Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера (Відповідності, Вечорова гармонія). РМ. Виразне читання віршів митця напам'ять - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера (Відповідності, Вечорова гармонія). РМ. Виразне читання віршів митця напам'ять - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння ідейно-художніх особливостей, естетичної привабливості поезії Ш. Бодлера; навички аналізування поетичних творів, роботи з художнім словом; інтерес до поетичного слова; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет поета, різні переклади його творів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Більшість сучасників називали Бодлера аморальним, небезпечним богохульником, анархістом, напівбожевільним. Поет та критик Теодор де Банвіль говорив про нього інше: «Якщо можна назвати людину приємною, то найбільшою мірою це стосується Бодлера. Погляд його сповнений життя і думки... Коли я слухав його швидке, вишукане мовлення, мовлення справжнього парижанина, мені здавалося, що з очей моїх спадає полуда, що переді мною відчиняється безмежний світ мрій, образів, ідей, величних пейзажів...». На чиєму боці правда — з’‎ясовуватимемо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Які цикли містить збірка Ш. Бодлера «Квіти зла»?

· Складіть схему мотивів книги «Квіти зла».

Очікуваний результат

· Які вірші заслуговують на окрему увагу в циклі «Сплін та ідеал»?

· Поясніть значення слова сплін.

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Сплін (у перекладі з англ. — селезінка) — тоскний, пригнічений настрій, туга, хандра (у давнину пояснювали хворобою селезінки).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Не кожного з тих, хто вміє писати римовані рядки, можна назвати поетом. Та й чи багато людей прагнуть бути справжніми поетами? Адже поет — це не тільки слава, визнання, шанувальники, це ще й ризик бути незрозумілим більшістю, перетворитися із «володаря блакиті» на безпомічну забавку для оскаженілого натовпу. Бодлер не боявся бути поетом, тому його поезія вражає своєю щирістю і болем навіть через століття.

2. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує вірш Ш. Бодлера «Відповідності».)

3. Евристична бесіда

· Як розкрито у цій поезії ідею відповідностей?

· Розкрийте зміст метафори ліси символів.

· У яких рядках змальовано картину суцільної гармонії?

· Як передано у цьому творі взаємини людини й природи?

· У якій формі написано вірш? (Сонет.)

· Поясніть, чому цей твір називають маніфестом символізму.

4. Слово вчителя

— Дослідник творчості Бодлера Ґастон Башляр застерігав від сприйняття сонета «Відповідності» як твору пейзажної лірики — його зміст значно глибший: «У двох єдностях — темної ночі і ясного дня — виявляється одвічна подвійність добра і зла. Усе, що є широкого, неоднозначного у темряві ночі і ясному дні, не дає змоги зупинитися або тільки на темряві, або тільки на світлі». Про це ж писав і сам Бодлер: «Весь видимий світ є лише арсеналом образів і знаків, яким уява відводить місце і визначає відносну ціну» навіть у віршах, де поет справді милується красою пейзажу, він не може позбутися відчуття «темного змісту речей» — «широкого і чорного небуття».

5. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує поезію Ш. Бодлера «Вечорова гармонія».)

6. Евристична бесіда

· Яке враження справив на вас цей твір?

· Що утворює картину вечорової гармонії?

· Назвіть кольори і звуки, які відтворює поет. Як вони пов’‎язані між собою?

· Яку функцію виконують повтори рядків?

· спробуйте передати словами музику бодлерівської «вечорової гармонії».

7. Слово вчителя

— У поезії Бодлера вражають сугестія (навіювання певного емоційного стану) і магія образів, характерні для творів символістів . Читач не тільки «бачить» кольори предметів, а й відчуває їхні форми, насолоджується дивними звуками. Вечорова гармонія постає як симфонія почуттів («стебло співає росне», «цвіт димує в тишині».) Мелодії мають запахи («запашні», від них «очманіння млосне»). Лунає казкова музика — грає меланхолійний вальс, а стоголосе серце підспівує та «тремкоче» скрипкою Прихід ночі порівнюється з урочисто-піднесеною літургією («цвіт димує... мов кадило»; «небеса високі і смутні... як вівтар»; обличчя коханої ліричного героя «сяє, мов потир» (потир — церковна чаша)). Божественне начало контрастує з язичницьким уподібненням заходу сонця до його кривавого самогубства («упало в кров свою світило життєдайне»). Повторювання тих самих рядків (кожна наступна строфа починається з другого рядка попередньої, деякі рядки одних строф переходять до інших) нагадує ворожбитське заклинання. Видовище вечора перетворюється на споглядання гри містичних сил, боротьби світла й темряви. А загальна атмосфера поезії створює глибинне відчуття гармонії.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Творча робота

Учитель. Про збірку «Квіти зла» поет говорить: «У цю жорстоку книгу я вклав усе своє серце. Усю свою ніжність, усю свою релігію (вивернуту). Усю свою ненависть...». І пояснює витоки: «Ще в ранньому дитинстві я мав у своєму серці два протилежних відчуття: жах перед життям та захват від життя»; «лише сягаючи найглибших прірв падіння, уява за законом протилежності запалює свічадо найвищих ідеалів».

А ось відгуки представників наступних поколінь:

• ««Квіти зла» Ш. Бодлера — це квіти, що виросли в нашій суперечливій душі на ґрунті жорстокого ХХ століття» (Олександр Олесь);

• «Книга ця — душа і життя поета цілком, із його лазуровими мріями, його культом краси, його шаленими пристрастями. Це глибоко символічна біографія поета» (О. І. Урусов).

• Оберіть вислів, який є найближчим до вашого розуміння збірки «Квіти зла» Ш. Бодлера, розкрийте його значення відповідь аргументуйте.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

· Продовжте речення: «У поезії Ш. Бодлера мене приваблює...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати, аналізувати поезії Ш. Бодлера; визначати літературні напрями за їх ознаками; написати твір (есе) за поезіями Ш. Бодлера (на одну з тем: «Конфлікт ідеалу й дійсності в поезії Ш Бодлера», «Культ краси в ліриці Ш. Бодлера», «Трагізм становища поета у світі (бодлерівська концепція митця в поезії «Альбатрос»)», ««Квіти зла» Ш. Бодлера — символічна біографія поета», «Жорстокий моральний урок поезії Ш. Бодлера»).

Випереджальне (індивідуальне): підготувати повідомлення про художників-імпресіоністів, філософів-модерністів

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Методичний коментар (на допомогу вчителеві)

Вірш «Відповідності» — своєрідний маніфест символістів — було написано 1855 р.; у всіх виданнях збірки «Квіти зла» він четвертий у циклі. У цьому вірші зв’‎язку між людиною і символом передує натяк про «неясні слова», тобто про затемнення змісту слів.

І ці «неясні слова» бентежать людину, адже вона не може осягнути таємниці природи лише розумом, вона може заплутатися у «лісі символів», як у своїй підсвідомості тому крізь них людина йде і в них людина тоне.

Образи й метафори використано не для опису конкретних реалій, предметів та фактів, а для символічного позначення ними певних ідей, універсальних явищ буття. Це зумовило в бодлерівській поетиці тенденцію до переростання образів у символи, а також прагнення навіювання читачеві певних настроїв та душевних станів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.