Оскар Уайльд Портрет Доріана Ґрея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Оскар Уайльд Портрет Доріана Ґрея. Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання про життя та творчість О. Уайльда, зацікавленість ними; усвідомлення ідейно-художніх особливостей «Передмови» до роману «Портрет Доріана Ґрея»; розуміння місця роману «Портрет Доріана Ґрея» у творчому доробку митця як вершини творчості; уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного; навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; високі моральні якості особистості; потребу у високих естетичних та гуманістичних цінностях); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Пригадайте визначення понять декаданс, модернізм, символізм, назвіть їх ознаки.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з портретом письменника

· Чим привертає вашу увагу зовнішність письменника?

2. Вступне слово вчителя

— Оскар Уайльд одноосібно здійснював революцію в англійському суспільстві — революцію в моді. Він з’‎являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками Неодмінним аксесуаром його одягу була лілія (символ смерті) у петлиці або квітка соняшника (жага життя) у руці. А найбільш разюче — це те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак давав змогу Уайльду поєднувати непоєднуване. Уайльд навіть життя сприймав як різновид мистецтва: завдання художника (та й кожної людини) письменник убачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з підручником (запис до зошитів)

· За підручником складіть тези про життєвий шлях О. Уайльда.

2. Евристична бесіда

· Чи схоже життя Уайльда на легенду?

· Які сторінки його біографії здаються неймовірними?

· Легенда життя письменника сумна чи щаслива?

· Чому не можна дати однозначної відповіді на це запитання?

· Де майбутній письменник здобував освіту?

3. Слово вчителя (запис до зошитів)

— Естетизм виник в Англії наприкінці XIX ст. як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея «мистецтва заради мистецтва», що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізму, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя. Представники: Волтер Пейтер, Алджернон Чарлз Свінберн, Артур Саймонс, Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Уайльд.

У трактаті «Занепад брехні» О. Уайльд сформулював основні принципи естетизму:

• велич і вічність мистецтва;

• самодостатність мистецтва;

• вищість мистецтва над істиною та мораллю;

• захоплення прекрасним;

• естетична увага до відчуттів, вражень людини;

• зображення краси в усіх її проявах;

• проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм).

«У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант»: ці слова належать Оскарові Уайльду — видатному британському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX ст.

4. Словникова робота (запис до зошитів)

Аморалізм — заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості.

Гедонізм — ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя.

Естетика — наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей.

Парадокс — думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд).

Пуританізм — релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

Симфонія — гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

— «Портрет Доріана Ґрея» — єдиний роман О . Уайльда, задум якого виник 1884 р. Про це розповідає автор книги «Життя О. Уайльда» Хескет Пірсон:

«Уайльд мав звичку зазирати до майстерні художника Безіла Ворда, одним із натурників якого був юнак разючої краси... Після завершення портрета юнак пішов, і Уайльд вигукнув:

— Ах, як шкода, що таке прекрасне створіння рано чи пізно постаріє!

— На жаль,— погодився художник, а потім додав: — Як було б добре, якби його зовнішність ніколи не змінювалася, а замість нього старів і вкривався зморшками його портрет!

Оскар Уайльд подякував своєму другові за ідею, надавши художнику в романі ім’‎я Безіла Голворда».

Твір, який посів почесне місце серед найвизначніших шедеврів світової літератури, було написано 1890 р. лише за три тижні. Після його публікації в суспільстві зчинився скандал. Англійська критика одностайно визнала роман аморальним. Окремі критики навіть вимагали заборонити його, а автора засудити. Уайльда звинувачували в образі суспільної моралі. Однак пересічні читачі сприйняли твір із захопленням.

6. Аналіз тексту літературного твору

· Прочитайте «Передмову» до роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Чи все вам зрозуміло? Чи з усіма наведеними твердженнями ви згодні? Якщо не згодні, то з якими? Відповідь аргументуйте.

(Учитель спрямовує учнів до обговорення принципів, проголошених О. Уайльдом у «Передмові».)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Аналітичне коментування

· Прокоментуйте твердження О. Уайльда (або проведіть міні-диспут за одним із висловлювань):

• «Митець — творець прекрасного»;

• «Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані»;

• «митець не має етичних уподобань»;

• «Будь-яке мистецтво не дає жодної користі».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Евристична бесіда

· Визначте провідну думку «Передмови» до «Портрета Доріана Ґрея».

(Утвердження вічності й величі мистецтва.)

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником опрацювати біографію О. Уайльда, естетичну програму митця. Прочитати роман «Портрет Доріана Ґрея».

ДОДАТОК ДО УРОКУ

На допомогу вчителеві

Митець — творець прекрасного.

Розкрити себе і втаїти митця — цього прагне мистецтво.

Критик — це той, хто спроможний передати в інший спосіб або в іншому матеріалі своє враження від прекрасного.

Найвища, як і найнижча, форма критики — це різновид автобіографії.

Ті, що в прекрасному вбачають бридке,— люди зіпсуті, які, однак, не стали через те привабливі. Це вада.

Ті, що в прекрасному здатні добачити прекрасне,— люди культурні. У них є надія.

Але справжні обранці ті, для кого прекрасне означає лише одне: Красу.

немає книжок моральних чи неморальних. Є книжки добре написані чи погано написані. Ото й усе.

Ненависть XIX сторіччя до Реалізму — це лють Калібана, що побачив свою подобу в дзеркалі.

Ненависть XIX сторіччя до Романтизму — це лють Калібана, що не побачив своєї подоби в дзеркалі.

Моральне життя людини — для митця лише частина об’‎єкта. А моральність мистецтва полягає в досконалому використанні недосконалих засобів.

О. Уайльд із «Передмови» до «Портрета Доріана Ґрея» (переклад р. Доценка)На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.