ШАРЛЬ БОДЛЕР. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. Ш. БОДЛЕР — ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ОДИН ІЗ ЗАЧИНАТЕЛІВ СИМВОЛІЗМУ. СВІТОГЛЯД Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ БОДЛЕРА. ЗБІРКА «КВІТИ ЗЛА». ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ Й ІДЕАЛУ ЯК СЕМАНТИКО-ОБРАЗНА ВІСЬ ЗБІРКИ. ТРАДИЦІЙНІСТЬ І СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ «ПОЕТ І НАТОВП» У ПОЕЗІЇ «АЛЬБАТРОС» - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

ШАРЛЬ БОДЛЕР. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. Ш. БОДЛЕР — ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ОДИН ІЗ ЗАЧИНАТЕЛІВ СИМВОЛІЗМУ. СВІТОГЛЯД Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ БОДЛЕРА. ЗБІРКА «КВІТИ ЗЛА». ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ Й ІДЕАЛУ ЯК СЕМАНТИКО-ОБРАЗНА ВІСЬ ЗБІРКИ. ТРАДИЦІЙНІСТЬ І СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ «ПОЕТ І НАТОВП» У ПОЕЗІЇ «АЛЬБАТРОС» - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із життям та творчістю, естетичними поглядами Ш. Бодлера; розкрити роль поета у формуванні мистецтва символізму; розвивати навички виразного читання та аналізу поетичного твору, вчити учнів виражати власні судження; прищеплювати прагнення розуміти мову мистецтва; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційної: формувати вміння визначати роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та інтерес до читання; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрети Ш. Бодлера роботи Ґ. Курбе, А. Матісса, А. Фантен-Латура (фрагмент картини «На честь Делакруа»), скульптура О. Родена «Та, що була прекрасною Ольм'єр».

Поезія - це особлива манера сприймати зовнішній світ.

Г. Флобер

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Використовуючи знання, здобуті на уроках всесвітньої історії, охарактеризуйте суспільно-політичне життя Франції другої половини XIX ст.

♦ Які мистецькі явища були найпомітнішими у Франції цього періоду?

♦ Поясніть значення понять декаданс, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм.

4. ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Головне покликання поета - прагнення вищого світу, відчуття й осягнення його. Символістська творчість - це ідеал, доведений до витонченої досконалості, це ідеалізування позитивного та сконцентрований осуд потворного.

2. Виразне читання «Гімну красі» Ш. Бодлера

3. Демонстрування фотозображення скульптури О. Родена «Та, що була прекрасною Ольм'єр»

4. Робота над епіграфом

5. Демонстрування портретів Ш. Бодлера роботи Ґ. Курбе, А. Фантен-Латура, А. Матісса

6. Поетична пауза

Виразне читання учнем-декламатором сонета С. Гординського «Бодлер»

6. Бесіда

♦ Які особливості світосприйняття Ш. Бодлера відзначає український поет?

♦ Модерністом чи романтиком постає Бодлер у сонеті С. Гординського?

♦ Чи можна з цих рядків судити про ставлення С. Гординського до Ш. Бодлера?

♦ У чому український поет вбачає трагізм життя і творчості Бодлера?

♦ Використовуючи матеріали підручника, назвіть, факти життя Бодлера які дістали художнього переосмислення в сонеті.

7. Слово вчителя

— Чи доводилося вам тримати в руках книжку, яку засуджено офіційно - за вироком суду? Саме таке видання у мене в руках. А вирок виніс суд Другої імперії. Майже через століття - 1946 р. - Установчі збори Франції переглянули вирок суду, що звинувачував автора збірки Шарля Бодлера у зневажанні суспільної моралі, та відмінили цей вирок.

Розкриття сенсу назви збірки. Квіти - прекрасне творіння природи, символ краси та досконалості світу, радості. Зло - чорна сила диявольського темного породження, антипод добра, страждання, біль. «Заголовок-каламбур» - так визначав назву збірки сам автор. Отже, у назві збірки - парадокс, у ній протиставлено сподівання, ідеали, відчай та безнадію. Та чи завжди квіти - це символ радості?

Назва збірки напрочуд містка і виразна, тому що сфокусувала не лише суперечності епохи, а й суперечності власне Бодлера. У стислій формі передано сприйняття поетом сучасного світу як царства зла й водночас його власне бачення сумної реальності. Сучасники трактували збірку як поетизацію аморальності. Але сам Бодлер стверджував, що книжку слід оцінювати цілісно, лише тоді з неї випливає жорстокий моральний урок.

9. Виразне читання сонета «Альбатрос»

10. Бесіда

♦ Аргументуйте думку, що в образі альбатроса Ш. Бодлер зображає себе, тобто поета.

♦ Душа ліричного героя прагне духовних висот, «жадає висоти». Хто протистоїть у цьому прагненні поетові?

♦ Як автор ставиться до альбатроса?

♦ Доведіть, що у протиставленні поета і натовпу втілено мотив боротьби добра і зла.

♦ Умотивуйте, що головною думкою твору є ствердження божественної сили мистецтва.

♦ Які вірші поєднують традиції романтизму та модернізму?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Продовжте речення»

♦ Вставте пропущені слова у висловлювання Ш. Бодлера й прокоментуйте його: «Мені видається зайвим та нудним ... те, що є, адже ніщо з наявного мене ... . Природа неприваблива, і я волію надавати перевагу страхітливим породження своєї фантазії, а не доброзвичайній тривалості».

Слова для довідки: а) зображувати, не задовольняє; б) малювати, не помітно; в) думати, не дарує; г) налічувати, не святкує.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати біографію поета, уміти виразно читати, аналізувати поезії Шарля Бодлера.