Л. М. ТОЛСТОЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. ТВОРЧІСТЬ Л. М. ТОЛСТОГО ЯК ЯВИЩЕ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ. ДУХОВНІ Й ТВОРЧІ ШУКАННЯ ТА ЗДОБУТКИ ПИСЬМЕННИКА - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Л. М. ТОЛСТОЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. ТВОРЧІСТЬ Л. М. ТОЛСТОГО ЯК ЯВИЩЕ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ. ДУХОВНІ Й ТВОРЧІ ШУКАННЯ ТА ЗДОБУТКИ ПИСЬМЕННИКА - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: згадати разом із учнями про особливості доби реалізму у мистецтві та літературі, ознайомити із біографією Л. М. Толстого; визначитися із духовними та творчими пошуками й прагненнями Толстого; розвивати навички аналізу життя митця і впливу на його творчість; сприяти формуванню інтересу до літератури; виховувати мислячу людину, що вміє аналізувати, порівнювати, висловлювати свою точку зору, вільно спілкуватися за визначеною темою; формування ключових компетентностей: уміння навчатися: розвивати навички роботи з текстом, створення конспекту та презентації за означеною темою; комунікативної: розвивати навички виступу перед аудиторією, роботи в групі, дослухання до думок однокласників; інформаційно-цифрової: розвивати навички роботи із джерелами інформації (літературними та інтернету); загально-культурної грамотності: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; сприяти розширенню світогляду школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: дидактичний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, виставка книг із творами Л. М. Толстого, портрет письменника; бланки портфоліо (5 сторінок формату А5), ножиці, клей, кольорові ручки (для кожного учня).

Випереджальне завдання (в групах): підготувати повідомлення: 1-ша група - про визначні дати в біографії Л. М. Толстого (виховання, навчання, одруження тощо); 2-га група - про найвидатніші романи письменника («Війна і мир», «Анна Кареніна», «Воскресіння» тощо); 3-тя група - про цикл «Севастопольських оповідань» й інші твори малої прози (згадати про повість «Хаджі-Мурат»); 4-та група - про тематику та загальний перелік проблем, порушуваних Л. М. Толстим у творах; 5-та група - підготувати презентації та роздруківки слайдів (для кожного учня) за кожною із зазначених вище тем.

Реалісти із поглядами романтиків - ось хто ми такі.

К. О. Кірчев

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя про Л. М. Толстого як представника доби реалізму

2. Створення портфоліо письменника

1) Повідомлення та демонстрування презентацій представниками груп (за випереджальним завданням)

2) Заповнення сторінок портфоліо

♦ Під час прослуховування повідомлень та перегляду презентацій створіть портфоліо письменника, заповнюючи сторінки необхідними даними та/або ілюстраціями.

Коментар. Удома учні мають закінчити портфоліо: зробити обкладинку, дописати дані та вклеїти ілюстрації.

Портфоліо Л. М. Толстого

сторінка 1. Візитівка

(Портрет письменника)

(П. І. Б., роки життя, стисла характеристика)

...

...

сторінка 2. Біографія

Дата (д/м/р)

Подія

...

...

сторінка 3. Сім'я

П. І. Б.

Портрет/світлина

Член сім’‎ї

...

...

...

Сторінки 4-5. Тематика і проблематика творів письменника

Рік (роки) створення

Назва твору (цикл, до якого належить)

Тематика і проблематика твору, ілюстрації, додаткова інформація

...

...

...

3) Перевірка заповнених сторінок учителем, коригування

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Заключне слово вчителя

2. Бесіда

♦ Яким ви уявляєте собі Л. М. Толстого? Що думаєте про цього письменника?

♦ Які його твори ви вже читали? Які хотіли б прочитати після цього уроку?

♦ Як ви вважаєте, чи позначилося соціальне становище, у якому зростав письменник, на тематиці його творів, на ставленні до людей?

♦ Які основні теми та питання порушував у своїх творах Л. М. Толстой?

♦ Чи потрібні суспільству взагалі такі твори? Чи можуть вони чогось навчити?

3. Рефлексія

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

♦ Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Відповідь аргументуйте.

♦ Що особливо запам’‎яталося, найбільше вразило?

♦ Що хотілося б додати до уроку?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Закінчити створення портфоліо (див. коментар до портфоліо), прочитати повість Л. М. Толстого «Хаджі-Мурат».

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про історію створення повісті Л. М. Толстого «Хаджі-Мурат».