Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія” (“Рай”). Концепція людини у творі - Італія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія” (“Рай”). Концепція людини у творі - Італія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (розуміння побудови дантового раю та концепції людини в поемі; мислення; культуру мовлення; навички аналітико-дослідницької роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: критичне мислення; розуміння системи образів для розкриття ідейного задуму й філософсько-етичної проблематики твору; комунікативну: уміння сприймати сторонню точку зору; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв'язки: інформатика.

Обладнання: портрет Данте, текст “Божественної комедії”, ілюстрації до неї, схема “Концепція світу в "Божественній комедії"”. * IV.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Учні презентують складені вдома схем (мапи) чистилища за “Божественною комедією” Данте.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ви вже знаєте, за Данте, людина, що у своїх вчинках не керується вірою, надією і любов’ю, кидає себе в пекло ще за земного життя. Після пекла — дорога до чистилища. Там поет знаходить те, що втратило людство,— совість і свободу волі. Третя частина “Божественної комедії” відкриває читачеві новий світ, сповнений краси й добра. Сьогодні ми досліджуватимемо цей світ...

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз тексту літературного твору

· Що розділяє чистилище та рай? (Дві ріки: Лета знищує пам’ять про скоєні гріхи, а Євноя воскрешає в людині спомини про всі її добрі вчинки.)

· Чому душа Верґілія залишила Данте біля раю?

· Хто супроводжував поета шляхами небесного раю?

· Уособленням чого в “Божественній комедії” є душа Беатріче?

· Що споглядають душі праведників? (Велич Творця.)

· Чим відрізняється рай від чистилища й пекла? (У раю є рух та світло.)

· Данте в раю супроводжує тільки Беатріче? (Ні, третім провідником є Бернар Клервоський.)

· Що запитує поет у праведників?

· Із ким розмовляє поет на Марсі? (Із Каччаґвідою, своїм прапрадідом, який був хрестоносцем.)

· Про що Бернар Клервоський та Беатріче просять Діву Марію? (Про те, щоб Данте було дозволено побачити Бога.)

· Яким Данте побачив бога? (Бог — сяйво, у якому видно три кола; два — дуже схожі між собою — це Бог-отець і Бог-син, третє коло (сяйво та вогонь) — Бог — Дух Святий.)

· Опишіть почуття Данте, коли він побачив бога. Наведіть цитату.

· Що є найголовнішим у раю? (“Любов, що водить сонце й зорні стелі”.)

2. Опрацювання опорної схеми (запис до зошитів)

· Самостійно продовжте опрацьовувати схему “Концепція світу в “божественній комедії””. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

Очікуваний результат

Рай за “Божественною комедією” Данте

Небо раю

Ознака

Опис

1-ше

Місяць

Місце, де перебувають душі людей, які не дотримали своїх обітниць, але зберегли прагнення до ідеалу

2-ге

Меркурій

Тут — душі честолюбців. Візантійський імператор Юстиніан розповів про складний шлях спокутування гріхів, визначений для людей богом

3-тє

Венера

це — притулок для душ люблячих людей

4-те

Сонце

Світило оточують два сузір’я; тут перебувають душі вчених, філософів, богословів

5-те

Марс

Тут — душі воїнів, що загинули, захищаючи віру

6-те

Юпітер

Місце перебування душ справедливих людей

7-ме

Сатурн

Тут перебувають душі монахів, які спостерігали за життям та служили богові, та душі споглядальників

8-ме

Непорушних зірок

На зоряному небі Данте й Беатріче спостерігали тріумф Христа, оточеного “яскравим сяйвом дужним”

9-те

Кришталеве

Данте зіставляє небесну красу й земну потворність як символи духовного і матеріального світів

3. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) ознайомлює однокласників зі змістом та образами (огляд) третьої частини “Божественної комедії” Данте.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв'язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Ще на початку творчого шляху Данте дійшов висновку про необхідність завжди говорити людям правду, якою б гіркою вона не була. Яку ж правду ви відкрили для себе? На які висновки наштовхнув вас цей твір?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Завершальне слово вчителя

— У земному раю Верґілія змінює Беатріче, яка возсідає на запряженій грифом колісниці (алегорія панування церкви); вона спонукає Данте до покаяння, а потім підносить його, просвітленого, на небо. Заключну частину поеми присвячено подорожам Данте небесним раєм. Останній містить 7 сфер, що оперізують землю, і 7 планет (за поширеною тоді Птоломеєвою системою): сфери Місяця, Меркурія, Венери і т. ін.; за ними — сфери нерухомих зірок і кришталева сфера; за кришталевою сферою розташований емпірей — нескінченна область, населена блаженними, які споглядають бога,— остання сфера, що дає життя всьому сущому. Пролітаючи сферами, Данте бачить імператора Юстиніана, який розповідає поетові історію Римської імперії; учителів віри, мучеників за віру, чиї сяючі душі утворюють блискучий хрест; підносячись вище, Данте бачить Христа й Діву Марію, янголів, зрештою перед ним розкривається місцеперебування блаженних. Тут Данте долучається до вищої благодаті — спілкування з Творцем.

У раю, на берегах річки полум’яніють вогняні квіти — душі праведників. Вище — престол Бога. Він немов охоплює Всесвіт. Далі душу супроводжує “любов, що водить сонце й зорні стелі”. Дантеусвідомлює, що світом рухає любов: саме вона визначає гармонію Всесвіту.

2. Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали Данте, якби мали нагоду поговорити з ним?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити термін алегорія, знайти алегоричні образи в “Божественній комедії” Данте.

Випереджальне (індивідуальне; 2-3 учні): підготувати повідомлення про символіку чисел поеми Данте, про її українські переклади.