РМ. Дискусія Портрет Доріана Ґрея слід вважати моральною чи аморальною книгою. Підготовка до написання контрольного домашнього твору. Тематичне оцінювання - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

РМ. Дискусія Портрет Доріана Ґрея слід вважати моральною чи аморальною книгою. Підготовка до написання контрольного домашнього твору. Тематичне оцінювання - РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння значення образу головного героя «Портрета Доріана Ґрея» О. Уайльда; знання ідейно-художніх особливостей, специфіки втілення цього образу в романі; навички характеризування літературних героїв, аналізування втілених в їхніх образах філософських і морально-етичних ідей; уміння толерантно дискутувати; любов до літератури; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет О. Уайльда, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. «Краса душі надає чарівності навіть непоказному тілу, точнісінько так, як потворність душі покладає на найчудовішу статуру і на найпрекрасніші члени тіла якийсь особливий відбиток, який викликає в нас незрозумілу відразу»,— писав німецький філософ Ґ. Е. Лессінґ. І це твердження якнайточніше відображає суть головного героя роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея», його духовну деградацію. Над проблемою прекрасного й потворного ми працюватимемо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Яким і ким був Доріан для Безіла до зустрічі з лордом Генрі?

· Зачитайте та прокоментуйте епізод про те, яким Генрі побачив портрет Доріана.

· Яка мрія з’‎являється в юнака?

· Чим є мистецтво для головних персонажів твору?

· Чому портрет так вражає Доріана? Чому почуття радості змінюється почуттям страху?

· За що Доріан покохав актрису Сібіл Вейн і чому швидко розчарувався в ній?

· Коли й чому у Ґрея виникло бажання сховати портрет?

2. Інтерактивна вправа «Цитатна доріжка»

· Наведіть приклади парадоксальних висловів О. Уайльда.

Очікуваний результат

• Того, що потрібно знати, не навчить ніхто.

• Лише пусті, обмежені люди не судять за зовнішністю.

• Який творець, таке і творіння.

• Усі жінки з часом стають схожими на своїх матерів. У цьому їхня трагедія. Жоден чоловік не буває схожим на свою матір. У цьому його трагедія.

• Бути греком — означає не мати одягу, бути людиною Середньовіччя — не мати тіла, бути сучасною людиною — не мати душі.

• Найгірші вороги людини — її близькі.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творчо-практична робота

· Зобразіть графічно (або словесно) сходинки падіння (деградацію особистості) Доріана Ґрея, зробіть висновок.

Очікуваний результат

Сходинки падіння (деградація особистості) Доріана Ґрея

• Усвідомлення героєм своєї вроди, страх її втратити, водночас — утратити любов людей, їхнє захоплення ним.

• Розрив із Сібіл Вейн, яку він покохав як актрису з її театральними мовою, жестами, костюмами, пристрастями, а не як реальну людину, дівчину.

• Захоплення книгою, що розбудила в ньому нездорові марення та мрії.

• Пересичення, розпуста.

• Убивство Безіла, доведення до самогубства Алана Кемпбела.

• Відчуття постійного страху, манія переслідування після зустрічі з братом Сібіл — Джеймсом Вейном.

• Убивство власної совісті, душі.

Висновок. Людина без совісті, без душі не може існувати. Духовний світ, замкнений на самому собі, бідний і не може розвиватися Краса і злочин — поняття несумісні.

· Визначте, які вчинки й дії спричинили зміни в «портреті-душі» Доріана Ґрея.

Очікуваний результат

Зміни в «портреті-душі» Доріана Ґрея та вчинки й дії, які призвели до цих змін

Зміни зовнішності героя

Зміни в «портреті-душі»

Учинки й дії Доріана Ґрея

Краса й пишність молодості

Складка жорстокості біля рота

Егоїстичне ставлення до Сібіл Вейн

Розквіт краси й привабливості

Хтива посмішка, огидна волога, червона й лискуча

Убивство Безіла Голворда

Незмінно вродливий

Жахлива зіпсованість зсередини

Смерть Алана Кемпбела

Такий само молодий і красивий

Хитрувата лицемірна посмішка

«Пощада» Гетті Мертон

Мрець у вечірньому костюмі, змарнілий, аж погляд вернуло

Кров із пальців рук і ніг ніби крапала. Портрет господаря у блиску чарівної юності та вроди

Знищення «портрета-душі»

2. Постановка та розв'язання проблемного питання

· Хто, на вашу думку, винен у трагедії Доріана Ґрея? Що є «світлом», а що — «темрявою» у його долі?

Очікуваний результат

Передусім сам герой, адже він мав вибір — «іти сходинками вниз чи вгору»; лорд Генрі, який прищепив юнакові (недосвідченій людині) небезпечні думки, розбудив і підігрів темні пристрасті в його душі; суспільство, яке спостерігало за його моральним падінням; «отруйні» книги та ін.

3. Міні-диспут «чи може краса бути "моральною" або "аморальною"?»

· Ф. М. Достоєвський припускав, що світ врятується красою. Герої О. Уайльда й сам автор у передмові так висловлюються про красу:

• «Краса є прояв Генія, та навіть вища за Генія»;

• «Краса — це одна з видатних істин світу»;

• «Краса — поза всякими сумнівами, їй дано божественне право на верховенство»;

• «Краса... не така тлінна, як Думка»;

• «Для мене Краса є дивом із див».

· Стендаль писав, що «краса є лише обіцянкою щастя». То що ж таке Краса, як вона співвідноситься з Моральністю, Добром та іншими загальноприйнятими морально-етичними категоріями? (Відповіді учнів.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

· Складіть асоціативний кущ до слова краса. (Крилатість, казка, колорит, кульмінація; радість, романтизм; алюзія, аналогія; сила, символ, синтез, стиль; апогей.)

2. Слово вчителя з елементами бесіди

— Як бачимо, поняття про красу й асоціації, пов’‎язані з цим словом, у кожного різні мабуть, не існує абсолютної краси Це категорія відносна, для кожної епохи, нації, парадигми вона може бути своя.

Згадаймо казку «Дюймовочка», зокрема те, як Жук відрекомендував приятелям свою наречену і якою була їхня реакція.

Отже, сама собою краса не може бути ані моральною, ані аморальною. Зовнішність обов’‎язково пов’‎язана з внутрішньою сутністю, намірами й діями.

· Якщо вважати синонімами слова вродливий, хороший, щасливий, то чи може бути хорошою людина, яка живе в гармонії із собою і в розладі з іншими хорошими людьми?

· Чи можна бути щасливим, коли навколо багато нещасних?

· Чи можна насолоджуватися життям, відмежовуючись від біди й проблем? Над цими питаннями варто поміркувати ще не раз.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «Образ Доріана Ґрея примусив мене замислитися над...».

2. Завершальне слово вчителя

— Уайльд у передмові до роману слушно писав: «Суперечки з приводу мистецького твору свідчать, що цей твір новий, складний і життєздатний». «Портрет Доріана Ґрея» можна тлумачити по-різному, але не визнавати його безумовну неординарність і художню довершеність — неможливо. Критики, сперечаючись з окремих питань стосовно мистецьких позицій Оскара Уайльда, доходять спільного висновку про роман: це твір новий, складний і життєздатний. Свідченням цього є довголітнє життя роману, у якому кожне нове покоління читачів знаходить те, що співзвучне певному часу, що хвилює душу, збагачує розум, приносить насолоду, адже творчість видатного письменника Оскара Уайльда — то справжнє мистецтво.

3. Тематичне оцінювання

(Учитель здійснює тематичне оцінювання знань учнів за темою «роман ХХ століття».)

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати твір за романом О . Уайльда на одну з тем «Доріан Ґрей — жертва філософії гедонізму», «Якою є справжня мораль роману «Портрет Доріана Ґрея»?», «Роль парадоксів у романі О. Уайльда».

Випереджальне (для всіх): повторити визначення понять декаданс, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Випереджальне (індивідуальне): вивчити напам’‎ять сонет С. Я. Гординського «Бодлер».