Особливості сюжету й композиції повісті Е. Т. А. Гофмана Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості митця - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Особливості сюжету й композиції повісті Е. Т. А. Гофмана Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості митця - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей сюжету й композиції повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер»; навички аналізу сюжетної лінії, тематики та проблематики художнього твору, складання характеристики персонажів; високі моральні якості особистості; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок з елементами дослідницької роботи.

Обладнання: портрет Е. Т. А. Гофмана, видання його творів, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні стисло переказують зміст казки-новели «Крихітка Цахес...» Е. Т. А. Гофмана.)

2. Евристична бесіда

· Які факти біографії Гофмана вам найбільше запам’‎ятались?

· Настільки, на ваш погляд, політична й економічна ситуація в країні відбилася у творчості письменника?

· Чому митець вдавався до фантастики, до сатири?

· Назвіть особливості творчої манери Гофмана.

· У чому, на вашу думку, полягає незвичність творчої долі Е. Т. А. Гофмана?

· Схарактеризуйте письменника за спогадами сучасників та його висловлюванням: «Художник — не професія, художник — спосіб життя» (Е. Т. А. Гофман)

3. Робота зі «Щоденниками подвійних нотаток»

(Охочі зачитують свої записи, однокласники коментують.)

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Сучасники згадували Ернста Теодора Амадея Гофмана таким: «У ньому була зовнішня різкість: різкі рухи, гострі, високо підняті плечі, високо і прямо посаджена голова, неслухняне волосся, ходив підстрибом»; «Він говорив дуже швидко і раптом замовкав»; «Він був не такий, як усі, наче зітканий із суперечностей: м’‎який, лагідний погляд — й іронічна посмішка, добрий гумор — і зла іронія»; «Друзів у нього було мало, більшість не розуміла дивака і не любила його».

Хто він був, цей шалений чоловік, єдиний у своєму роді письменник у світовій літературі, із загнутим донизу тонким носом, із волоссям, що назавжди стало дибки? Кажуть, він так боявся того, що описував, що просив дружину сидіти з ним поруч. Що ж такого він писав, щоб відчувати страх перед зображуваним? Саме на ці запитання ми сьогодні спробуємо знайти відповіді.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Із якими героями знайомить нас автор на початку твору?

· Що ви вважаєте описом фантастичного, а що — реального світу? (Бідна селянка, бридкий виродок (опис зовнішності) — реальне; панна фон Рожа-Гожа (зовнішність, уміння) — фантастичне.)

· Що можна сказати про устрій зображеної країни? Якою побачив країну «всесвітньо відомий учений Птоломеус Філадельфус»? Прочитайте опис студентського свята.

· Якими ви уявляєте людей, що населяють цю країну: їхні заняття, ставлення до оточуючих?

2. Індивідуальна робота (запис до зошитів)

♦ Знайдіть та занотуйте приклади реального й фантастичного у творі Гофмана Поясніть свої записи

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Філістер (книжн.) — самовдоволена, обмежена людина з міщанським світоглядом і святенницькою поведінкою; міщанин, обиватель.

Цинобра (кіновар; від латин. cinnabaris, нім. zinnober) — мінерал або фарба яскраво-червоного кольору. Від цього слова походить прізвисько Цахеса.

4. Аналіз тексту й образів героїв літературного твору

· Що вбачає незвичайного, чудернацького у «лускунчику», «курдуплі» Бальтазар?

· Як інші герої ставляться до Циннобера?

· Хто з героїв казки страждає через «малого виродка»? Прочитайте епізоди зустрічі з відомим скрипалем-віртуозом Вінченцо Сбіокою, референдарієм Пульхером.

· Чи випадковою була зустріч у лісі Бальтазара й Пульхера з дивним чоловіком у незвичайній кареті? Прочитайте кінець 4-го розділу.

· Скільки часу тривали описані у ціх розділах події? (На початку повісті Цинноберові «півтретя року», у 2-му розділі він називає себе студіозусом.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз тексту й образів героїв літературного твору

· Як ви вважаєте, навіщо автор поєднав реальне й фантастичне? (Фантастика слугувала письменникові засобом розуміння умовностей життя. У творах Гофмана, який відкрив подвійність людської натури, персонажі нерідко страждають на роздвоєння особистості. Ознаки протиріч людини у творах митця виступають окремо, не змішуючись, і матеріалізуються у творчій свідомості в образах двійників.)

· Кого із героїв можна назвати головним у творі? Назвіть основні риси його характеру Якою є його постать — фантастичною чи реальною? (У новелі головний герой — студент Бальтазар. Він бере участь у реальній боротьбі проти політичного деспота і тирана. Бальтазар за вдачею поет, складає вірші про солов’‎я і троянду, вкладаючи в поетичні образи свою палку пристрасть до красуні Кандіди. Немає значення, наскільки талановиті твори Бальтазара, важливо, що йому притаманне поетичне світосприйняття, що наодинці з природою він відчуває стан блаженного схвилювання. Автор наділив свого героя даром прозорливості. Він — поет, але бачить оточуючих людей такими, якими вони є насправді, жодне чаклунство не примусило його в потворному мерзотникові і кар’‎єристі визнати особу, гідну слави. У постаті Бальтазара нема нічого фантастичного, його життя є реальним, таким є і він сам.)

· Герої Гофмана поділяються на дві категорії: на щасливих обивателів, які задоволені собою та своїм існуванням, слухняно грають свої безглузді ролі, і на мрійників, ентузіастів, людей «не від світу цього». Життя зазвичай вселяє в останніх жах, тому вони тікають у свій внутрішній світ, але й там не знаходять спокою. На які категорії поділяє автор героїв цього твору? Заповніть стовпці таблиці.

Герої твору Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер»

Філістери

Мрійники (ентузіасти)

   

· Чим різняться філістери та мрійники?

· Хто, на вашу думку, несе ознаки авторського ідеалу?

· Яким є вплив фольклору на творчість Гофмана взагалі? Яким є значення образу-символу золотих волосин?

· Хто піддається чарам, а хто — ні? Чому?

· Знайдіть опис малюка, яким він був насправді, і спробуйте змалювати, яким його бачать філістери.

2. Творчо-аналітична робота

· Згадайте ознаки романтичного героя. Чи можемо ми назвати Бальтазара романтичним героєм? Чому? (Бальтазар тому і є романтичним героєм, що стає до двобою зі злодієм, який краде все, що потрапляє в його поле зору. Знаючи, що Бальтазар закоханий у Кандіду, Цахес відбирає у нього кохану. тоді студент розшукує чарівника Альпануса, і той розкриває таємницю Цахеса. Бальтазар, за законами казки, одружується з коханою й отримує подарунок від Альпануса — помешкання та кошти.)

· Визначте ознаки романтизму цієї повісті-казки.

Очікуваний результат

Ознаки романтизму повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер»

1) Основний конфлікт твору (протистояння митця Бальтазара й філістера Цахеса) утілює неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення «життя духу».

2) Переплетіння реальності й нестримної фантазії.

3) Контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі як конкретне втілення антитези: з одного боку — недосяжного романтичного ідеалу, з іншого — ницої буденної реальності.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Постановка та розв'язання проблемного питання

· Гофман визначив жанр «Крихітки Цахеса...» як казку. Проте у своєму творі він порушив принципи казкової гармонії. Перед нами не казка, а повість із добре відчутною присутністю автора. Чи згодні ви з цією думкою? Спростуйте або доведіть її.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити значення термінів алегорія, сатира, гротеск, іронія, гумор. Прочитати 5-8-й розділи казки Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес...». Перечитати епізод запровадження освіти у князівстві скласти кросворд за твором, план до історії кар’‎єрного злету Цахеса.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.