Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії “Гамлет”. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох - Англія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії “Гамлет”. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох - Англія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (уміння виокремлювати проблеми трагедії В. Шекспіра “Гамлет” та аналізувати їх; цілісне бачення твору; критичне мислення; мовлення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: уміння критично осмислювати здобуту інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в групі; інформаційну: навички самостійного здобування й систематизування інформації; загальнокультурну: стійкі моральні принципи; читацьку активність; світогляд).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: гуманізм.

Обладнання: портрет В. Шекспіра, видання його творів, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують завершені вдома листи до Гамлета.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Не здивуюся, якщо після прочитання одного з най- відоміших творів Вільяма Шекспіра у вас виникли запитання, що потребують нагальних відповідей, або думки, якими ви прагнете поділися з однокласниками. Тож занотуймо ці запитання й думки на видноті, щоб відповісти на них або зважати на них під час уроку. (Охочі занотовують свої запитання (пропозиції) на вільній частині дошки.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Шекспір у цій трагедії створює напружено драматичне й поетично натхненне бачення життя. ця п’єса, як і решта творів видатного англійця, являє собою світ у мініатюрі: вона дає картину не шматка дійсності, не окремих сфер її, а цілого світу.

Фабула п’єси розгортає ланцюг подій, що охоплюють найважливіші етапи життя героїв. Поряд із головною дією відбуваються побічні, що є або варіантом основної колізії, або тлом, що контрастує з цією колізією. Упродовж твору долю основних персонажів цілком вирішено: вони або знаходять своє щастя, або гинуть.

Дію трагедії тісно переплетено з характерами героїв. Багатоплановість дії органічно зливається з багатогранністю характерів персонажів, охоплених сильними особистими почуттями — пристрастю, принципом, жагою життєвих благ, прагненням ствердитися в житті. яскравий та своєрідний не тільки Гамлет, а й решта героїв твору: жоден з них не є непомітним чи незначним.

2. Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

D Використовуючи ілюстрації до твору, у 5 групах підготуйте стислу характеристику одного з образів трагедії. Після виконання завдання по одному представникові презентують класу результати роботи своєї групи.

Очікувані відповіді

1-ша група. Образ Офелїі є глибоко психологічним. Вона, на відміну від Гамлета, насправді збожеволіла після смерті батька й через нерозділене кохання до Гамлета. Вона загинула, зірвавшись зі скелі у швидкі води. До останнього подиху вона кохала Гамлета, по-жіночому жаліла його і все йому прощала. Офелія слабовольна, кориться батькові, стає іграшкою в руках батька та Клавдія. Оточення змушує її стати на шлях брехні та шпигунства, вона неспроможна боротися за своє кохання. Божевілля Офелії спричинене відмовою від неї Гамлета, смертю батька, розумінням того, що вона обманювала Гамлета, й того, що її обмануто також.

2-га група. Психологічний портрет друга Гамлета — Гораціо — є досить цікавим. Він ділить із Гамлетом усі його тривоги, сумніви й безумства. Гораціо — освічений, має талант, поділяє поглядипринца на світ, вірить у моральні закони. Він дав клятву не говорити про Привида. Але Гораціо є незалежним спостерігачем (він не належить до королівського двору). Після двобою Гамлета з братом Офелії Гораціо відчуває серцем трагічний кінець і просить товариша: “Ще подиши на цім жорстокім світі / Й про мене розкажи!”. Гораціо єдиний залишається живим.

3-тя група. Лаерт — син Полонія, запальний, недалекоглядний, але чесний. Він безстрашний, жадає помсти та вважає, що для досягнення мети годяться будь-які засоби, але мислить вузько, лише в межах родинних звичаїв. Стає знаряддям лихих намірів Клавдія. Помирає у двобої з Гамлетом від отруєної Клавдієм шпаги.

4-та група. Розенкранц і Ґільденстерн — друзі Гамлета, товариші по навчанню в університеті; він їм довіряв, але вони зрадили принца. Шпигуни Клавдія; везуть до Англії послання з наказом убити принца. Утілюють лицемірство й підступність. їх страчено в Англії.

5-та група. Привид — це персонаж, який інспірує зав’язку головної сюжетної лінії. Привид — це Тінь батька Гамлета. Сфера реалізації цього персонажа обмежується спілкуванням з Гамлетом,Привид підштовхує принца до активних дій, хоча сам навіть не намагається помститися. Попри свою пасивність, Привид утручається в розмову Гамлета з Гертрудою, оскільки Гамлет не дотримав слова у своїй помсті обійти королеву.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв'язання проблемних питань (запис до зошитів)

· Як ви вважаєте, чому Гамлет, законний спадкоємець трону й дійсно “кращий серед кращих”, волею автора загинув?

· Часто доводиться чути, що Гамлет — людина нового часу. Як сталося, що він не знайшов місця у себе на батьківщині? Чому він почувається зайвим?

· Виходячи із тверджень героїв трагедії, що сталось із часом? (Час захворів, утратив можливість рухатись.)

· Яких заходів потрібно вжити, щоб виправити ситуацію? (Лікувати, виправити, вправити суглоб.)

· У чому вбачає своє завдання Гамлет? (Повернути втрачене, відновити загублений порядок світу. Особиста справа героя (помста) починає слугувати благородній меті: утвердженню високої духовності.)

· Якого висновку ми можемо дійти? (У трагедії “Гамлет” Шекспір порушив складні моральні й філософські питання: чому людина не може досягти щастя і гармонії, у чому сенс людського буття, чи переборне зло. Він не дає на них остаточних відповідей, напевне, це неможливо. Але його віра в людину, в її можливості творити добро, протистояти злу — шлях до відповідей на ці вічні питання.)

Примітка. Якщо останнє запитання виявиться для учнів занадто складним, підбити підсумок має учитель.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Усне словесне малювання

· Схарактеризуйте одного з персонажів трагедії “Гамлет” (3-5 речень), починаючи висловлювання словами: “Цього героя я уявляю...”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох”.