ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

Зарубіжна література 10 клас - плани-конспекти уроків - 2017 рік

1. Андрєєв Л. Р. Імпресіонізм. - М. : Видавництво МГУ, 1980.

2. Аникин Г. В. Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. - М. : Наука, 1986.

3. Аникст А. А. Творческий путь В. Гете. - М., 1986.

4. Артамонов С. История зарубежной литературы ХVІІ-ХVІІІ вв. — М., Просвещение, 1988.

5. Біографія А. П. Чехова. - Режим доступу: http://www.antonchehov.ru/chbiography/

6. Биография автора: Зузак Маркус. - Режим доступу: http://donkniga.com.ua/autors/?biograph=1019

7. Вересаев В. Гоголь в житті. - Х. : Прапор, 1990.

8. Волощук Є. Зарубіжна література. Хрестоматія : посібник для 10 класу. - К. : Світ знань, 2004.

9. Гиждеу С. П. Лирика Генриха Гейне. - М., 1983.

10. Гузь О. Изучение-осмысление романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» в свете концепций М. Бахтина // Зарубіжна література. - 2007.- № 37-38. - С. 3-47.

11. Джером Девід Селінджер. Біографія: життєвий і творчий шлях. - Режим доступу: http://www. ukrlib.com.ua/bio-zl/printout.php?id=49

12. Джером Девід Селінджер. Біографія (скорочено). - Режим доступу: http://dovidka.biz.ua/dzherom- devid-selindzher-biografiya-skorocheno/

13. Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы. - Л. : Художественная литература, 1972.

14. Зарубіжна література / за ред. О. С. Чиркова. - К. : Вежа, 1999.

15. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Вікно в світ. - 1999. — № 1.

16. Зарубіжна література. 9 клас. Матеріали до уроків. / укладач Р. Б. Шутько. - Х. : Торсінг, 2000.

17. Звиняцьковський В. Я., Свербілова Т. Г, Чебанова О. Є. Світова література. 10 клас. - К. : Освіта, 2010.

18. Іванько С. Л. Система уроків із вивчення творчості А. П. Чехова. 6 клас. / Зарубіжна література в школі. - Х. : Основа, 2012. - № 1.

19. Імпресіоністи, їх сучасники, їх соратники. Живопис. Графіка. Література. Музика. - М. : Мистецтво, 1976.

20. Історія XIX століття : У 8 т. / під ред. Лавісса і Рамбо. - Т. 7 [Кінець століття. 1870-1900. Частина перша]; Т. 8 [Кінець століття. 1870-1900. Частина друга]. - М. : ОГИЗ, 1939.

21. История всемирной литературы в девяти томах. - Т. 4. - М., Просвещение, 1987.

22. Й. Ґете. Поезії / пер. Марії Губко // Літературна Україна. - 13 лютого 2003 р.

23. Кісельова Н. В., Бондик Г. П., Матюшкіна Т. П. Зарубіжна література. Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання. - Х. : Країна мрій, 2008.

24. Клюєва О. М. Підтекст і художня деталь в оповіданні А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда». 11 клас / Зарубіжна література в школі. - Х. : Основа, 2012. - № 19.

25. Коваленко Л. А. Микола Васильович Гоголь - історик України (Конспект лекцій).- Кам’‎янець-Подільський, 1965.

26. Коваленко О. В. Постать Наполеона в історії людства та світової літератури. Інтегрований урок-семінар. 10 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - С. 24-27.

27. Крутикова Н. Є. Микола Васильович Гоголь: Життя і творчість. - К. : Держлітвидав, 1952.

28. Лімборський І. В. Йоганн Вольфганг Ґете й Україна // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999. - № 9.

29. Літературні маніфести західноєвропейських романтиків. - М. : Вид-во Московського університету, 1980.

30. Маркус Зузак. Биография. - Режим доступу: http://readly.ru/author/15763/

31. Маркус Зузак і його Книжковий злодюжка, або Не такий і чорно-білий світ. - Режим доступу: http://alex-lier.sumno.com/literature-review/markus-zuzak-i-jogo-knyzhkovyj-zlodyuzhka-abo-ne-t/

32. Марченко О. С. Тема «Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» - віддзеркалення епохи декадансу в проектній діяльності» // Зарубіжна література в школі. - 2007. - № 15-16. - С. 38-51.

33. Мещеряков М. І., Теміз Я. В., Халімон Є. В. Зарубіжна література в схемах і таблицях. 5-4 кл. - Х. : Гімназія ; Країна мрій, 2002.

34. Микола Зеров. Твори в двох томах. - К. : Дніпро, 1990.

35. Мухін В. О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 кл. Авторський урок. - Х. : Ранок ; Веста, 2002.

36. Ніцше Ф. Так говорив Заратустра / Вибрані твори. - СПб., 2003.

37. Петренко Л. А. Проблема духовної деградації головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література в школі. - 2005. - № 13-14. - С. 30-32.

38. Прокаев Ф. И., Долганов И. В., Кучинский Б. В. Зарубежная литература в школе. - К. : Радянська школа, 1987.

39. Пронкевич О. В. Зарубіжна література XIX ст. - К. : Педагогічна преса, 2004.

40. Самойленко П. Г. Урок внеклассного чтения «Джером Дэвид Сэлинджер». - Режим доступу: https://infourok.ru/material.html?mid=924

41. Середа Л. М. Матеріали до вивчення роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 11-12. - С. 31-36.

42. Стадников Г. В. Генрих Гейне.- М. : Художественная література, 1984.

43. Сукач Л. Париж розповідає. Матеріали до уроку - заочної подорожі. 9 кл. // Зарубіжна література. - 2008. - № 5. - С. 17-20.

44. Теплинский М. В. Изучение творчества А. П. Чехова в школе. - К. : Радянська школа, 1985.

45. Терещенко М. Є. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 10. - С. 55-60.

46. Томилина Т. Благо смешано со злом. По роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 10 кл. // Зарубіжна література. - 2007. - № 15-16.

47. Уайльд О. Портрет Доріана Грея / Бібліотека всесвітньої літератури. - Т. 118. - М., 1976.

48. Чапалда С. В. Духовные искания Якова Иванова в рассказе А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» / Зарубіжна література в школі. - Х. : Основа, 2012. - № 19.

49. Чемерис Л. Ф. Особливості розкриття теми кохання в оповіданні А. П. Чехова «Дама з собачкою». 10 клас / Зарубіжна література в школі. - Х. : Основа.- № 15-16.

50. Чехов А. П. Пьесы. - Л. : Детская литература, 1989.

51. Чехов в воспоминаниях современников. - М. : Высшая школа, 1952.

52. Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления.- М. : Московский рабочий, 1959.

53. Чехов в школе : кн. для учителя / авт.-сост. И. Ю. Бурдина.- 2-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2002.

54. Шубнікова О. А. А. П. Чехов. Трилогія про «футлярне життя». - Режим доступу: http://nsportal. ru/shkola/Шemtura/libmry/2012/12/10/apchekhov-trUogiya-o-futlyarnoy-zЫzm

a