Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ «ЗЛОЧИН І КАРА». «МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ» В РОМАНІ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ «ЗЛОЧИН І КАРА». «МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ» В РОМАНІ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: підвести учнів до осмислення головного конфлікту роману - конфлікту між Раскольниковим і світом, який він відкидає; сприяти вихованню прагнення духовної краси і внутрішнього багатства особистості, відповідальності людини за свої вчинки; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування умінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману «Злочин і кара», роздавальний матеріал, опорний конспект, ілюстративний матеріал за темою уроку.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Які події в житті Росії і власне письменника вплинули на створення роману?

♦ Як змінювалася відповідь на запитання, чому Раскольников скоїв злочини, під час роботи над романом?

♦ У чому полягає жанрова своєрідність роману?

♦ Яким є значення кольору і чисел у романі?

♦ Чому в романі лише одна глава присвячена злочину, а решта п’‎ять - покаранню?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з таблицею «Імена та прізвища героїв роману»

Імена та прізвища героїв роману

Ім’‎я

Його значення в романі

Раскольников

«Розкол» - роздвоєння - з одного боку пристрасна любов до людей, з іншого - повна байдужість до своїх інтересів

Софія

Смирення, мудрість. Соня Мармеладова - смиренно несе хрест, який випав на її долю, і вірить у перемогу добра і справедливості

Лебезятников

Людина, здатна падлючити, підлабузнюватися, піддакувати

Авдотья Романівна (сестра Раскольникова)

Прототипом цієї героїні є Авдотья Яківна Панаєва, перше кохання письменника

Разуміхін

Розсудливий Лужин, помиляючись, називає героя «Рассудкіним»

Лізавета Іванівна

Значення імені «Єлисавета» - та, що поважає Бога

2. Аналітична бесіда: «Сім'я Мармеладових» (з коментованим читанням епізодів роману, складанням опорного конспекту й узагальненням учителя)

1) Бесіда

♦ Чому Мармеладов розповідає історію свого життя Раскольникову?

♦ Розкажіть про сім’‎ю чиновника, підтвердьте свою розповідь цитатами з тексту роману.

♦ Чому дочка Мармеладова змушена жити за жовтим білетом?

2) Коментоване читання епізоду «На квартирі Мармеладова»: «портрети дружини, дітей»; «опис кімнати»; «мешканці будинку»

♦ Опишіть квартиру Мармеладових очима Раскольникова.

♦ З яким настроєм Раскольников залишає квартиру Мармеладових?

♦ Які художні прийоми використовує письменник у цих епізодах?

♦ Як з’‎являється в романі Катерина Іванівна? Що читач дізнається про її зовнішність і про минуле?

♦ На краю прірви: діти Мармеладових. Якою могла бути їхня доля, якби не допомога Свидригайлова?

♦ Що можна сказати про Соню, яка сама майже дитина, але жертвує собою, допомагаючи дітям?

♦ Якою буде подальша доля Мармеладова і Катерини Іванівни?

♦ Які уроки дають нам Мармеладов і його сім’‎я?

3) Колективна робота зі складання опорного конспекту «Мотиви «глухого кута» в романі «Злочин і кара» на прикладі родини Мармеладових»(запис на дошці і в зошитах)

Мотиви «глухого кута» в романі «злочин і кара» на прикладі родини Мармеладових

Семен Захарич ® смерть на вулиці Соня ® проституція на вулиці Катерина Іванівна ® смерть на вулиці Діти ® щасливий випадок (а якби його не було?)

2. Аналітична бесіда: «Сім'я Раскольникових»

♦ Чому про Раскольникових читач дізнається не одразу, а з листа?

♦ Якими є стосунки між членами сім’‎ї?

♦ Що ми дізнаємося про матір Раскольникова?

♦ Якою є доля Авдотьї Романівни, її випробування в будинку Свидригайлова?

♦ Як характеризує Дунечку її згода на шлюб з Лужиним?

3. Побудова схеми «система образів роману» з подальшим аргументуванням (робота в парах)

♦ Чи можна пояснити позицію автора через систему образів?

Система образів роману

Тварюки тремтливі

Право мають

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Узагальнювальне слово вчителя

— У своєму романі «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвський зображує різні відтінки психологічних переживань бідняка, якому нема чим заплатити за квартиру. Письменник показує страждання дітей, що зростають у брудному кутку поряд із п’‎яним батьком і конаючою матір’‎ю, серед постійної лайки і сварок; трагедію молодої і чистої дівчини, змушеної через безвихідь сім’‎ї почати торгувати собою і приректи себе на постійні приниження.

Однак Достоєвський не обмежується описом повсякденних явищ і фактів страхітливої дійсності. Він ніби поєднує їх із зображенням складних характерів героїв роману. Письменник прагне показати, що повсякденне буденне життя міста народжує не тільки матеріальне убозтво і безправ’‎я, а й калічить психологію людей. У доведених до відчаю «маленьких людей» починають з’‎являтися різні фантастичні ідеї, не менш кошмарні, ніж навколишня дійсність. Такою є «ідея» Раскольникова про Наполеона і тварюк тремтливих, звичайних і незвичайних людей... І все-таки «маленькі люди» в романі Достоєвського, незважаючи на всю тяжкість свого становища, вважають за краще бути жертвами, а не катами. Такого висновку поступово доходить і головний герой.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати цитатний матеріал для обговорення теми «Соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова».