ДАНТЕ. «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» ПОДОРОЖ ДО ПЕКЛА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

ДАНТЕ. «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» ПОДОРОЖ ДО ПЕКЛА - ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: з'ясувати мету автора щодо створення I частини «Божественної комедії» - «Пекло»; відтворити розташування грішників у колах пекла; переказувати уривки з прочитаної частини поеми; розвивати уміння відстоювати власну думку; прищеплювати прагнення бути праведною людиною; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: схема «Світовлаштування у "Божественній комедії»; тексти поеми.

Предмет поеми - людина, яка силою своєї волі, за заслугу або через непослух, зазнає справедливої винагороди або покарання.

Данте

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

♦ Назвіть приховане за поданими визначеннями.

1) Прізвище Данте. 2) Місто, у якому народився і жив Данте. 3) Через це поет називав себе безвинним вигнанцем. 4) Цій людині присвячена книга «Нове життя». 5) Найзнаменитіший твір Данте. 6) Поясніть виникнення назви поеми. 7) Особливості композиції «Божественної комедії». 8) Цією строфою написана «Божественна комедія». 9) Уявлення про світовлаштування у поемі Данте.

2. Взаємоперевірка робіт (у парах)

3. Повідомлення підготовлених учнів

«Переклади поеми Данте українською мовою»

— В Україні твори Данте були відомі вже на початку XIX століття. Інтерес до Данте відбито в багатьох творах Т. Шевченка: поемі «Іржавець», повісті «Варнак», листах та «Щоденнику». Творами Данте навіяно і задум поеми Лесі Українки «Забута тінь». Перший переклад українською мовою одного з найбільших шедеврів світової літератури «Божественної комедії» Данте належить І. Франкові. 1878 року він переклав білим віршем першу пісню «Пекла». У 1892—1896 рр. у львівському журналі «Правда» В. Самійленко надрукував перші десять пісень «Пекла», які незабаром вийшли окремим виданням. 1913 року І. Франко видав монографію «Данте Аліґ’‎єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії», де подав досить докладний переказ «Комедії» з перекладом білим віршем численних уривків поеми. Повністю «Божественну комедію» переклав Є. Дроб’‎язко. Перший розділ поеми «Пекло» перекладали М. Рильський та П. Карманський. Сонети Данте перекладав М. Вороний. У перекладі «Нового життя» взяли участь М. Бажан, Д. Павличко, І. Драч, В. Коротич та інші.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом

♦ Як ви вважаєте, на думку Данте, чого повинна зазнавати людина?

♦ Які гріхи може мати людина? чи бувають гріхи легкими та тяжкими?

♦ Чи слід людину карати за гріхи?

2. Слово вчителя

— За однією східною легендою, якось боги вирішили створити світ. З’‎явились зорі, небо, море, квіти, гори... А потім людина. Наприкінці вони подбали про Істину. Замислились боги, куди сховати її, щоб людина не одразу знайшла. Їм хотілося, щоб якомога довше шукали Істину. «Сховаймо її на найвищій вершині»,- сказав один бог. «Сховаймо її на самому дні моря»,- заперечив інший. І лише найстарший і наймудріший бог сказав: «Ні, сховаймо її в душі людини. Вона шукатиме істину в усьому Всесвіті, не підозрюючи, що носить її в собі». Кожна людина у своєму житті шукає істину. Шукав її і Данте.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Виявлення читацьких вражень учнів

♦ Чи сподобалося вам читати I частину «Божественної комедії»?

♦ Які епізоди привернули вашу увагу?

♦ Вчинки яких героїв вас вразили?

2. Слово вчителя

— Тема Данте задумана як розповідь про подорож потойбічним світом. Вона побудована на системі символів-образів, яким надається інший, особливий смисл. Наприклад, у першій пісні йдеться про те, що Данте заблукав у темному лісі, що символізує помилки та пороки людські. Три звіри - лев, пантера та вовчиця - заступають дорогу поетові. Це символічні образи трьох гріхів: властолюбства, честолюбства та жадібності. На допомогу йому приходить незнайомець, який є духом його улюбленого письменника Верґілія. У поемі він символізує світську (нецерковну) науку. Верґілій проводить Данте через пекло і чистилище, щоб прокласти йому шлях до спасіння душі. Далі - через рай - Данте веде його кохана Беатріче. Її образ править за символ богослов’‎я, релігійності.

3. Створення схем-малюнків «Символи у поемі Данте "Божественна комедія"»

4. Робота над схемою «Кола пекла» (роздавальний матеріал)

5. Інтерактивна вправа «Прес»

♦ Висловіть свою думку.

«Я вважаю розташування грішників у дантівському пеклі... (правильним - неправильним) тому, що... . Отже, ... (висновок)».

6. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення. Відповідь аргументуйте.

— Я б визволив із пекла... .

7. Творчий переказ (робота у групах, методом «ланцюжок»)

♦ Перекажіть уривок із «Пекла», висловіть власне ставлення до героїв-грішників. Порівняйте сучасне ставлення до їхніх гріхів із середньовічним.

1-ша група. Перекажіть епізод про Франческу та Паоло (пісня 5).

2-га група. Перекажіть розповідь про Улісса (пісня 26).

3-тя група. Перекажіть уривок про страждання Уголіно (пісня 32-33).

8. Перевірка виконання завдання

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Продовжте речення»

- Сьогодні на уроці я:

♦ навчився (-лась)... .

♦ замислився (-лась)... .

♦ зрозумів (-ла)... .

♦ відчув (-ла)... .

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати пісню 33 частини «Рай».