Е. Т. А. Гофман “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору - Німеччина - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Е. Т. А. Гофман “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору - Німеччина - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ.

Усі уроки зарубіжної літератури 10 клас I семестр - Профільний рівень + рівень стандарту - 2018

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей німецького романтизму та творчості Е. Т. А. Гофмана; знання сюжетної лінії, тематики й проблематики повісті “Крихітка Цахес...”; критичне мислення; мовлення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички аналізування художнього твору, складання характеристики персонажу; комунікативну: навички ефективної роботи в групі; лідерські здібності; інформаційну: уміння критично опрацьовувати інформацію; загальнокультурну: високі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок-дослідження.

Основні терміни й поняття: філістер, ентузіаст.

Міжпредметні зв'язки: українська художня культура (мистецтво).

Обладнання: портрет Е. Т. А. Гофмана, видання його творів, ілюстрації до них.

Художник — не професія, художник — спосіб життя...

Е. Т. А. Гофман

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель (зачитує епіграф). Це слова Ернста Теодора Амадея Гофмана. Сучасники згадували про нього так: “У ньому була зовнішня різкість: різкі рухи, гострі, високо підняті плечі, високо і прямо посаджена голова, неслухняне волосся, з підстрибом хода”; “Він говорив дуже швидко і раптом замовкав”; “Він був не такий, як усі, наче зітканий із протиріч: м’який, лагідний погляд — й іронічна посмішка, добрий гумор — і зла іронія”; “Друзів у нього було мало, більшість не розуміла дивака й не любила його”. За згадками, він так боявся того, що описував, що просив дружину сидіти з ним поруч. Що ж такого він писав, щоб відчувати страх перед зображуваним? Саме на це запитання ми сьогодні шукатимемо відповідь.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні стисло переказують зміст повісті-казки.)

2. Робота зі “Щоденником подвійних нотаток”

(Охочі зачитують свої записи, решта учнів коментує.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Філістер (книжн.) — самовдоволена, обмежена людина з міщанським світоглядом і святенницькою поведінкою; міщанин, обиватель.

2. Аналіз тексту літературного твору

· Занотуйте приклади реального й фантастичного у творі Гофмана. Усно поясніть свої записи. На виконання завдання — 5 хвилин; охочі зачитають свої записи.

· Як ви вважаєте, із якою метою автор поєднав реальне й фантастичне? (Фантастика слугувала письменникові засобом розуміння умовностей життя. У творах Гофмана, який відкрив подвійність людської натури, персонажі нерідко страждають на роздвоєння особистості. Ознаки протиріч людини у нього виступають окремо, не змішуючись, і матеріалізуються у творчій свідомості в образах двійників.)

· Кого з героїв можна вважати головним у творі? Назвіть риси його характеру. Якою є його постать: фантастичною чи реальною? (У новелі головний герой — студент Бальтазар. Він бере участь у реальній боротьбі проти політичного деспота і тирана. Бальтазар — поет, складає вірші про солов’я і троянду, укладаючи в поетичні образи свою палку пристрасть до красуні Кандіди. Не має значення, наскільки талановиті твори Бальтазара, бо важливіше, що йому притаманне поетичне світосприйняття, що наодинці з природою він перебуває у стані блаженного схвилювання. Автор наділив свого героя даром прозорливості. Він — поет, але бачить оточуючих людей такими, якими вони є насправді, жодне чаклунство не примусило його в потворному мерзотникові і кар’єристі визнати особу, гідну слави. У постаті Бальтазара немає нічого фантастичного: його життя є реальним, як і він сам.)

· Героїв Гофмана можна поділити на дві категорії: на щасливих обивателів, задоволених собою та своїм існуванням, які слухняно грають свої безглузді ролі, і на мрійників, ентузіастів, людей “не від світу цього”. життя зазвичай вселяє у них жах, тому вони тікають у свій внутрішній світ, але й там не знаходять спокою. На які категорії поділяє автор героїв цього твору? Заповніть стовпці таблиці.

Герої твору Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер”

Філістери

Мрійники (ентузіасти)

...

...

· Чим відрізняються філістери від мрійників?

· Хто, на вашу думку, має ознаки авторського ідеалу?

· Яким є вплив фольклору на творчість Гофмана взагалі? яким є значення образу-символу золотих волосин?

· Хто піддається чарам, а хто — ні? Чому?

· Знайдіть опис малюка справжнього і спробуйте змалювати, яким його бачать філістери. (“...Те, що на перший погляд можна було цілком сприйняти за химерно скручений цурпалок дерева, було ніщо інше, як спотворений малюк якихось дві п’яді на зріст, що досі лежав у коробі впоперек, а тепер виліз і борсався у траві. Голова у потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку. На обличчі неуважне око нічого і не розгледіло, але, придивившись пильніше, можна було помітити довгий гострий ніс, що витикавсь з-під чорного скошланого чуба, пару маленьких чорних очиць, що виблискували на зморщеному, як у старого, обличчі,— проява, та й годі...”)

3. Творчо-аналітична робота

· Згадайте ознаки романтичного героя. Чи можемо ми назвати Бальтазара романтичним героєм? чому? (Бальтазар тому і є романтичним героєм, що стає до двобою зі злодієм, перевертнем, який краде все, що потрапляє в його поле зору. Знаючи, що Бальтазар закоханий у Кандіду, Цахес відбирає у нього кохану. Тоді студент розшукує чарівника Альпануса, і той розкриває таємницю Цахеса. Бальтазар, за законами казки, одружується з коханою й отримує подарунок від Альпануса — помешкання та засоби до життя.)

· Визначте ознаки романтизму цієї повісті-казки. (а) Основний конфлікт твору (протистояння митця Бальтазара й філістера Цахеса) як утілення неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення “життя духу”; б) є переплетіння реальності та нестримної фантазії; в) контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі як конкретне втілення антитези: з одного боку — недосяжного романтичного ідеалу, з другого — жалюгідної буденності.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть за здобутою інформацією опорний конспект уроку.

2. Творча робота

· Напишіть твір-мініатюру “Наскільки актуальна повість-казка “Крихітка Цахес...” сьогодні?”.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене вразило...”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити значення термінів алегорія, сатира, гротеск, іронія, гумор; перечитати опис запровадження освіти у князівстві; скласти кросворд за казкою Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...”.