ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

1. Артамонов, С. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. / С. Артамонов. — М.: Просвещение, 1988.

2. Волощук, Є. Зарубіжна література. Хрестоматія: посібн. для 10 кл. / Є. Волощук. — К.: Світ знань, 2004.

3. Вороний, М. Театр і драма: зб. ст. / М. Вороний; упорядкування, вступ. ст. О. К. Бабишкіна; приміт. Р. Г. Коломійця і О. К. Бабишкіна. — К.: Мистецтво, 1989.

4. Зарубіжна література / за ред. О. С. Чиркова. — К.: Вежа, 1999.

5. Зарубіжна література. 9 клас: матеріали до уроків / укладач Р. Б. Шутько. — Х.: Торсінг, 2000.

6. Звиняцьковський, В. Я. Світова література. 10 кл. / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. — К.: Освіта, 2010.

7. Кісельова, Н. В. Зарубіжна література. Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання / Н. В. Кісельова, Г. П. Бондик, Т. П. Матюшкіна. — Х.: Країна мрій, 2008.

8. Коельо, П. Алхімік / П. Коельо; пер. з португ. В. Морозова. — Л.: ВНТЛ-Класика, 2002.

9. Марченко, О. С. Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Ґрея» — віддзеркалення епохи декадансу в проектній діяльності / О. С. Марченко // Зарубіжна література в школі. — 2007. — № 15-16. — С. 38-51.

10. Метерлінк, М. Блакитний птах / М. Метерлінк; пер. з фр., передмова, післяслово та примітки Д. О. Чистяка. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011.

11. Мещеряков, М. І. Зарубіжна література в схемах і таблицях. 5-11 кл. / М. І. Мещеряков, Я. В. Теміз, Є. В. Халімон. — Х.: Гімназія; Країна мрій, 2002.

12. Мухін, В. О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 кл.: авторський урок / В. О. Мухін. — Х.: Ранок ; Веста, 2002.

13. Петренко, Л. А. Проблема духовної деградації головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Ґрея» / Л. А. Петренко // Зарубіжна література в школі. — 2005. — № 13-14. — С. 30-32.

14. Пронкевич, О. В. Зарубіжна література XIX ст. / О. В. Пронкевич. — К.: Педагогічна преса, 2004.

15. Середа, Л. М. Матеріали до вивчення роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея» / Л. М. Середа // Зарубіжна література в школі. — 2009. — № 11-12. — С. 31-36.

16. Сукач, Л. Париж розповідає. Матеріали до уроку — заочної подорожі. 9 кл. / Л. Сукач // Зарубіжна література. — 2008. — № 5. — С. 17-20.

17. Таунсенд, С. Таємний щоденник Адріана Моула / С. Таунсенд ; пер. з англ. А. Сагана. — Л.: Вид-во Старого Лева, 2014.

18. Терещенко, М. Є. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. / М. Є. Терещенко // Зарубіжна література в школах України. — 2005. — № 10. — С. 55-60.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

• Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарт / авторський колектив програми: голова — учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти — д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи — учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

• http://www.ukrlib.com.ua/encycl/techii/printout.php?number=9.

• http://ukrcenter.com/Література/19235/Шарль-Бодлер.

• http://www.refine.org.ua/pageid-2573-2.html.

• http://ukrcenter.com/Література/19133/Поль-Верлен/Біографія.

• http://www.ukrlib.com.ua/essay/book.php?id=74.

• http://ae-lib.org.ua/texts/rimbaud_poesie_2_ua.htm.

• http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=82.