Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

Плани-конспекти уроків - Зарубіжна література 10 клас - Рівень стандарту - 2018

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10-й КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

I семестр

ВСТУП. ОРИГІНАЛЬНА й ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

УРОК 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

УРОК 2. Давня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї» Гомера

УРОК 3. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства, несправедливості, самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея

УРОК 4. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Дан те Аліґ'єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження

УРОК 5. Особливості композиції поеми Данте «Божественна комедія». Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору

УРОК 6. Ренесанс в Англії: здобутки та представники. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Філософські й моральні проблеми в трагедії В. Шекспіра «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ)

УРОК 7. В. Шекспір «Гамлет». «Чи бути, чи не бути?»: філософська проблематика трагедії

УРОК 8. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох. РМ. Гамлет - вічний образ світової літератури

УРОК 9. Контрольна робота за темами «Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох»

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТОЛІТТЯ

УРОК 10. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму: віхи мистецького шляху

УРОК 11. Особливості сюжету й композиції повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості митця

УРОК 12. Гротескні образи в повісті Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Викривальний зміст твору. Символіка

УРОК 13. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

УРОК 14. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. І. Тютчева й А. А. Фета (огляд). Художня довершеність творів

УРОК 15. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Місце Волта Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв'язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки

УРОК 16. Образ ліричного героя збірки В. Вітмена «Листя трави». Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. РМ. Виразне читання віршів митця. Тематичне оцінювання

II семестр

РОМАН ХІХ СТОЛІТТЯ

УРОК 17. Особливості роману XIX ст. Значення Ґюстава Флобера для розвитку реалізму. «Пані Боварі» Ґ. Флобера: конфлікт романтичних ілюзій та дійсності, сюжет і композиція, зображення суспільства

УРОК 18. Еволюція Емми Боварі. Образи обивателів. Об'єктивний стиль Ґ. Флобера. Психологічні деталі. Боваризм як суспільно-психологічне явище

УРОК 19. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця

УРОК 20. Проблема краси й моралі в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Система образів

УРОК 21. Еволюція головного героя роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Роль фантастики й символіка у творі. Традиції і новаторство митця в жанрі роману

УРОК 22. РМ. Дискусія «"Портрет Доріана Ґрея" слід вважати моральною чи аморальною книгою?». Підготовка до написання контрольного домашнього твору. Тематичне оцінювання

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

УРОК 23. Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Сонет «Альбатрос»

УРОК 24. Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера («Відповідності», «Вечорова гармонія»). РМ. Виразне читання віршів митця напам'ять

УРОК 25. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

УРОК 26. Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музикальність, живописність лірики

УРОК 27. Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»

УРОК 28. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

УРОК 29. Моріс Метерлінк «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру

УРОК 30. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв'язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах»

УРОК 31. Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

УРОК 32. Паоло Коельйо «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі

УРОК 33. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Система образів (пастух Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік)

УРОК 34. ПЧ. Цикл творів Сью Таунсенд про Адріана Моула. Еволюція головного героя, формування характеру й цінностей. Авторська іронія. Жанр щоденника

ПІДСУМКИ

УРОК 35. Підсумковий урок. Тематичне оцінювання

ДОДАТОК. ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

УРОК 1. Життєвий та творчий шлях, філософсько-естетична концепція творчості Джерома Девіда Селінджера

УРОК 2. Роман Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі»: історія створення, тематика, символіка

УРОК 3. Дж. Д. Селінджер «Ловець у житі»: суперечності характеру головного героя Голдена Колфілда

ЛІТЕРАТУРА