ШАРЛЬ БОДЛЕР. «ВІДПОВІДНОСТІ», «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ФІЛІГРАННІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ФОРМАЛЬНА ДОВЕРШЕНІСТЬ І СУГЕСТИВНІСТЬ ВІРША «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ТЛУМАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ОБРАЗІВ ЯК «ВИДИМИХ ЗНАКІВ» ІДЕЙ, ПОЧУТТІВ, ДУШЕВНИХ СТАНІВ («ВІДПОВІДНОСТІ») - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

ШАРЛЬ БОДЛЕР. «ВІДПОВІДНОСТІ», «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ФІЛІГРАННІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ФОРМАЛЬНА ДОВЕРШЕНІСТЬ І СУГЕСТИВНІСТЬ ВІРША «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ТЛУМАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ОБРАЗІВ ЯК «ВИДИМИХ ЗНАКІВ» ІДЕЙ, ПОЧУТТІВ, ДУШЕВНИХ СТАНІВ («ВІДПОВІДНОСТІ») - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: допомогти учням осягнути ідейно-художні особливості, естетичну привабливість поезії Бодлера; розвивати навички аналізування поетичних творів, роботи з художнім словом; прищеплювати інтерес до поетичного слова, естетичний смак; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Обладнання: портрет письменника, видання його творів, переклади віршів Бодлера різних авторів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Більшість сучасників називали Бодлера аморальним, небезпечним богохульником, анархістом, напівбожевільним. Поет Теодор де Банвіль говорив про нього інше: «Якщо можна назвати людину приємною, то найбільшою мірою це стосується Бодлера. Погляд його сповнений життя і думки... Коли я слухав його швидке, вишукане мовлення, мовлення справжнього парижанина, мені здавалося, що з очей моїх спадає полуда, що переді мною відчиняється безмежний світ мрій, образів, ідей, величних пейзажів...» На чиєму боці правда — спробуємо розібратися сьогодні на уроці.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Які цикли містить збірка Ш. Бодлера «Квіти зла»?

♦ Які вірші виокремлюють у складі циклу «Сплін та ідеал»?

♦ Поясніть значення слова сплін.

2. Словникова робота

Сплін (з англ.- селезінка) - тоскний, пригнічений настрій, туга, хандра (у давнину пояснювали хворобою селезінки).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Не кожного з тих, які вміють писати римовані рядки, можна назвати поетом. Та й чи багато людей прагнуть бути справжніми поетами? Адже поет — це не тільки слава, визнання, шанувальники. Це ще і ризик бути незрозумілим більшістю, перетворитися із «володаря блакиті» на безпомічну забавку для оскаженілого натовпу. Бодлер не боявся бути поетом, тому його поезія вражає нас своєю щирістю і болем навіть через століття.

2. Виразне читання вірша Ш. Бодлера «Відповідності»

3. Бесіда

♦ Як розкривається у цій поезії ідея «відповідностей»?

♦ Розкрийте зміст метафори «ліси символів».

♦ У яких рядках змальовано картину всеохопної гармонії?

♦ Як передаються у творі взаємини людини й природи?

♦ У якій формі написано вірш? (Сонет)

♦ Поясніть, чому цей твір називають «маніфестом символізму».

3. Слово вчителя

— Дослідник творчості Бодлера Гастон Башляр застерігав від сприйняття сонета «Відповідності» як твору пейзажної лірики - його зміст значно глибший. «У двох єдностях - темної ночі і ясного дня - виявляється одвічна подвійність добра і зла. Усе, що є широкого, неоднозначного у темряві ночі і ясному дні, не дає змоги зупинитися або тільки на темряві, або тільки на світлі». Про це писав і сам Бодлер: «... увесь видимий світ є лише арсеналом образів і знаків, яким уява відводить місце і визначає відносну ціну». Навіть у віршах, де поет справді милується красою пейзажу, він не може позбутися відчуття «темного змісту речей» - «широкого і чорного небуття».

5. Виразне читання поезії «Вечорова гармонія»

6. Бесіда

♦ Яке враження справив на вас цей твір?

♦ Що утворює картину «вечорової гармонії»?

♦ Назвіть кольори і звуки, які відтворює поет. Як вони пов’‎язані між собою?

♦ Яку функцію виконують повтори рядків?

♦ Спробуйте передати словами «музику» бодлерівської «Вечорової гармонії».

8. Слово вчителя

— У поезії Бодлера вражає сугестія (навіювання певного емоційного стану) і магія образів, характерні для творів символістів. Читач не тільки «бачить» кольори предметів, а й відчуває їхні форми, насолоджується дивними звуками. Вечорова гармонія постає як симфонія почуттів («стебло співає росне», «цвіт димує в тишині».) Мелодії мають запахи («запашні», від них «очманіння млосне»). Лунає казкова музика - грає меланхолійний вальс, а стоголосе серце підспівує й «тремкоче» скрипкою. Прихід ночі порівнюється з урочисто- піднесеною літургією («цвіт димує. мов кадило»; «небеса високі і смутні. як вівтар»; обличчя коханої ліричного героя «сяє, мов потир» [потир - церковна чаша]). Божественне начало контрастує з язичницьким уподібненням заходу сонця до його кривавого самогубства («упало в кров свою світило життєдайне»).Повторювання тих самих рядків (кожна наступна строфа починається з другого рядка попередньої, деякі рядки одних строф переходять до інших) нагадує якесь ворожбитське заклинання. Видовище вечора перетворюється на споглядання гри якихось містичних сил, боротьби світла й темряви. А загальна атмосфера поезії створює глибинне відчуття гармонії.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Продовжте речення:

— У поезії Ш. Бодлера мене приваблює... .

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Уміти виразно читати, аналізувати поезії Ш. Бодлера, визначати ознаки різних літературних напрямів. Написати контрольний домашній твір (есе) за поезією Ш. Бодлера. (Орієнтовні теми для творів (есе): «Конфлікт «ідеалу» та «дійсності» в поезії Ш. Бодлера»; «Культ краси в ліриці Ш. Бодлера»; «Трагізм становища поета у світі (бодлерівська концепція митця в поезії «Альбатрос»)»; ««Квіти зла» Ш. Бодлера - «символічна біографія поета»»; ««Жорстокий моральний урок» поезії Ш. Бодлера».)

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про художників-імпресіоністів, філософів-модерністів.