Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Система образів - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Система образів - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей розв'язання питання про сенс краси у творчості різних письменників; розуміння філософсько-естетичної проблематики роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда; уміння аналізувати літературні образи; уміння аргументовано доводити свою думку, посилаючись на різні джерела інформації; потребу у високих естетичних ідеалах; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в парі й у колективі; інформаційну: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Усно опишіть свої враження від роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда.

· Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Аналіз тексту літературного твору (робота в малих групах)

· Складіть сюжетний ланцюжок подій роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда.

Очікуваний результат

Художник Безіл Голворд пише портрет красеня Доріана Ґрея → під упливом від слів лорда Генрі Воттона юнак Доріан висловлює бажання, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати все → здійснення бажання Ґрея → життя Доріана в насолоді → самогубство Сібіл Вейн → відображення змін на портреті → убивство Ґреєм Безіла Голворда → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → самогубство Алана Кемпбела → знищення портрета і смерть Доріана Ґрея.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Які події покладено в основу сюжету?

· Назвіть інші відомі вам твори світової літератури, у яких звучать подібні мотиви.

· У який спосіб уведено в роман фаустівську тему?

· Чому відбулася угода з таємничими силами?

· На вашу думку, чи усвідомлює герой, що загубив свою душу?

2. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У трьох групах за запитаннями схарактеризуйте: 1-ша група — лорда Генрі, 2-га — художника Безіла; 3-тя — образ автора, склавши відповідну схему.

Запитання групам

1-ша група

· На вашу думку, чим Доріан цікавий Генрі Воттону?

· Чи можна Генрі Воттона вважати духовним наставником Доріана Ґрея?

· виразно прочитайте міркування лорда генрі про красу (молодість). Визначте, як вони вплинули на Доріана.

· Чи можна лорда Генрі назвати моральною людиною? (Безіл Голворд відзначає подвійну сутність лорда Генрі: «Дивна ти людина! Ніколи не говориш нічого морального і ніколи не робиш нічого аморального. твій цинізм — тільки поза». Усі слова і дії лорда Генрі стосовно Доріана Ґрея послідовні й переслідують певну мету. Лорд Генрі не збирається розбещувати головного героя, адже згідно з його теорією це знищить прекрасний образ Доріана. Навпаки, він прагне зробити все, аби зберегти красу свого друга. Перше, що робить лорд Генрі,— намагається переконати Доріана в цінності молодості й краси. І ця спроба увінчалася успіхом. роздуми Генрі Воттона спонукали Доріана прагнути вічної молодості. Отже, навіть не будучи аморальним у власних вчинках, можна навчити аморально жити інших людей.)

2-га група

· Які репліки Безіла Голворда співзвучні з «Передмовою» до роману?

· Яке враження справив на Голворда Доріан Ґрей?

· Чому Голворд не хоче знайомити Доріана з лордом Генрі?

· Яке місце посів Доріан у житті художника?

· Чому письменник прирік Голворда на таку страшну смерть? (Безіл Голворд помітив у Доріані Ґреї не лише його зовнішню красу, а й внутрішню чистоту, яку ця краса відображала. Портрет, написаний художником, насправді відображав не лише головного героя, а й уявлення про прекрасне власне Безіла Голворда, який вбачав у юнакові свій ідеал. Художник прагнув втілити у творі гармонію тіла і душі. Однак О. Уайльд не ідеалізує свого героя, показує лицемірство художника, який надає можливість іншим проживати те, про що він пише.)

3. Повідомлення результатів роботи груп

Очікуваний результат

3-тя група

О. Уайльд утілив свою філософію в кожному з головних героїв роману. Схематично це можна зобразити так:

Висновок. Немає прямих відомостей про те, чи є в романі «Портрет Доріана Ґрея» автобіографічні моменти. Через погляди О. Уайльда на мистецтво («Життя наслідує мистецтво значно більше, аніж мистецтво наслідує Життя»), мабуть, їх там і не може бути. Усе одно: естетику автора у певний спосіб утілено в образах дійових осіб роману Герої твору розмірковують над тими самими проблемами, що й автор: «взаємини» Мистецтва, Митця, Краси, Правди та ін.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

· Визначте проблематику роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея».

Очікуваний результат

• Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

• Роль краси в житті та вплив краси на життя.

• Роль мистецтва.

• Доброчесність і гріх.

• Добро та зло.

5. Слово вчителя

— У романі О. Уайльда простежуються алюзії на низку художніх здобутків світової літератури: «Шаґреневу шкіру» О. де Бальзака, «Портрет» М. В. Гоголя, інші твори, менш відомі широкому загалу читачів. Однак найтіснішими є зв’‎язки роману «Портрет Доріана Ґрея» з «Фаустом» Й. В. Ґете: у сюжеті Уайльда є ознаки, схожі на легенду про Фауста; у головному героєві яскраво виявляються риси нового Фауста — Доріан Ґрей, як і Фауст, залишається вічно молодим. У ролі Мефістофеля виступає лорд Генрі, адже саме він упродовж усього роману Уайльда спокушає Доріана ідеями насолоди, перетворює невинного талановитого юнака на чудовисько. Образ Маргарити — невинної жертви кохання — близький до образу Сібіл Вейн; а брата Маргарити, Валентина, який прагнув помститися за смерть сестри,— до образу Джеймса Вейна.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

· Які думки автора висловлює (чи підтверджує) Сібіл Вейн? (Тільки в Мистецтві краса. Сібіл Вейн подобалася Доріанові лише в різних театральних образах. Коли вона виявила справжні почуття та з’‎явилася в природному вигляді, то викликала в героя тільки огиду. Згодом це спричинило самогубство дівчини, але Доріан, за порадою друга, припинив думати про неї: адже страждання неестетичні.)

2. Аналітичне коментування

· Прокоментуйте фразу О . Уайльда й висловіть свою думку про те, як цей вислів співвідноситься з романом «Портрет Доріана Ґрея»: «мистецтво — не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя... Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне... каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті...».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «Найбільше в романі О. Уайльда мене вразило...».

2. Інтерактивний прийом «Незавершене речення»

· Завершіть речення:

• «Мені вже було відомо...»;

• «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;

• «Відтепер я знатиму про...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст твору О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея», уміти характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості Прокоментувати парадокси О. Уайльда про мистецтвоНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.