Контрольна робота за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох” - Англія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Контрольна робота за темами “Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох” - Англія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (систематизовані й узагальнені знання про оригінальну й перекладну літературу, літературу античності та Відродження, їх видатних представників; писемне мовлення; гуманістичний світогляд); ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення із завданнями та критеріями їх оцінювання

2. Виконання контрольної роботи (усього 12 балів за кожним із варіантів)

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

1. Данте Аліґ’єрі належить до літератури:

а) італійського Середньовіччя;

б) англійського Відродження;

в) французького Середньовіччя;

г) італійського Відродження.

2. Поему “Божественна комедія” написано мовою:

а) латиною;

б) англійською;

в) французькою;

г) італійською.

3. Грандіозна будова поеми Данте схожа на:

а) храм;

б) музей;

в) місто;

г) ілюзію.

4. Данте вважав найтяжчим гріхом:

а) убивство;

б) єресь;

в) брехню;

г) зраду.

5. Гамлет назвав п’єсу, показану при дворі дядька:

а) “Капкан”;

б) “Мишоловка”;

в) “Убивство Цезаря”;

г) “Підступність”.

6. Події трагедії “Гамлет” відбуваються у:

а) Лондоні;

б) Единбурзі;

в) Віттенберзі;

г) Копенгагені.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Образ лісу в “Божественній комедії” символізує:

а) гріховне життя;

б) страхи героя;

в) шлях до пекла;

г) перехід від життя до смерті.

8. За допомогою вистави Гамлет збирається загарпунити:

а) розум короля;

б) любов короля;

в) страх короля;

г) совість короля.

9. Гамлет називає літописцями століть:

а) філософів;

б) істориків;

в) акторів;

г) могильників.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

10. Гамлет називає вінцем всього живого, окрасою Всесвіту:

а) людину;

б) Бога;

в) Офелію;

г) владу.

11. Слова: “Прощавай, прощавай! І пам’ятай про мене” стали закликом для:

а) Привида;

б) Лаерта;

в) Гамлета;

г) Офелії.

12. Цей персонаж переконаний, що слово без чуття до неба не дійде:

а) Гертруда;

б) Полоній;

в) Гамлет;

г) Клавдій.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

13. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів):

а) Чому наступником Гамлета стає Фортінбрас?

б) Чим різняться переклад та оригінал? Наведіть приклади з-поміж творів, прочитаних у 10-му класі.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

1. Перша частина “Божественної комедії” має назву:

а) “Передмова”;

б) “Рай”;

в) “чистилище”;

г) “Пекло”.

2. Пекло Данте розташував на:

а) півночі;

б) півдні;

в) заході;

г) сході.

3. Немає ані дня, ані ночі у:

а) лімбі;

б) пеклі;

в) чистилищі;

г) раю.

4. У пеклі й чистилищі Данте супроводжував:

а) Гомер;

б) Горацій;

в) Беатріче;

г) Верґілій.

5. За жанром “Гамлет” — це:

а) комедія;

б) трагедія;

в) драма;

г) поема.

6. Гамлет навчався в університеті міста:

а) Віттенберґ;

б) Оксфорд;

в) Лондон;

г) Париж.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. У поемі Данте “Божественна комедія” особливе значення має число:

а) 3;

б) 5;

в) 12;

г) 66.

8. Історію Гамлета розповів:

а) Шекспір;

б) сам Гамлет;

в) літописець;

г) Гораціо.

9. Погоджуючись із Гамлетом, Розенкранц уважає, що увесь світ — це:

а) королівство;

б) тюрма;

в) театр;

г) пекло.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

10. Гамлет вважає, що кохає Офелію як:

а) Лаерт;

б) сто батьків;

в) 40 тисяч братів;

г) відданий коханець.

11. Гамлет убачає своїм завданням:

а) помсту за батька;

б) здобуття корони Данії;

в) установлення справедливості;

г) з’єднання руху століть.

12. Останнє прохання Гамлета до Гораціо — мовчати про:

а) інтриги королівського двору;

б) його божевілля;

в) Привида;

г) помсту Гамлета.

Високий рівень (максимально — 3 бали)

13. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на одне із запитань (за вибором учнів):

а) У чому суть мовчання, до якого закликає Гамлет Гораціо наприкінці трагедії?

б) Схарактеризуйте функції художнього перекладу. Наведіть приклади з-поміж творів, вивчених у 10-му класі.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося...”;

■ “Найскладнішим для мене було...”.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити ознаки романтизму.

Випереджальне (індивідуальне; 4-5 учнів): підготувати повідомлення про політичну ситуацію в Європі на порубіжжі XVIII-ХІХ ст., про розвиток романтизму в Європі та США.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.