Л. М. ТОЛСТОЙ «ХАДЖІ-МУРАТ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОВІСТІ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Л. М. ТОЛСТОЙ «ХАДЖІ-МУРАТ». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОВІСТІ. СИСТЕМА ОБРАЗІВ - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з історією створення, композицією та системой образів повісті Л. М. Толстого «Хаджі-Мурат»; учити характеризувати героїв художнього твору, порівнювати, аналізувати образи; розвивати навички порівняльного аналізу, культуру усного мовлення, вміння працювати в парах, групах, вільно спілкуватися за визначеною темою; виховувати мислячу людину; формування ключових компетентностей: уміння навчатися: розвивати навички роботи з текстом, створення порівняльних таблиць; комунікативної: розвивати навички ведення діалогу, висловлювання думок, аналізу прочитаного твору, порівняння образів персонажів; загальнокультурної грамотності: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; сприяти розширенню світогляду школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: дидактичний матеріал, мультимедійний проектор, комп'ютер, виставка книг із творами Л. М. Толстого, портрет письменника, презентація з ілюстраціями Є. Є. Лансере до повісті (9 слайдів: «Хаджі-Мурат із мюридами спускається з гір», «Хаджі-Мурат», «Глава 1. Хаджі-Мурат у будинку Садо», «Глава 5. Поранення Авдєєва», «Глава 15. У приймальні Миколи I», «Глава 15. Донесення Воронцова прийшло до Петербурга», «Глава 19. Хаджі-Мурат згадує про сина», «Глава 19. Шаміль в'їжджає в Ведено», «Глава 19. Юсуф, син Хаджі-Мурата, перед Шамілем»).

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання (оцінювання найкращого портфоліо)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя про Л. М. Толстого

2. Виступ підготовленого учня (учениці) з повідомленням про історію створення повісті «Хаджі-Мурат»

4. Бесіда

♦ До якого жанру літератури належить твір «Хаджі-Мурат»? (Повість)

♦ Які ознаки повісті ви знаєте? (Епічний прозовий твір, невеликий за обсягом, статичний сюжет, описи пейзажів, характерів героїв, наявність автора або розповідача тощо)

♦ Хаджі-Мурат - це вигаданий персонаж або реальна людина? (Реальна історична особа)

♦ Про які реальні події йдеться в повісті? У яких роках вони відбувалися? (Кавказька війна, 1817-1864)

♦ Яку назву мала ісламська держава, де переховували рідних Хаджі-Мурата? (Імамат Чечні та Дагестану)

♦ Із якою рослиною Толстой порівнює Хаджі-Мурата? (Із реп’‎яхом)

♦ Як ви вважаєте, чому?

♦ У чому, на вашу думку, полягає ідея створення твору?

4. Колективне складання таблиці «Характеристика героїв повісті»

Ім’‎я героя повісті

Характеристика

Цитати-тези з твору

...

...

...

5. Робота з текстом твору

1) Розповідь учителя про художника Є. Є. Лансере

2) Інтерактивна вправа «Згадаймо уривки з повісті»

Коментар. Учитель демонструє учням презентацію, на 9 слайдах якої зображено ілюстрації Є. Є. Лансере до повісті. Кожна ілюстрація має назву й відповідає певному уривку. Учні мають по черзі переказати згадані уривки.

3) Бесіда

♦ Які риси характеру, за якими вирізняють горців, були притаманні і Хаджі-Мурату, адже відомо, що на боротьбу із ним відправляли найпідготовленіші загони російських військ?

♦ Як ви вважаєте, яким було ставлення Л. М. Толстого до свого героя?

♦ Чому Хаджі-Мурат вирішує просити допомоги у росіян? Про що це свідчить? Як це характеризує його?

♦ Що було для Хаджі-Мурата важливішим за його життя?

♦ Описи чого контрастують із подіями у житті Хаджі-Мурата? (Природи)

♦ Чому, на вашу думку, автор, попри відносно важку тему твору, приділяє увагу й природі?

♦ Чиї образи протиставлені у повісті ? (Із неабиякою художньою силою Толстой змалював царя Миколи І як деспота і ката, душителя свободолюбних горців. Таким саме показано й Шаміля та його сподвижника. На противагу їм письменник змалював солдат та селян як добрих та чуйних людей, які багато працюють.)

♦ Якою є основна ідея твору? (Провідна ідея повісті - заперечування насилля й гноблення людини людиною.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання А. П. Чехова «Аґрус».

Ознайомитися із біографією А. П. Чехова; виписати назви міст, які відвідував або в яких жив письменник протягом усього життя.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення: 1) про життя та творчість А. Чехова, 2) про діяльність письменника в Меліховому (1892-1898), 3)про перебування в Меліховому художника І. І. Левітана та історію написання Чеховим оповідання «Стрибуха», 4) про листування Чехова з О. Л. Кніппер та іншими відомі особистостями, 5) про подорож та діяльність письменника на о. Сахалін, 6) про історію написання оповідання «Аґрус».