Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Система образів - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда Портрет Доріана Ґрея. Система образів - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей розв'язання питання про сенс краси у творчості різних письменників; розуміння філософсько-естетичної проблематики роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда; уміння аналізувати літературні образи; уміння аргументовано доводити свою думку, посилаючись на різні джерела інформації; потребу у високих естетичних ідеалах; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в парі й у колективі; інформаційну: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Усно опишіть свої враження від роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда.

· Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Аналіз тексту літературного твору (робота в малих групах)

· Складіть сюжетний ланцюжок подій роману «Портрет Доріана Ґрея» О. Уайльда.

Очікуваний результат

Художник Безіл Голворд пише портрет красеня Доріана Ґрея → під упливом від слів лорда Генрі Воттона юнак Доріан висловлює бажання, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати все → здійснення бажання Ґрея → життя Доріана в насолоді → самогубство Сібіл Вейн → відображення змін на портреті → убивство Ґреєм Безіла Голворда → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → самогубство Алана Кемпбела → знищення портрета і смерть Доріана Ґрея.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Які події покладено в основу сюжету?

· Назвіть інші відомі вам твори світової літератури, у яких звучать подібні мотиви.

· У який спосіб уведено в роман фаустівську тему?

· Чому відбулася угода з таємничими силами?

· На вашу думку, чи усвідомлює герой, що загубив свою душу?

2. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У трьох групах за запитаннями схарактеризуйте: 1-ша група — лорда Генрі, 2-га — художника Безіла; 3-тя — образ автора, склавши відповідну схему.

Запитання групам

1-ша група

· На вашу думку, чим Доріан цікавий Генрі Воттону?

· Чи можна Генрі Воттона вважати духовним наставником Доріана Ґрея?

· виразно прочитайте міркування лорда генрі про красу (молодість). Визначте, як вони вплинули на Доріана.

· Чи можна лорда Генрі назвати моральною людиною? (Безіл Голворд відзначає подвійну сутність лорда Генрі: «Дивна ти людина! Ніколи не говориш нічого морального і ніколи не робиш нічого аморального. твій цинізм — тільки поза». Усі слова і дії лорда Генрі стосовно Доріана Ґрея послідовні й переслідують певну мету. Лорд Генрі не збирається розбещувати головного героя, адже згідно з його теорією це знищить прекрасний образ Доріана. Навпаки, він прагне зробити все, аби зберегти красу свого друга. Перше, що робить лорд Генрі,— намагається переконати Доріана в цінності молодості й краси. І ця спроба увінчалася успіхом. роздуми Генрі Воттона спонукали Доріана прагнути вічної молодості. Отже, навіть не будучи аморальним у власних вчинках, можна навчити аморально жити інших людей.)

2-га група

· Які репліки Безіла Голворда співзвучні з «Передмовою» до роману?

· Яке враження справив на Голворда Доріан Ґрей?

· Чому Голворд не хоче знайомити Доріана з лордом Генрі?

· Яке місце посів Доріан у житті художника?

· Чому письменник прирік Голворда на таку страшну смерть? (Безіл Голворд помітив у Доріані Ґреї не лише його зовнішню красу, а й внутрішню чистоту, яку ця краса відображала. Портрет, написаний художником, насправді відображав не лише головного героя, а й уявлення про прекрасне власне Безіла Голворда, який вбачав у юнакові свій ідеал. Художник прагнув втілити у творі гармонію тіла і душі. Однак О. Уайльд не ідеалізує свого героя, показує лицемірство художника, який надає можливість іншим проживати те, про що він пише.)

3. Повідомлення результатів роботи груп

Очікуваний результат

3-тя група

О. Уайльд утілив свою філософію в кожному з головних героїв роману. Схематично це можна зобразити так:

Висновок. Немає прямих відомостей про те, чи є в романі «Портрет Доріана Ґрея» автобіографічні моменти. Через погляди О. Уайльда на мистецтво («Життя наслідує мистецтво значно більше, аніж мистецтво наслідує Життя»), мабуть, їх там і не може бути. Усе одно: естетику автора у певний спосіб утілено в образах дійових осіб роману Герої твору розмірковують над тими самими проблемами, що й автор: «взаємини» Мистецтва, Митця, Краси, Правди та ін.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

· Визначте проблематику роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея».

Очікуваний результат

• Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

• Роль краси в житті та вплив краси на життя.

• Роль мистецтва.

• Доброчесність і гріх.

• Добро та зло.

5. Слово вчителя

— У романі О. Уайльда простежуються алюзії на низку художніх здобутків світової літератури: «Шаґреневу шкіру» О. де Бальзака, «Портрет» М. В. Гоголя, інші твори, менш відомі широкому загалу читачів. Однак найтіснішими є зв’‎язки роману «Портрет Доріана Ґрея» з «Фаустом» Й. В. Ґете: у сюжеті Уайльда є ознаки, схожі на легенду про Фауста; у головному героєві яскраво виявляються риси нового Фауста — Доріан Ґрей, як і Фауст, залишається вічно молодим. У ролі Мефістофеля виступає лорд Генрі, адже саме він упродовж усього роману Уайльда спокушає Доріана ідеями насолоди, перетворює невинного талановитого юнака на чудовисько. Образ Маргарити — невинної жертви кохання — близький до образу Сібіл Вейн; а брата Маргарити, Валентина, який прагнув помститися за смерть сестри,— до образу Джеймса Вейна.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

· Які думки автора висловлює (чи підтверджує) Сібіл Вейн? (Тільки в Мистецтві краса. Сібіл Вейн подобалася Доріанові лише в різних театральних образах. Коли вона виявила справжні почуття та з’‎явилася в природному вигляді, то викликала в героя тільки огиду. Згодом це спричинило самогубство дівчини, але Доріан, за порадою друга, припинив думати про неї: адже страждання неестетичні.)

2. Аналітичне коментування

· Прокоментуйте фразу О . Уайльда й висловіть свою думку про те, як цей вислів співвідноситься з романом «Портрет Доріана Ґрея»: «мистецтво — не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя... Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне... каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті...».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «Найбільше в романі О. Уайльда мене вразило...».

2. Інтерактивний прийом «Незавершене речення»

· Завершіть речення:

• «Мені вже було відомо...»;

• «Проте я навіть не здогадувався (не здогадувалася), що...»;

• «Відтепер я знатиму про...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст твору О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея», уміти характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості Прокоментувати парадокси О. Уайльда про мистецтво