СИСТЕМА ОБРАЗІВ РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА». РОЗКРИТТЯ СКЛАДНОСТІ ДУХОВНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ. ДВІЙНИКИ РАСКОЛЬНИКОВА - ЛУЖИН І СВИДРИГАЙЛОВ, ЇХНЯ РОЛЬ У РОМАНІ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

СИСТЕМА ОБРАЗІВ РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА». РОЗКРИТТЯ СКЛАДНОСТІ ДУХОВНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ. ДВІЙНИКИ РАСКОЛЬНИКОВА - ЛУЖИН І СВИДРИГАЙЛОВ, ЇХНЯ РОЛЬ У РОМАНІ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити значення образів Лужина і Свидригайлова в розкритті образу Раскольникова; розвивати навички аналізу сцен роману, показати їхній зв'язок із проблематикою твору; удосконалювати вміння й навички інтерпретувати художній твір; формувати людину із самостійним мисленням і глибокими відчуттями; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування умінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману, ілюстрації до роману, схема, опорний конспект.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (слухання 2-3 творчих робіт)

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» (робота в парах)

• Дайте аргументовану розгорнуту відповідь на запитання: «Як відбувалося зародження і розвиток теорії Раскольникова і в чому полягають причини її краху?».

Соціальні причини

• Злидні і безвихідь становища Раскольникова;

• бажання допомогти матері і сестрі, самому завершити освіту;

• співчуття до людського горя, «велике серце»;

• бажання допомогти всім «приниженим і ображеним».

Філософське обґрунтування

• Розподіл людства на «тварюк тремтливих» і «тих, що право мають»;

• дозвіл «крові по совісті, щоб очистити людство»;

• мета - «свобода і влада»

Психологічні витоки

• Душевні страждання і пошуки виходу з глухого кута;

• уражена гордість і впевненість у своїй винятковості;

• бажання випробувати себе: хто він - «тварюка тремтлива» або «той, що право має».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Роман Достоєвського «Злочин і кара» можна читати й перечитувати, щоразу знаходячи в ньому щось нове. Читаючи його вперше, ми стежимо за розвитком сюжету і намагаємося збагнути правильність теорії Раскольникова, святість Сонечки Мармеладової і «хитрощі» Порфирія Петровича. Однак якщо ми відкриємо роман удруге, з’‎являються й інші питання. Наприклад, чому саме тих, а не інших героїв уводить автор в оповідь і яку роль вони відіграють у всій цій історії. Роль ця, на перший погляд, незрозуміла, виявляється згодом досить простою. Достоєвський хоче показати нам теорію Раскольникова не тільки на його прикладі, адже Раскольников, на жаль, не є оригінальним у своїх ідеях наполеонізму.

У романі є й інші персонажі, які по-своєму втілили теорію «тих, що право мають» у життя. Це і є так звані психологічні «двійники» Раскольникова.

У центрі роману - Родіон Раскольников і його теорія про вседозволеність обраних. І всі події та персонажі покликані відобразити згубну сутність цієї теорії, відродити зерно людяності в душі героя. Головною метою свого твору Ф. М. Достоєвський вважав саме демонстрування і доведення неспроможності, хибності теорії Раскольникова. Автор прагнув привести свого героя до усвідомлення власної помилки. Цій меті підпорядкована і вся система образів твору. Кожна особа, розмова, зустріч тут відіграють важливу роль у душевній еволюції героя. Дуже важливе значення в цьому сенсі набувають образи «двійників» Раскольникова - Свидригайлова і Лужина.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Дослідницька робота зі встановлення значення образів Лужина і Свидригайлова в розкритті образу Раскольникова (у парах, з роздавальним матеріалом і опорою на текст роману; за варіантами)

1-й варіант. Петро Петрович Лужин

♦ Хто такий Лужин? Що ми знаємо про нього?

♦ Раскольников стверджує, що погляди Лужина близькі до його теорії. Чи згодні ви з ним (ч. 2, розд. 5)?

♦ Які міркування з листа матері про Лужина привернули особливу увагу Раскольникова? Які думки і почуття вони викликають у Раскольникова, чому?

♦ Яке враження про Лужина виникає у вас після читання листа матері?

♦ Навіщо Лужину брати за дружину дівчину без посагу?

♦ Чому поява в романі Лужина затягнута, хоча спочатку ми багато дізнаємося про нього?

♦ Навіщо автор зіштовхує Лужина із Сонею?

♦ Чому в романі показано спочатку Олену Іванівну, а потім Лужина?

♦ Як розкривається Лужин у словах «а ділова людина слухає та їсть, а потім і з’‎їсть»?

♦ Чому Лужин боїться поліції?

♦ Чи можемо ми назвати його «двійником» Раскольникова?

♦ Як його теорія, виражена в словах: «Возлюби, ще до всіх, тільки себе, бо все на світі на особистому інтересі засноване. Возлюби тільки себе, то й справи свої обробиш як годиться...», пов’‎язана з теорією Раскольникова?

2-й варіант. Свидригайлов

♦ Що ви знаєте про життя Свидригайлова до приїзду його в Петербург? Як це життя характеризує його? Використайте матеріал листа матері, слова Лужина про нього і розповіді власне Свидригайлова.

♦ Які почуття ця людина викликає у вас?

♦ Яким принципом керується Свидригайлов у своєму житті?

♦ Що думає про Свидригайлова Раскольников після прочитання листа матері?

♦ Яким побачив Свидригайлова Раскольников уперше? Які деталі зовнішності Свидригайлова особливо запам’‎ятовуються йому?

♦ Який звуковий фон використовує Достоєвський, описуючи цю зустріч?

♦ Як виявляється суперечливість характеру Свидригайлова в момент першої зустрічі з Раскольниковим?

♦ Які вчинки Свидригайлова свідчать про те, що це складна людина, у душі якої є паростки як добра, так і холодного зла?

♦ Чому Раскольникова зацікавив Свидригайлов? Які почуття ця людина викликає у Раскольникова?

♦ Чому Свидригайлов доходить до самогубства, а Раскольников не визнає такого шляху?

2. Презентація результатів роботи зі встановлення значення образів Лужина і Свидригайлова в розкритті образу Раскольникова

3. Постановка і розв'язання проблемної ситуації

♦ У чому ж полягає сенс зіставлення Раскольникова з Лужиним і Свидригайловим? (Зіставляючи ці образи, стає зрозуміло, що Лужин і Свидригайлов живуть за теорією Раскольникова. Він же, спілкуючись із сильними світу цього, не може прийняти їхнє життя, хоча і намагається зарахувати себе до сильних світу цього, йому неприємні люди, що живуть за його теорією. Це зіставлення винищує Раскольникова. Зіштовхуючи цих героїв, автор спростовує теорію Раскольникова, викриває її нелюдськість.)

♦ Підготуйте відповідь на запитання: «Чи є у Раскольникова ще двійники?» Доведіть свою точку зору.

4. Складання опорної схеми «Двійники Раскольникова» (запис на дошці і в зошитах)

Двійники Раскольникова

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1.Бесіда

♦ Хто є двійниками Раскольникова в романі? Як вони розкривають помилковість філософії Раскольникова?

♦ Що об’‎єднує Раскольникова і Свидригайлова?

♦ Що спільного і відмінного у героя з Лужиним?

♦ О. Буянова так говорить про відмінність Раскольникова від Свидригайлова: «Свидригайлов у «Злочині і карі» теж байдужий, нудьгує і тільки ледь теплий... У цьому і полягає його головна відмінність від Раскольникова, адже останній то холодний, то гарячий, але ніколи не теплий. І його, за словами, Порфирія Петровича, «життя винесе». Раскольникова бог зберіг, тому він подолав у собі свидригайлівські гордість і неробство».

♦ Як ви розумієте слова теплий, холодний, гарячий?

3. Заключне слово вчителя

— Отже, сьогодні на уроці ми розглянули образи так званих двійників Раскольникова і спробували зрозуміти, визначити їхню роль у романі.

У Свидригайлова, як і у Раскольникова, теж є «свого роду теорія, та сама справа, згідно з якою я вважаю, наприклад, що поодиноке злодійство допустиме, якщо головна мета хороша. Єдине зло і сто добрих справ!» Свидригайлов - сильна людина із сильним характером. І ці його слова аж ніяк не свідчать про те, що він так само, як і Раскольников, будує своє життя згідно з теоріями. Він не замислюється над тим, «чи тварюка він тремтлива, чи право має». Ні, він просто все своє життя вважає, що має право. Він не виводить постулати, як чинити добре, а як - погано. Життя Свидригайлова - це видозмінена теорія Раскольникова, що стала реальністю.

Автор хоче нам показати, що стало б, якби планам Раскольникова судилося реалізуватися. Свидригайлов не перевіряє себе, і якщо він і винен у смерті інших людей, то краще думати, що так і мало бути. Нічим не прикритий, всеохопний цинізм - ось підсумок усіх наполеонівських теорій, коли життя людське рівноцінне мідяку. Однак Свидригайлов не настільки порочний і дурний, як здається на перший погляд. Він розуміє, що в житті все має бути врівноважене, і тому слідом за злом він робить добро, щоб занадто не обтяжувати свого сумління. Тому й переслідують Свидригайлова містичні сни і привиди. І так само, як Раскольников переступив через життя, через кров старої лихварки, так і Свидригайлов переступає через кров, тільки через власну. Смерть, самогубство Свидригайлова - це відмова. Відмова від власних наполеонівських теорій, відмова від того факту, що одна особистість може управляти життям і смертю інших людей, але також смерть ця - ще одна жертва, принесена на вівтар теорії всевладдя, але жертва в ім’‎я спокутування гріхів.

Водночас із першим згадуванням на початку роману про Свидригайлова ми також чуємо ім’‎я якогось Лужина Петра Петровича. Це теж двійник Раскольникова - занадто схожі їхні способи у досягненні мети. Але мета у них різна. У Раскольникова - довести свою причетність до сильних людей, що управляють світом, у Лужина - скористатися перевагами цих людей (іншого йому не потрібно). Лужин теж дзеркало, але дзеркало брудне і запліснявіле. Він - крайній прояв теорії Раскольникова.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Перечитати епізоди роману, пов’‎язані із Сонею (ч. 4 та 5, розд. IV; ч. 1, розд. II).

Подумати над питанням: у чому «правда» Соні? Довести, що автор стверджує «правду» Соні Мармеладової.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.