвердився у своїх релігійно-моральних переконаннях.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Асоціативний диктант

♦ Запишіть риси характеру, які, на ваш погляд, притаманні Ф. Достоєвському: талановитість, гуманізм, пасивність, різкість, релігійність, висока моральність, працелюбство, непрактичність, марнотратство, патріотизм.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати роман «Злочин і кара» (І-ІІІ частини).