Оскар Уайльд Портрет Доріана Ґрея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Оскар Уайльд Портрет Доріана Ґрея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання про життя та творчість О. Уайльда, зацікавленість ними; усвідомлення ідейно-художніх особливостей «Передмови» до роману «Портрет Доріана Ґрея»; розуміння місця роману «Портрет Доріана Ґрея» у творчому доробку митця як вершини творчості; уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного; навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; високі моральні якості особистості; потребу у високих естетичних та гуманістичних цінностях); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Пригадайте визначення понять декаданс, модернізм, символізм, назвіть їх ознаки.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з портретом письменника

· Чим привертає вашу увагу зовнішність письменника?

2. Вступне слово вчителя

— Оскар Уайльд одноосібно здійснював революцію в англійському суспільстві — революцію в моді. Він з’‎являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками Неодмінним аксесуаром його одягу була лілія (символ смерті) у петлиці або квітка соняшника (жага життя) у руці. А найбільш разюче — це те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак давав змогу Уайльду поєднувати непоєднуване. Уайльд навіть життя сприймав як різновид мистецтва: завдання художника (та й кожної людини) письменник убачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з підручником (запис до зошитів)

· За підручником складіть тези про життєвий шлях О. Уайльда.

2. Евристична бесіда

· Чи схоже життя Уайльда на легенду?

· Які сторінки його біографії здаються неймовірними?

· Легенда життя письменника сумна чи щаслива?

· Чому не можна дати однозначної відповіді на це запитання?

· Де майбутній письменник здобував освіту?

3. Слово вчителя (запис до зошитів)

— Естетизм виник в Англії наприкінці XIX ст. як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея «мистецтва заради мистецтва», що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізму, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя. Представники: Волтер Пейтер, Алджернон Чарлз Свінберн, Артур Саймонс, Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Уайльд.

У трактаті «Занепад брехні» О. Уайльд сформулював основні принципи естетизму:

• велич і вічність мистецтва;

• самодостатність мистецтва;

• вищість мистецтва над істиною та мораллю;

• захоплення прекрасним;

• естетична увага до відчуттів, вражень людини;

• зображення краси в усіх її проявах;

• проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм).

«У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант»: ці слова належать Оскарові Уайльду — видатному британському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX ст.

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Аморалізм — заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості.

Гедонізм — ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя.

Естетика — наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей.

Парадокс — думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд).

Пуританізм — релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

Симфонія — гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

— «Портрет Доріана Ґрея» — єдиний роман О . Уайльда, задум якого виник 1884 р. Про це розповідає автор книги «Життя О. Уайльда» Хескет Пірсон:

«Уайльд мав звичку зазирати до майстерні художника Безіла Ворда, одним із натурників якого був юнак разючої краси... Після завершення портрета юнак пішов, і Уайльд вигукнув:

— Ах, як шкода, що таке прекрасне створіння рано чи пізно постаріє!

— На жаль,— погодився художник, а потім додав: — Як було б добре, якби його зовнішність ніколи не змінювалася, а замість нього старів і вкривався зморшками його портрет!

Оскар Уайльд подякував своєму другові за ідею, надавши художнику в романі ім’‎я Безіла Голворда».

Твір, який посів почесне місце серед найвизначніших шедеврів світової літератури, було написано 1890 р. лише за три тижні. Після його публікації в суспільстві зчинився скандал. Англійська критика одностайно визнала роман аморальним. Окремі критики навіть вимагали заборонити його, а автора засудити. Уайльда звинувачували в образі суспільної моралі. Однак пересічні читачі сприйняли твір із захопленням.

6. Аналіз тексту літературного твору

· Прочитайте «Передмову» до роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Чи все вам зрозуміло? Чи з усіма наведеними твердженнями ви згодні? Якщо не згодні, то з якими? Відповідь аргументуйте.

(Учитель спрямовує учнів до обговорення принципів, проголошених О. Уайльдом у «Передмові».)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Аналітичне коментування

· Прокоментуйте твердження О. Уайльда (або проведіть міні-диспут за одним із висловлювань):

• «Митець — творець прекрасного»;

• «Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані»;

• «митець не має етичних уподобань»;

• «Будь-яке мистецтво не дає жодної користі».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Евристична бесіда

· Визначте провідну думку «Передмови» до «Портрета Доріана Ґрея».

(Утвердження вічності й величі мистецтва.)

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником опрацювати біографію О. Уайльда, естетичну програму митця. Прочитати роман «Портрет Доріана Ґрея».

ДОДАТОК ДО УРОКУ

На допомогу вчителеві

Митець — творець прекрасного.

Розкрити себе і втаїти митця — цього прагне мистецтво.

Критик — це той, хто спроможний передати в інший спосіб або в іншому матеріалі своє враження від прекрасного.

Найвища, як і найнижча, форма критики — це різновид автобіографії.

Ті, що в прекрасному вбачають бридке,— люди зіпсуті, які, однак, не стали через те привабливі. Це вада.

Ті, що в прекрасному здатні добачити прекрасне,— люди культурні. У них є надія.

Але справжні обранці ті, для кого прекрасне означає лише одне: Красу.

немає книжок моральних чи неморальних. Є книжки добре написані чи погано написані. Ото й усе.

Ненависть XIX сторіччя до Реалізму — це лють Калібана, що побачив свою подобу в дзеркалі.

Ненависть XIX сторіччя до Романтизму — це лють Калібана, що не побачив своєї подоби в дзеркалі.

Моральне життя людини — для митця лише частина об’‎єкта. А моральність мистецтва полягає в досконалому використанні недосконалих засобів.

О. Уайльд із «Передмови» до «Портрета Доріана Ґрея» (переклад р. Доценка)