МОРІС МЕТЕРЛІНК. «СИНІЙ ПТАХ» — СВІТЛА КАЗКА-ФЕЄРІЯ ПРО ПОШУКИ ЩАСТЯ, РОЗДУМИ ПРО ВИЩІ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

МОРІС МЕТЕРЛІНК. «СИНІЙ ПТАХ» — СВІТЛА КАЗКА-ФЕЄРІЯ ПРО ПОШУКИ ЩАСТЯ, РОЗДУМИ ПРО ВИЩІ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: продовжити роботу над аналізом казки-феєрії «Синій птах»; розвивати навички роботи з художнім текстом (добору цитат до образу, характерних деталей, думок, яскравих епізодів тощо), уміння характеризувати символіку п'єси, визначати композиційні, жанрові особливості, художні засоби; формувати вміння добирати, порівнювати, зіставляти й протиставляти художні деталі; виховувати високі моральні якості людини, активну життєву позицію, художній смак; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок-аналіз художнього твору.

Обладнання: портрет М. Метерлінка, текст твору, картки для самостійної роботи.

Потрібно вірити в можливість щастя, щоби бути щасливим.

Л. Толстой

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Як поява символізму вплинула на мову драматургії?

♦ Які риси світогляду й естетики М. Метерлінка поєднують його з іншими представниками «кінця століття»?

♦ У чому полягає новаторство Метерлінка-драматурга?

♦ Чому Метерлінк так часто звертався до казкової форми?

2. Експрес-опитування (письмово)

1) Опишіть фею, яка зайшла в дитячу кімнату в хатинці Лісоруба. («... старенька в зеленій сукні й червоному чепчику. Вона горбата, кульгава, одноока, ніс гачком, ходити із костуром...»)

2) Ким, на думку дітей, була та вродлива й світозора дівчина, на якій було довге, прозоре, сліпучо-яскраве покривало? (Королевою)

3) Кого й чому було б найскладніше одягнути в Палаці Феї Берилюни? (Душу Світла; тому що Фея сказала, що Душа Світла й так прекрасна.)

4) Хто, на думку Кішки, були «єдиними володарями світу» до появи Людини? Як Кішка називає людину? (Вода й Вогонь; деспотом)

5) Що найбільше вразило, жахнуло Тільтіля у Палаці Ночі, коли він зазирнув за двері таємниць? (Створіння без очей)

6) Як добираються Блакитні Діти із Царства Майбутнього на Землю? (На кораблі Зорі)

7) Які ви запам’‎ятали винаходи Дітей, що живуть у Царстві Майбутнього? (Тридцять три засоби продовження життя, величезні блакитні маргаритки й т. ін.)

8) Як можна назвати зміни, що відбулися із Тільтілем й Мітіль? (Прозріння)

9) Що у п’‎єсі М. Метерлінка «Синій птах» символізує образ Душі Світла? (Моральну мітку людства)

10) За допомогою якого прийому Моріс Метерлінк у драмі «Синій птах» розкриває характери, почуття тварин, предметів, рослин? (Олюднення)

11) Символом чого у п’‎єсі М. Метерлінка є зелена шапочка із чудодійним алмазом? (Вічного прагнення людства пізнати таємниці Буття)

12) Які Блаженства «відкривають» очі дітям на розуміння сенсу Буття, розуміння світу? (Блаженство Бути Здоровим, блаженство Дихати Повітрям, блаженство Сонячних Днів, блаженство Чистих Думок й т. ін.)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— «Синій птах» - це філософська п’‎єса-казка про сенс життя і всемогутність людини. Вона зачаровує своєю безпосередністю. У ній багато казкових мотивів. Не можна не погодитись зі словами критика і перекладача Мінського: ««Синій птах» залишиться надовго, можливо, назавжди, кращою феєрією, що глибиною задуму вивищує дітей до розуміння найскладніших істин і яскравістю форми дозволяє дорослим скинути із себе тягар років і подивитися на світ дитячими очима».

2. Словникова робота

Алегорія — зображення абстрактного поняття в конкретному образі.

3. Робота над аналізом тексту казки-феєрії

♦ Дайте розгорнуту характеристику образів Тільтіля і Мітіль. Яким є їхній символічний смисл?

♦ Якою є позиція драматурга щодо здатності Людини пізнавати світ?

♦ На чиєму боці драматург у конфлікті Людини і Природи?

♦ Сформулюйте у вигляді тез основні положення філософії Людини у творі М. Метерлінка.

♦ Який спосіб пізнання щастя обирає драматург?

♦ Що, на думку М. Метерлінка, не є щастям?

♦ Чому Синій птах постійно змінює колір?

♦ Чому Синій птах у фіналі відлітає?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Творча робота

♦ Випишіть фразеологізми, що трапляються на сторінках казки-феєрії М. Метерлінка. Поясніть їхнє значення (робота в парах).

1) Заробиш ти в мене на горіхи (мало - Пес каже Кішці);

2) вискочив, як Пилип з конопель (несподівано - Корова-Волу);

3) повішати на найвищому суку (покарати - Дух Дуба про Людей);

4) попахує смаленим (біда, небезпека - Кішка);

5) ніжніша за тіло дитини (гладка - Дух Тополі про себе);

6) зморщуються, ніби проколоті мозолі (сердитися, хмуритися);

7) не він перший, не він останній... (ще такі будуть - Блаженство про Тільтіля);

8) тремтять немов осикові листки (злякалися - Час до дітей, які не народилися);

9) власної руки не впізнає (забув - Душа Світла).

2. Бесіда

♦ Чи дає М. Метерлінк якесь позитивне визначення щастя? У чому воно полягає?

♦ Які людські цінності вчить поважати твір М. Метерлінка «Синій птах»? Обґрунтуйте думку цитатами з твору.

♦ Розкрийте смисл назви твору.

♦ Дайте своє визначення щастя. Порівняйте його з метерлінківським.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Напишіть твір-есе за темою «Щастя - це...».

Індивідуальне завдання. Підготувати презентації за темами: «Життя та творчість О. Уайльда», «Естетичні погляди О. Уайльда».