КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10-й КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10-й КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

На навчальний рік — 34 години (35: 1 година — резервний час); на I семестр — 17 (18), на II семестр — 17; на тиждень — 1 (із них: текстуальне вивчення творів — 28, розвиток мовлення (РМ) — 4 (у межах годин на текстуальне вивчення творів), позакласне читання (ПЧ) — 2, контрольні роботи — 5)

з/п

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі

1

   

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

 

Золоті сторінки далеких епох

2

   

Давня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд) . Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї» Гомера

 

3

   

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства, несправедливості, самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея

 

4

   

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ’‎єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження

 

5

   

Особливості композиції поеми Данте «Божественна комедія». Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору

 

6

   

Ренесанс в Англії: здобутки та представники. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Філософські й моральні проблеми в трагедії В. Шекспіра «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ)

 

7

   

В . Шекспір «Гамлет» . «Чи бути, чи не бути?»: філософська проблематика трагедії

 

8

   

Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох. РМ. Гамлет — вічний образ світової літератури

 

9

   

Контрольна робота за темами «Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох»

 

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття

10

   

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху

 

11

   

Особливості сюжету й композиції повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості митця

 

12

   

Гротескні образи в повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Викривальний зміст твору. Символіка

 

13

   

ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

 

14

   

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. І. Тютчева й А. А. Фета (огляд). Художня довершеність творів

 

15

   

Розвиток романтизму в США, видатні представники місце Волта Вітмена в літературному процесі США . Особливості світобачення митця. Зв’‎язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки . Тематика, проблематика, композиція збірки

 

16

   

Образ ліричного героя збірки В. Вітмена «Листя трави». Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. РМ. Виразне читання віршів митця. Тематичне оцінювання

 

ІІ СЕМЕСТР

Роман ХІХ століття

17

   

Особливості роману XIX ст. Значення Ґюстава Флобера для розвитку реалізму. «Пані Боварі» Ґ. Флобера: конфлікт романтичних ілюзій та дійсності, сюжет і композиція, зображення суспільства

 

18

   

Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів. Об’‎єктивний стиль Ґ. Флобера. Психологічні деталі. Боваризм як суспільно-психологічне явище

 

19

   

Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця

 

20

   

Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Система образів

 

21

   

Еволюція головного героя роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Роль фантастики й символіка у творі. Традиції і новаторство митця в жанрі роману

 

22

   

РМ. Дискусія ««Портрет Доріана Ґрея» слід вважати моральною чи аморальною книгою?». Підготовка до написання контрольного домашнього твору. Тематичне оцінювання

 

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

23

   

Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Сонет «Альбатрос»

 

24

   

Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. («Відповідності», «Вечорова гармонія»). РМ. Виразне читання віршів митця напам’‎ять

 

25

   

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

 

26

   

Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музикальність, живописність лірики

 

27

   

Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»

 

28

   

Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

 

Драматургія кінця XIX — початку XX ст.

29

   

Моріс Метерлінк «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми» Концепція символістського театру

 

30

   

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’‎язків у драмі-феєрії М Метерлінка «Синій птах»

 

31

   

Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М . Метерлінка «Синій птах». Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу

 

Сучасна література в юнацькому читанні

32

   

Паоло Коельйо «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Мотиви й образи світової культури у творі Ознаки роману-притчі

 

33

   

Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Система образів (пастух Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік)

 

34

   

ПЧ. Цикл творів Сью Таунсенд про Адріана Моула. Еволюція головного героя, формування характеру й цінностей Авторська іронія жанр щоденника

 

Підсумки

35

   

Підсумковий урок. Тематичне оцінювання

 

Варіативна складова уроків позакласного читання

з/п

Дата

Скоригована дата

Тема уроку

Примітка

1

   

Житєвий та творчий шлях, філософсько-естетична концепція творчості Джерома Девіда Селінджера

 

2

   

Роман Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі»: історія створення, тематика, символіка

 

3

   

Дж. Д. Селінджер «Ловець у житі»: суперечності характеру головного героя Голдена Колфілда