РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА РОМАНОМ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА» - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ЗА РОМАНОМ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО «ЗЛОЧИН І КАРА» - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: систематизувати й узагальнити вивчене, виявити рівень розуміння змісту, ідейно-художніх особливостей твору; розвивати образне, аналітичне мислення, зв'язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої судження й аргументувати їх; виховувати високі моральні якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, художній текст.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Чи погоджуєтеся ви з думкою, що покарання Раскольникова почалося задовго до злочину?

♦ Чи можна муки совісті героя вважати його головним покаранням?

♦ Чому після зізнання Соні герой почувався більш нещасним? (Він не очікував такої любові від Соні.)

♦ Про яку любов ідеться? (Християнську любов до ближнього)

♦ Чи можна Свидригайлова вважати художнім антиподом Раскольникова? чому?

♦ Чому Раскольников ставить поряд (за моральністю) Соню Мармеладову та свою сестру Дуню?

♦ Якими є роль і місце автора в романі «Злочин і кара»?

2. Робота з таблицею «Творча історія роману Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара"» (у парах)

♦ Розгляньте таблицю, зробіть висновки щодо творчої історії твору Достоєвського. Зробіть висновки.

Жанр

Назва

Країна, режисер (композитор)

Рік

Короткометражний фільм

«Раскольников»

німеччина

1923

Художній фільм

«Петербурзька ніч»

СРСР

1934

Художній фільм

«Злочин і кара»

США, Дж. фон Штернбер

1935

Художній фільм

«Злочин і кара»

Франція, Ж. ламлен

1956

Художній фільм

«Злочин і кара»

СРСР, Л. Куліджанов

1969

Художній фільм

«Злочин і кара»

СРСР

1970

Художній фільм

«Двадцять шість днів із життя Достоєвського»

СРСР

1981

Опера

«Раскольников»

Г. Зутермайстер

1948

Опера

«Раскольников»

Е. Петрович

 

Вокальна симфонія

На тексти Ф. Достоєвського і Ф. Кафки

В. Соммер

 

Музика до вистави

«Злочин і кара»

А. Онеггер

 

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Оголошення тем для написання творів

2. Інструктаж; коментування вчителем тем твору

3. Виконання роботи Теми для творів

1) Істинні й хибні мотиви злочину Раскольникова (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).

2) Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольникова з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

3) «Злочин і кара» Ф. Достоєвського як поліфонічний роман ідей.

4) Специфіка образу Петербурга у романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара».

5) Світоглядно-естетичні позиції Ф. Достоєвського, їхнє новаторське втілення в його творчості.

План до твору «Суперечливість теорії "крові по совісті" та образу Родіона Раскольникова з роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара"»

І. Вступ. Духовні шукання російського суспільства в 60-х роках XIX століття.

II. Основна частина.

1. Шлях Родіона Раскольникова від убивства до почуття « безкінечної любові»:

а) обставини життя головного героя;

б) шлях удосконалення світу в розумінні Раскольникова; теорія «надлюдини»;

в) покарання героя за вбивство від людей і від самого себе.

2. Воскресіння «загиблої душі» головного героя роману, прихід до християнської моралі.

III. Висновок. Небезпека для людства індивідуалістичної свідомості; утвердження життя як вищої цінності людини.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення:

— З вивченої теми для мене найцікавішими були такі форми роботи, такі проблеми, як... .

— Я поділяю (не поділяю) думку митців і літературознавців про те, що... .

— Твір Ф. Достоєвського близький сьогоденню тим, що... .

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дописати твір.

Індивідуальні завдання (див. випереджальне завдання до уроку № 36).