Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ «ЗЛОЧИН І КАРА». СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ СОНІ МАРМЕЛАДОВОЇ. ПОЛІФОНІЗМ РОМАНУ ДОСТОЄВСЬКОГО - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Ф. М. ДОСТОЄВСЬКИЙ «ЗЛОЧИН І КАРА». СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОБРАЗУ СОНІ МАРМЕЛАДОВОЇ. ПОЛІФОНІЗМ РОМАНУ ДОСТОЄВСЬКОГО - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: показати, у чому письменник вбачає джерело оновлення життя, як вирішує питання «Що робити, щоб змінити наявний лад?»; розглянути сцени, у яких звучить протест письменника проти нелюдяності суспільства; осмислити останні сторінки роману, відповісти на запитання «Як відбувається відкриття Раскольниковим християнських цінностей через любов до Соні?»; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: прищеплювати естетичний смак та бажання читати літературні твори інтереси учнів; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування умінь та навичок.

Обладнання: підручник, текст роману, ілюстрації до роману, таблиця.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Для чого Ф. М. Достоєвському знадобилося зіштовхувати свого героя з іншими персонажами?

♦ Хто з персонажів відіграє найважливішу роль у спростуванні ідей Раскольникова?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналітична бесіда

♦ Розкажіть історію життя сім’‎ї Мармеладових; зробіть висновок про причини тяжкого становища цієї родини (ч. 1, розд. II).

♦ Про життя Соні Мармеладової ми дізнаємося разом із Раскольниковим. Опишіть перший візит Раскольникова до Соні (ч. 4, розд. IV).

♦ Яку роль у цій сцені відіграє Біблія? Зверніть увагу на цифри: Соня віддає Катерині Іванівні 30 карбованців, батькові на похмілля - останні 30 копійок, а якою була ціна продажу Ісуса Христа Іудою? Чи випадкові ці цифри у Достоєвського?

♦ Які аргументи «незвичайної людини» спростовує «слабенька» Соня?

♦ За якими принципами живе Соня? В ім’‎я чого вона «переступила»?

♦ З якою метою приходить Раскольников до Соні вдруге (ч. 5, розд. IV)? Чому саме їй зізнається у вбивстві? чи може його зрозуміти Соня?

♦ Чи можна вважати, що Соня теж «переступила» межу суспільної моралі? Раскольников каже їй: «Ти теж переступила, загубила життя своє».

♦ У чому якісна відмінність Соні від Раскольникова?

♦ Якими прикладами з тексту можна підтвердити, що Соня - уособлення доброти, самопожертви, лагідності, всепрощення? (Ч. 1, розд. II; ч. 3, розд. IV; ч. 4, розд. IV; ч. 5, розд. IV; ч. 6, розд. V, VIII; епілог, розд. II)

♦ Чому каторжани люблять Соню? (На переконання Достоєвського, Соня уособлює народні ідеали добра і справедливості.)

♦ Чи стали переконання Соні переконаннями Раскольникова? (В епілозі роману Достоєвський каже, що страждання, які пережили герої, відкрили їм дорогу до щастя, що «їх воскресило кохання».)

♦ Як подіяло на Раскольникова перебування Соні на каторзі?

2. Творча робота (у парах) з текстом роману

♦ Письмово складіть цитатний портрет Соні, підкресливши її беззахисність, крихкість і велику моральну силу.

3. Колективна робота порівняльного характеру над складанням таблиці

(Запис на дошці і в зошитах.)

Дві правди в романі «Злочин і кара»

Соня

Раскольников

Лагідна, добра

Гордий характер, ображене, принижене самолюбство

Рятуючи інших, бере на себе тяжкості гріха

Намагаючись довести свою теорію, скоює злочин

У духовному плані - мучениця

У духовному плані - злочинець, хоча бере на себе гріх усього людства. Спаситель? Наполеон?

Розповідь про її вчинок у шинку, у найбільш розгнузданій обстановці

Знамення для Раскольникова. Жити, жертвуючи собою,- це виправдання його передчуттів

Живе, виходячи з вимог життя, поза теоріями

Теорія розроблена бездоганно, але людина не може переступити через кров, рятуючи людей. Результат - глухий кут. Теорія не може врахувати всі мінливості життя

Напівписемна, неправильно розмовляє, читає тільки Євангеліє

Освічений, правильна вимова. Світло розуму заводить у глухий кут

Божественна правда - у ній. Вона вища духовно. Не свідомість робить людину людиною, а душа

У ньому правда помилкова. Потрапити в рай ціною чужої крові не можна

У неї є сенс життя: любов, віра

У нього немає сенсу життя: вбивство - це бунт для себе, індивідуалістичний бунт

Висновок. Героїв рятує віра, співчуття; їм допомагає сила душі і характеру. Кожен з героїв зрештою усвідомлює цінність людського життя

4. Постановка і розв'язання проблемної ситуації (робота в групах)

1-ша група. Доведіть, що письменник стверджує в романі «правду» Соні. Як відповідає Достоєвський на питання: як знищити на землі зло?

2-га група. У чому мав рацію і в чому помилявся Достоєвський, протиставляючи «правді» Раскольникова «правду» Сонечки Мармеладової?

3-тя група. Звернувшись до епілога, простежте, як завдяки любові до Соні відбувається відродження людини в Раскольникові.

4-та група. Яке значення надавав своїм словам Раскольников, кажучи: «Вічна Сонечка! Поки світ стоїть!»? Чи змінюється зміст цих слів протягом усього роману?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» за однією із запропонованих тем: «Страждалець за людство чи невдалий наполеон?» ( «Суперечливість характеру Раскольникова»); «Мої улюблені сторінки в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»»; «Роль образів Лужина і Свидригайлова в розкритті характеру Раскольникова»; «Жіночі характери в романі «Злочин і кара»».