СПЕЦИФІКА РОЗВ'ЯЗАННЯ ТЕМИ КОХАННЯ В РОМАНІ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ». СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ ТВОРУ - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

СПЕЦИФІКА РОЗВ'ЯЗАННЯ ТЕМИ КОХАННЯ В РОМАНІ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ». СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ ТВОРУ - ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: простежити особливості вирішення питання сенсу краси в творчості різних письменників; розкрити філософсько-естетичну та моральну проблематики роману О. Уайльда; розвивати у старшокласників вміння аналізувати образи літературних персонажів, аргументовано доводити свою думку, посилаючись на різні джерела інформації; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних ідеалах, розуміння того, що справжня краса не може бути вільною від моралі; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її; загальнокультурної: прищеплювати прагнення літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Які письменники порушували у своїх творах питання сутності краси?

♦ Як ви розумієте основний естетичний принцип Парнаської школи поезії:«Мистецтво для мистецтва»?

♦ Пригадайте, у чому полягає суперечність прийняття краси Ш. Бодлером.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Визначення філософсько-естетичних питань, порушених у романі

• Про велич краси; • про сенс кохання;

• про відповідальність за скоєне; • про силу гріха;

• про сенс життя.

2. Практична робота

(Обговорення шляхів вирішення автором філософських питань, порушених у романі.)

3. Слово вчителя

— «Портрет Доріана Грея»- маніфест декадансу і модернізму. Водночас цей роман - викриття цього маніфесту. Це роман про людину, яка щиро повірила в цей маніфест

4. Характеристика образів головних героїв роману

Характеристика образу Доріана Грея

— Доріан Грей - юнак, наділений неймовірною красою. Постать його неоднозначна: у ній поєднуються тонкий естет і навіть романтик з порочним, безжальним злочинцем. Ці дві протилежні сторони його характеру перебуваютьу постійному протистоянні. На початку свого життєвого шляху Доріан був здатний на справедливу оцінку власних вчинків, на щире каяття. Потрапивши під вплив ідей гедонізму, які проповідував лорд Генрі, Доріан Грей присвячує своє життя насолоді й пороку. Два герої - Доріан і лорд Генрі - понад усе ставлять саме красу. І коли життя суперечить їхнім естетичним переконанням, то вони не зважають на життя. Вони не хочуть розуміти, що кожний крок людини у реальному житті обов’‎язково має і моральний сенс. Зовнішність відіграє фатальну роль у долі героя. Адже ніхто не вірить в його каяття, бо неможливо допустити думку про його порочність. Це випливає з того, що порочна людина не може зберегти свою красу.

Характеристики стосунків Доріана Грея і Генрі Уоттона

— Вплив Генрі Уоттона на Доріана Грея був досить складним. Лорд Генрі чудово знав, що порок знищує красу, накладає на обличчя людини страшний відбиток. Тому він не раз говорив Доріанові про необхідність зберегти свою душу, підкреслюючи думку про те, що для насолоди життям потрібен душевний спокій, який дає тільки чисте сумління. Герой пам’‎ятає про ці слова, тому відгомона загубленої совісті чутно в словах Доріана навіть тоді, коли вій втратив більшість своїх позитивних рис. Час від часу в лорда Генрі виникають сумніви, він постійно «перевіряє» свого друга, але ці перевірки виявляються марними, адже він не бачить портрета. лорд Генрі хотів, щоб Доріан Грей зробив мистецтвом власне життя, адже він проповідував із принципу нерозривної єдності краси і моралі, але це прагнення приречене на загибель.

Характеристика стосунків Доріана Грея і Сібіли Вейн (бесіда)

♦ Хто така Сібіл Вейн?

♦ Як О. Уайльд передає в романі настрої двох закоханих?

♦ Зіставте описи першого враження Доріана від Сібіли Вейн із тим, що вона говорить про Прекрасного Принца.

♦ Як вплинуло кохання на Доріана?

♦ Якими йому починають здаватися теорії Генрі Уоттона?

♦ Чим Сібіл пояснювала свою погану гру на сцені?

♦ Як розцінював Доріан свої вчинки стосовно Сібіли під час розставання?

♦ Як передає автор боротьбу совісті й самолюбства в душі героя?

♦ Чому Доріан не сприймає реального життя?

♦ Як це співвідноситься з естетичними принципами О. Уайльда, викладеними в передмові до твору?

♦ Чому герої не зрозуміли одне одного?

♦ Як письменник вирішує проблему співвідношення мистецтва і життя на прикладі історії кохання Сібіли і Доріана?

♦ Як трагедія стосунків Сібіли і Доріана позначилася на портреті? Чому?

5. Узагальнення

Учитель. Любов - це своєрідна єдність краси внутрішньої і зовнішньої. На жаль, ця єдність виявилася недоступною Доріанові Грею, він не зрозумів ту, яка його по-справжньому кохала. Юнак сам зруйнував цю єдність, коли відсторонився від Сібіли. Дівчина запропонувала Доріанові те, про що мріяв лорд Генрі: кохання, яке стало б мистецтвом у реальному житті. Саме тому Сібіла втратила здатність грати на сцені. Доріан же не хоче любити просто дівчину: вона має бути видатною актрисою, тобто мати «естетичну» цінність. І вперше на портреті Доріана Грея з’‎явилася жорстка зморшка. найбільші ж переживання у поціновувача краси викликала не смерть дівчини, а неестетичні подробиці дій слідчих, викладені в газеті.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати власний коментар до філософсько-естетичних та моральних проблем у романі «Портрет Доріана Грея».