Контрольна робота за темами Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі, Золоті сторінки далеких епох - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Контрольна робота за темами Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі, Золоті сторінки далеких епох - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про оригінальну та перекладну літературу, літературу античності й Відродження, її видатних представників; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал (картки із завданнями; 2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи (по 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала; усього — 6 балів)

1. Тема поеми Гомера «Одіссея» — це:

а) блукання та пригоди хитромудрого Одіссея;

б) мандри телемаха;

в) гнів Ахілла та його наслідки.

2. Демодок на банкеті в Алкіноя оспівує кохання:

а) гектора й Андромахи;

б) Одіссея й Пенелопи;

в) Гекуби й Пріама.

3. Над перекладами «Одіссеї» не працювали:

а) Петро Ніщинський;

б) Леся Українка;

в) Микола Куліш.

4. Перша всесвітньо відома книжка Данте має назву:

а) «Нове життя»;

б) «Монархія»;

в) «Божественна комедія».

5. Чистилище — це місце, де душі померлих:

а) приречені на постійні муки;

б) можуть очиститися від гріхів;

в) досягли вічного блаженства.

6. Грандіозну будову «Божественної комедії» можна порівняти із:

а) храмом;

б) палацом;

в) містом.

7. Данте вважав за найтяжчий гріх:

а) убивство;

б) зраду;

в) єресь.

8. За жанром «Гамлет» — це:

а) комедія;

б) драма;

в) трагедія.

9. Події п’‎єси «Гамлет» відбуваються у:

а) Ельсінорі;

б) лондоні;

в) віттенберзі.

10. Батька Гамлета вбили:

а) кинджалом;

б) отрутою, налитою у вухо;

в) стрілою з лука.

11. Гамлет навчався в університеті міста:

а) Оксфорд;

б) Віттенберґ;

в) Париж.

12. Клавдій наказав убити Гамлета:

а) Гораціо й Марцеллу;

б) Полонію та Лаерту;

в) Розенкранцу й Ґільденстерну.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал; усього — 3 бали)

13. У якій віршовій формі написана «Божественна комедія»?

14. Дайте визначення терміна трагедія.

15. Які проблеми порушив В. Шекспір у трагедії «Гамлет»? (Батьків і дітей, влади, моралі, тиранії, величі й ницості, зради, честі, помсти, вірності й відданості, кохання, дружби, мистецтва.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь)1

16. Виконайте одне із завдань .

а) Установіть відповідність між художнім засобом виразності та цитатою із твору

Цитати з твору

 

Художні засоби виразності

1. Широкого моря, Одіссей розумний, волів круторогих...

 

а) порівняння;

2. Наче ті леви, що м’‎ясо сире пожирають...

 

б) епіфора;

3. М’‎яса на них розкладали шматки незліченні...

 

в) епітет;

4. Утішали своє вони серце,

Стогоном все запалало, всі лиця спливають сльозами!

 

г) метафора;

д) гіпербола

Відповіді: 1) в; 2) а; 3) д; 4) г.

б) Доведіть, що Гамлет — вічний образ світової літератури.

в) У чому в поемі «Божественна комедія» виявляється позиція Данте як гуманіста?

II варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала; усього — 6 балів)

1. Твори «Іліада» й «Одіссея» написані розміром:

а) анапест;

б) амфібрахій;

в) гекзаметр.

2. Найголовнішим знаряддям боротьби із життєвими негараздами для Одіссея було:

а) уміння задобрювати богів, везіння;

б) гнучкий розум та сила духу;

в) активна підтримка з боку всіх богів Олімпу.

3. Над перекладами «Одіссеї» Гомера не працювали:

а) Микола Куліш;

б) Леся Українка;

в) Петро Ніщинський.

4. Пекло Данте розташував на:

а) заході;

б) сході;

в) півночі.

5. У Пеклі й Чистилищі поета супроводжував:

а) Гомер;

б) Верґілій;

в) Горацій.

6. За Данте, немає ані дня, ані ночі в:

а) Пеклі;

б) Чистилищі;

в) Раю.

7. На Сонці, Венері, Сатурні та інших планетах Данте розмістив:

а) Земний рай;

б) чистилище;

в) Небесний Рай.

8. Батька Гамлета було вбито:

а) зміїною отрутою;

б) кинджалом;

в) отруйною беладоною.

9. Привід розповів Гамлетові про те, що:

а) принц має їхати до Німеччини;

б) Офелія не кохає Гамлета;

в) вбивця його батька — Клавдій.

10. Гамлет удавав із себе божевільного для того, щоб:

а) Офелія покохала його;

б) ніхто не здогадався про його прагнення помсти;

в) мати піклувалася про нього.

11. Клавдій покинув виставу, тому що:

а) його викликали на нараду;

б) приїхав Фортінбрас;

в) він упізнав свій злочин.

12. Ця пастка, створена Клавдієм для Гамлета, спрацювала:

а) кинджал з отрутою;

б) кубок з отрутою;

в) меч із отрутою.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал; усього — 3 бали)

13. Опишіть композицію поеми Данте «Божественна комедія».

14. Які три гріхи символізують образи лева, леопарда і вовчиці в поемі Данте?

15. Назвіть провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. (Мотив пізнання людиною зла та необхідності боротися проти нього, мотив зіткнення благородства й ницості, людини-гуманіста й дійсності, де панує зло.)

Високий рівень (3 бали за правильну, повну й аргументовану відповідь; див. I варіант)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити теоретичні відомості про романтизм на межі XVIII-XIX ст.

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення за темами «Соціально-політичне становище в Європі на порубіжжі XVIII-ХІХ ст.», «Німеччина помежів’‎я XVIII-XIX ст .».

______________­______________­

1 Однаковий для I та II варіантів.